Chổi than | 18732 sản phẩm

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722515895 Mã số : 0722515895 Mã tương đương : 0710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90132510010 Mã số : 901325 10010, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 400/500, VXLF 400/500

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90132510008 Mã số : 901325 10008, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 2.400/2.500, VXLF 2.400/2.500

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139800007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139800007

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90139800007 Mã số : 901398 00007, WN124-246 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Becker DX 4.10 , X 4.10, VX 4.10

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90131800005 Mã số : 901318 00005, WN 124-232 Kích thước : 355-65-6 mm Dùng cho bơm Becker VTLF 200 (6 mm) 1) , VTLF 250 (6 mm) 1)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135300008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135300008

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90135300008 Mã số : 901353 00008, WN 124-047 Kích thước : 280-87-8 mm Dùng cho bơm TW 800

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135100016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135100016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90135100016 Mã số : 901351 00016, WN 124-163 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 80 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker TW 501

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90135000008 Mã số : 901350 00008, WN 124-097 Kích thước : 165/275-80-4 mm Dùng cho bơm TW 500 „E“

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90132100016 Mã số : 901321 00016, WN 124-097 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 80 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker TW 500 bis „D“

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90134600004 Mã số : 901346 00004, WN 124-079 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KLP 1.140/0-26 1)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90133900004 Mã số : 901339 00004, WN 124-140 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 45 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.100 ,

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90133800004 Mã số : 901338 00004, WN 124-156 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.70,

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100007

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90138100007 Mã số : 901381 00007, WN 124-213 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 48 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 3.140/6-29 1), KDT 3.140/6-71 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90138100004 Mã số : 901381 00004, WN 124-213 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 48 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 2.140/0-52 1), KDT 3.140/0-52 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000007

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90138000007 Mã số : 901380 00007, WN 124-212 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 3.100/6-29 1) , KDT 3.100/6-71 1)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90138000004 Mã số : 901380 00004, WN 124-212 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.100/0-52 1), KDT 3.100/0-52 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900007

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90137900007 Mã số : 901379 00007, WN 124-211 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 3.60/6-29 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90137900004 Mã số : 901379 00004, WN 124-211 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.80/0-52 1), KDT 3.60/0-52 1), KDT 3.80/0-52 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137800004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90137800004 Mã số : 901378 00004, WN 124-210 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.60/0-52 1),

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 90132800004 Mã số : 901328 00004, WN 124-117 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 60 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm KA 1.360, TA 250 ,

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559