Thông số kỹ thuật

  • Chất liệu cốc được làm từ thép không rỉ
  • Tiêu chuẩn ASTM D4212, D1084
  • Thể tích cốc đo độ nhớt zhan cup: 40 ml

Các model của cốc đo độ nhớt khác nhau về khoảng đo độ nhớt, cụ thể bao gồm các model như bên dưới: 

Model cũ

 

(Sheen)

Model mới

 

(TQCsheen)

Kích thước lỗ ( mm) Thời gian chảy (s) Khoảng độ nhớt ( cSt)
SH405/1 VF2226 1.93 35 – 80 5 – 60
SH 405/2 VF2227 2.69 20 – 80 20 – 250
SH 405/3 VF2228 3.86 20 – 80 100 – 800
SH 405/4 VF2229 4.39 20 – 80 200 – 1200
SH 405/5 VF2230 5.41 20 – 80 400 – 1800

Cách sử dụng Zahn Cup

  • Vệ sinh cốc đo độ nhớt (bao gồm lỗ cốc) bằng dung môi và vải mềm
  • Nhúng toàn bộ cốc vào mẫu chất lỏng cần đo
  • Sử dụng đồng hồ bấm giờ để tính thời gian dòng chảy cho đến khi  mẫu chất lỏng xong.
  • Ghi làm thời gian chảy của chất lỏng.