Cốc, ly | 312 sản phẩm

LY ĐONG NHẬT 25*14

LY ĐONG NHẬT 25*14

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất liệu: inox Dung tích: 25*14cc

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LY ĐONG NHẬT 33*25

LY ĐONG NHẬT 33*25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất liệu: inox Dung tích: 33*25cc

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LY ĐONG NHẬT 42*25

LY ĐONG NHẬT 42*25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất liệu: inox Dung tích: 42*25cc

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LY BOSTON TD2-010004-19

LY BOSTON TD2-010004-19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dung tích: 400ml

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LY UNITY 290ML OCEAN

LY UNITY 290ML OCEAN

(0 đánh giá)

203,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 290 ml - Khối lượng: 180 gram - Chiều cao: 11.5 cm

LY UNITY 370ML OCEAN

LY UNITY 370ML OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 370 ml - Khối lượng: 235 gram - Chiều cao: 14.35 cm

LY VICTORIA 325ML OCEAN

LY VICTORIA 325ML OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 325 ml - Khối lượng: 200 gram - Chiều cao: 11.5 cm

LY VICTORIA 385ML OCEAN

LY VICTORIA 385ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 385 ml - Khối lượng: 255 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY UNITY 255ML OCEAN

LY UNITY 255ML OCEAN

(0 đánh giá)

183,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 140 gram - Chiều cao: 8.7cm

LY NEWYORK 320ML OCEAN

LY NEWYORK 320ML OCEAN

(0 đánh giá)

180,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 320 ml - Chiều cao: 16.5 cm

LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 285 ml - Khối lượng: 185 gram - Chiều cao: 8.8 cm

LY TOP DRINK 375ML OCEAN

LY TOP DRINK 375ML OCEAN

(0 đánh giá)

207,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 375 ml - Khối lượng: 220 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY TOP DRINK 305ML OCEAN

LY TOP DRINK 305ML OCEAN

(0 đánh giá)

195,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 305 ml - Khối lượng: 215 gram - Chiều cao: 12.5 cm

LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

(0 đánh giá)

441,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 395 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 18.5 cm

LY TIARA 365ML OCEAN

LY TIARA 365ML OCEAN

(0 đánh giá)

240,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 365 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 10.7 cm

LY TIARA 355ML OCEAN

LY TIARA 355ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 265 gram - Chiều cao: 13.4 cm

LY TIARA 270ML OCEAN

LY TIARA 270ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 270 ml - Khối lượng: 225 gram - Chiều cao: 9.6 cm

LY TANGO 425ML OCEAN

LY TANGO 425ML OCEAN

(0 đánh giá)

264,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 425 ml - Khối lượng: 335 gram - Chiều cao: 16.5 cm

LY TANGO 350ML OCEAN

LY TANGO 350ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 350 ml - Khối lượng: 330 gram - Chiều cao: 9.3 cm

LY TANGO 315Ml OCEAN

LY TANGO 315Ml OCEAN

(0 đánh giá)

240,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 315 ml - Khối lượng: 275 gram - Chiều cao: 14.5 cm