Cốc, ly | 308 sản phẩm

LY UNITY 290ML OCEAN

LY UNITY 290ML OCEAN

(1 đánh giá)

203,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 290 ml - Khối lượng: 180 gram - Chiều cao: 11.5 cm

LY UNITY 370ML OCEAN

LY UNITY 370ML OCEAN

(1 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 370 ml - Khối lượng: 235 gram - Chiều cao: 14.35 cm

LY VICTORIA 325ML OCEAN

LY VICTORIA 325ML OCEAN

(1 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 325 ml - Khối lượng: 200 gram - Chiều cao: 11.5 cm

LY VICTORIA 385ML OCEAN

LY VICTORIA 385ML OCEAN

(1 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 385 ml - Khối lượng: 255 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY UNITY 255ML OCEAN

LY UNITY 255ML OCEAN

(1 đánh giá)

183,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 140 gram - Chiều cao: 8.7cm

LY NEWYORK 320ML OCEAN

LY NEWYORK 320ML OCEAN

(1 đánh giá)

180,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 320 ml - Chiều cao: 16.5 cm

LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

(1 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 285 ml - Khối lượng: 185 gram - Chiều cao: 8.8 cm

LY TOP DRINK 375ML OCEAN

LY TOP DRINK 375ML OCEAN

(1 đánh giá)

207,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 375 ml - Khối lượng: 220 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY TOP DRINK 305ML OCEAN

LY TOP DRINK 305ML OCEAN

(1 đánh giá)

195,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 305 ml - Khối lượng: 215 gram - Chiều cao: 12.5 cm

LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

(1 đánh giá)

441,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 395 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 18.5 cm

LY TIARA 365ML OCEAN

LY TIARA 365ML OCEAN

(1 đánh giá)

240,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 365 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 10.7 cm

LY TIARA 355ML OCEAN

LY TIARA 355ML OCEAN

(1 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 265 gram - Chiều cao: 13.4 cm

LY TIARA 270ML OCEAN

LY TIARA 270ML OCEAN

(1 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 270 ml - Khối lượng: 225 gram - Chiều cao: 9.6 cm

LY TANGO 425ML OCEAN

LY TANGO 425ML OCEAN

(1 đánh giá)

264,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 425 ml - Khối lượng: 335 gram - Chiều cao: 16.5 cm

LY TANGO 350ML OCEAN

LY TANGO 350ML OCEAN

(1 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 350 ml - Khối lượng: 330 gram - Chiều cao: 9.3 cm

LY TANGO 315Ml OCEAN

LY TANGO 315Ml OCEAN

(1 đánh giá)

240,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 315 ml - Khối lượng: 275 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY TANGO 255ML OCEAN

LY TANGO 255ML OCEAN

(1 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 8.5 cm

LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

(1 đánh giá)

600,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 420 ml - Khối lượng: 435 gram - Chiều cao: 24 cm

LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

(1 đánh giá)

423,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 545 ml - Khối lượng: 370 gram - Chiều cao: 22 cm

LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

(1 đánh giá)

465,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 475 ml - Khối lượng: 310 gram - Chiều cao: 22 cm