Cốc, ly | 312 sản phẩm

LY TANGO 255ML OCEAN

LY TANGO 255ML OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 8.5 cm

LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

(0 đánh giá)

600,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 420 ml - Khối lượng: 435 gram - Chiều cao: 24 cm

LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

(0 đánh giá)

423,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 545 ml - Khối lượng: 370 gram - Chiều cao: 22 cm

LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

(0 đánh giá)

465,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 475 ml - Khối lượng: 310 gram - Chiều cao: 22 cm

LY SWEET BELL 345ML OCEAN

LY SWEET BELL 345ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 345 ml - Khối lượng: 240 gram - Chiều cao: 15.5 cm

LY SWEET BELL 235ML OCEAN

LY SWEET BELL 235ML OCEAN

(0 đánh giá)

203,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 235 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 12.3 cm

LY STUDIO ROCK 345ML OCEAN

LY STUDIO ROCK 345ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 345 ml - Khối lượng: 290 gram - Chiều cao: 9.65 cm

LY STUDIO HI BALL 435ML OCEAN

LY STUDIO HI BALL 435ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 300 gram - Chiều cao: 13.5 cm

LY STACK 245ML OCEAN

LY STACK 245ML OCEAN

(0 đánh giá)

158,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 160 gram - Chiều cao: 9.5 cm

LY STACK 200ML OCEAN

LY STACK 200ML OCEAN

(0 đánh giá)

144,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 200 ml - Khối lượng: 135 gram - Chiều cao: 8 cm

LY SOLO SHOT 60ML OCEAN

LY SOLO SHOT 60ML OCEAN

(0 đánh giá)

165,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 60 ml - Khối lượng: 115 gram - Chiều cao: 7 cm

LY SCIROCCO ROCK 340ML OCEAN

LY SCIROCCO ROCK 340ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 340 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 8.3 cm

LY SCIROCCO HI BALL 410ML OCEAN

LY SCIROCCO HI BALL 410ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 410 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 13.5 cm

LY SANMARINO 480ML OCEAN

LY SANMARINO 480ML OCEAN

(0 đánh giá)

270,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 480 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 7 cm

LY SANMARINO 300ML OCEAN

LY SANMARINO 300ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 300 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 9 cm

LY SANMARINO 350ML OCEAN

LY SANMARINO 350ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 350 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 7 cm

LY SANMARINO 290ML OCEAN

LY SANMARINO 290ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 290 ml - Khối lượng: 265 gram - Chiều cao: 14.1 cm

LY SANMARINO 220ML OCEAN

LY SANMARINO 220ML OCEAN

(0 đánh giá)

203,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 220 ml - Khối lượng: 225 gram - Chiều cao: 14.3 cm

LY SANMARINO 175ML OCEAN

LY SANMARINO 175ML OCEAN

(0 đánh giá)

189,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 175 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 9 cm

LY ROYAL 355ML OCEAN

LY ROYAL 355ML OCEAN

(0 đánh giá)

420,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 22 cm