Cốc, ly | 313 sản phẩm

LY ROYAL 355ML OCEAN

LY ROYAL 355ML OCEAN

(0 đánh giá)

420,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 22 cm

LY ROCK SANMARINO 245ML OCEAN

LY ROCK SANMARINO 245ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 235 gram - Chiều cao: 8.5 cm

LY ROCK 285ML OCEAN

LY ROCK 285ML OCEAN

(0 đánh giá)

198,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 285 ml - Khối lượng: 200 gram - Chiều cao: 8.5 cm

LY ROCK 245ML OCEAN

LY ROCK 245ML OCEAN

(0 đánh giá)

188,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 8 cm

LY PYRAMID 380ML OCEAN

LY PYRAMID 380ML OCEAN

(0 đánh giá)

240,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 380 ml - Khối lượng: 240 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY PYRAMID 300ML OCEAN

LY PYRAMID 300ML OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 300 ml - Khối lượng: 200 gram - Chiều cao: 11.8 cm

LY PYRAMID 260ML OCEAN

LY PYRAMID 260ML OCEAN

(0 đánh giá)

203,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 260 ml - Khối lượng: 170 gram - Chiều cao: 8 cm

LY PYRAMID 11 OZ OCEAN

LY PYRAMID 11 OZ OCEAN

(0 đánh giá)

221,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 330 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 8.35 cm

LY PRISMA ROCK 190ML OCEAN

LY PRISMA ROCK 190ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 190 ml - Khối lượng: 235 gram - Chiều cao: 8 cm

LY PRISMA HI BALL 325ML OCEAN

LY PRISMA HI BALL 325ML OCEAN

(0 đánh giá)

258,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 325 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 14.5 cm

LY PLAZA 400ML OCEAN

LY PLAZA 400ML OCEAN

(0 đánh giá)

264,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 400 ml - Khối lượng: 305 gram - Chiều cao: 15 cm

LY PLAZA 320ML OCEAN

LY PLAZA 320ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 320 ml - Khối lượng: 260 gram - Chiều cao: 14 cm

LY PLAZA 295ML OCEAN

LY PLAZA 295ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 295 ml - Khối lượng: 255 gram - Chiều cao: 8.9 cm

LY PLAZA 195ML OCEAN

LY PLAZA 195ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 195 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 7.9 cm

LY PLAYBOY BEER MUG 357ML OCEAN

LY PLAYBOY BEER MUG 357ML OCEAN

(0 đánh giá)

504,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 375 ml - Khối lượng: 590 gram - Chiều cao: 14.05 cm

LY PILSNER 400ML OCEAN

LY PILSNER 400ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 340 ml - Khối lượng: 290 gram - Chiều cao: 17 cm

LY PILSNER 340ML OCEAN

LY PILSNER 340ML OCEAN

(0 đánh giá)

233,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 340 ml - Khối lượng: 275 gram - Chiều cao: 16 cm

LY PILSNER 315ML OCEAN

LY PILSNER 315ML OCEAN

(0 đánh giá)

252,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 315 ml - Khối lượng: 322 gram - Chiều cao: 17.3 cm

LY PILSNER 300ML OCEAN

LY PILSNER 300ML OCEAN

(0 đánh giá)

213,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 300 ml - Khối lượng: 250 gram - Chiều cao: 15 cm

LY PILSNER 200ML OCEAN

LY PILSNER 200ML OCEAN

(0 đánh giá)

195,000 VND

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 200 ml - Khối lượng: 275 gram - Chiều cao: 16 cm