Con đội móc là con đội thủy lực được thiết kế để nâng các máy móc nằm quá sát dưới đất không có không gian để đặt con đội vô để nâng lên, chính vì vậy con đội móc được chế tạo ra để thực hiện điều đó. Con đội móc thường được dùng chung với con rùa đẩy hàng để di chuyển các máy móc, vật thể nặng từ địa điểm này đến địa điểm khác.

hay còn được gọi là con đội móc 5 tấn masada MHC-5RS-2, đội móc 5 tấn MHC-5RS-2 masada, kích móc 5 tấn MHC-5RS-2 Masada, con đội móc MHC-5RS-2 masada, đội móc MHC-5RS-2 masada, kích móc MHC-5RS-2 masada.

Khả năng móc: 5 tấn 

Khả năng đội đầu: 1 tấn 

Chiều cao móc: 22mm

Chiều cao nâng của móc: 120mm

Chiều cao lớn nhất của móc: 142mm 

Trọng lượng là: 19kg

con đội móc 5 tấn mhc-5rs-2 masada 

 

con đội móc 5 tấn mhc-5rs-2 masada