Cồn, thuốc sát trùng | 19 sản phẩm

Dung dịch xịt dùng ngoài phòng ngừa loét tì đè Sanyrene 20ml

Dung dịch xịt dùng ngoài phòng ngừa loét tì đè Sanyrene 20ml

(0 đánh giá)

190,000 VND

Dung dịch xịt dùng ngoài phòng ngừa loét tì đè (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Gel sát khuẩn nhanh lành vết thương Prontosan Wound Gel 30 ml

Gel sát khuẩn nhanh lành vết thương Prontosan Wound Gel 30 ml

(0 đánh giá)

450,000 VND

Gel sát khuẩn nhanh lành vết thương (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Dung dịch sát khuẩn nhanh lành vết thương Prontosan 350 ml

Dung dịch sát khuẩn nhanh lành vết thương Prontosan 350 ml

(0 đánh giá)

385,000 VND

Dung dịch sát khuẩn nhanh lành vết thương (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 70 độ Bidopha 1000ml

Cồn 70 độ Bidopha 1000ml

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn 70 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn 70 độ Bidopha 500ml

Cồn 70 độ Bidopha 500ml

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn 70 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn tuyệt đối 99.9 độ

Cồn tuyệt đối 99.9 độ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn tuyệt đối 99.9 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn 96 độ

Cồn 96 độ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn 96 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn 90 độ

Cồn 90 độ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn 90 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn 70 độ

Cồn 70 độ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cồn 70 độ (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Cồn 90 độ 500 ml

Cồn 90 độ 500 ml

(0 đánh giá)

27,000 VND

Cồn 90 độ 500 ml

Cồn 70 độ 500 ml

Cồn 70 độ 500 ml

(0 đánh giá)

25,000 VND

Cồn 70 độ 500 ml

Cồn 90 độ 60 ml

Cồn 90 độ 60 ml

(0 đánh giá)

4,000 VND

Cồn 90 độ 60 ml

Cồn 70 độ 60 ml

Cồn 70 độ 60 ml

(0 đánh giá)

4,000 VND

Cồn 70 độ 60 ml

Nước oxy già VP 3% 60 ml

Nước oxy già VP 3% 60 ml

(0 đánh giá)

4,000 VND

Nước oxy già 3% 60 ml

Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ

Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ

(1 đánh giá)

36,000 VND

Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ (Bán 10 lít trở lên. Vui lòng đặt trước 1 ngày)

Cồn y tế 96 độ

Cồn y tế 96 độ

(1 đánh giá)

32,000 VND

Cồn y tế 96 độ (Bán 10 lít trở lên. Vui lòng đặt trước 1 ngày)

Cồn y tế 70 độ

Cồn y tế 70 độ

(1 đánh giá)

29,000 VND

Cồn y tế 70 độ

Cồn y tế 90 độ

Cồn y tế 90 độ

(1 đánh giá)

31,000 VND

Cồn y tế 90 độ

Povidine 20 ml, 90 ml, 500 ml

Povidine 20 ml, 90 ml, 500 ml

(1 đánh giá)

8,000 VND

Povidone iodine 10%