Cồn, thuốc sát trùng | 10 sản phẩm

Cồn 90 độ 500 ml

Cồn 90 độ 500 ml

(0 đánh giá)

20,000 VND

Cồn 90 độ 500 ml

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 70 độ 500 ml

Cồn 70 độ 500 ml

(0 đánh giá)

20,000 VND

Cồn 70 độ 500 ml

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 90 độ 60 ml

Cồn 90 độ 60 ml

(0 đánh giá)

3,000 VND

Cồn 90 độ 60 ml

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 70 độ 60 ml

Cồn 70 độ 60 ml

(0 đánh giá)

3,000 VND

Cồn 70 độ 60 ml

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Nước oxy già VP 3% 60 ml

Nước oxy già VP 3% 60 ml

(0 đánh giá)

3,000 VND

Nước oxy già 3% 60 ml

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ

Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ

(1 đánh giá)

30,000 VND

Cồn y tế tuyệt đối 99,9 độ (Bán 10 lít trở lên. Vui lòng đặt trước 1 ngày)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn y tế 96 độ

Cồn y tế 96 độ

(1 đánh giá)

26,000 VND

Cồn y tế 96 độ (Bán 10 lít trở lên. Vui lòng đặt trước 1 ngày)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn y tế 70 độ

Cồn y tế 70 độ

(1 đánh giá)

22,000 VND

Cồn y tế 70 độ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cồn y tế 90 độ

Cồn y tế 90 độ

(1 đánh giá)

24,000 VND

Cồn y tế 90 độ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Povidine 20 ml, 90 ml, 500 ml

Povidine 20 ml, 90 ml, 500 ml

(1 đánh giá)

8,000 VND

Povidone iodine 10%

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng