Controller F0 | Gefran | Gefran Vietnam | Gefran Vietnam | STC Vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: Controller F0
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Gefran

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :16-11-2014 16:36:28

Bảo hành :12 thang

new

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THANHLONGVIPTUDONGHOA

110 HOA CÚC P.7 QUẬN PHÚ NHUẬN

0908941579

thanhlongviptudonghoa@gmail.com

https://tudonghoa5.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

| Hotline |     0908.941.579 -0915.610.239  (Mr.Long)
| Email |       long@songthanhcong.com

| YM |           thanhlong_stc

http://stc-vietnam.com 

http://gpeus-vietnam.songthanhcong.com

=============================================

STC Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý Khách lâu dài và thành công nhất !

F036955;GQ-25-60-A-1-0              (600V/25A) F021851;T 2065 4-20MA PT100 -10/70°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046828;GQ-25-60-A-1-1              (600V/25A) F025615;T 2115 0-10V J 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035821;GQ-25-60-D-1-0              (600V/25A) F002284;T 2115 0-10V J 0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046825;GQ-25-60-D-1-1              (600V/25A) F025306;T 2115 0-10V J 0/250°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042722;GQ-25-60-D-1-3              (600V/25A) F002283;T 2115 0-10V J 0/300°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036943;GQ-50-24-A-0-0              (230V/50A) F029286;T 2115 0-10V J 0/800°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043916;GQ-50-24-A-0-1              (230V/50A) F029695;T 2115 0-10V J -40/250°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043691;GQ-50-24-A-0-3              (230V/50A) F030875;T 2115 0-10V K 0/1000°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036949;GQ-50-24-A-1-0              (230V/50A) F043577;T 2115 0-10V K 0/1200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040886;GQ-50-24-A-1-1              (230V/50A) F024199;T 2115 0-10V K 0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040345;GQ-50-24-A-1-3              (230V/50A) F025038;T 2115 0-10V PT100  0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036307;GQ-50-24-D-0-0              (230V/50A) F023784;T 2115 0-10V PT100  0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043270;GQ-50-24-D-0-1              (230V/50A) F045844;T 2115 0-10V S 0/1200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043774;GQ-50-24-D-0-3              (230V/50A) F023910;T 2115 0-10V T -10/+60 °C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035815;GQ-50-24-D-1-0              (230V/50A) F024188;T 2115 4-20MA   J  -50/+400 °C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040881;GQ-50-24-D-1-1              (230V/50A) F021708;T 2115 4-20MA   J 0/120°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040340;GQ-50-24-D-1-3              (230V/50A) F021985;T 2115 4-20MA   J 0/350°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036944;GQ-50-48-A-0-0              (480V/50A) F002277;T 2115 4-20MA   J 0/600°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044388;GQ-50-48-A-0-1              (480V/50A) F023911;T 2115 4-20MA  PT100  0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046870;GQ-50-48-A-0-3              (480V/50A) F024189;T 2115 4-20MA  PT100  -50/+400 °C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036953;GQ-50-48-A-1-0              (480V/50A) F042715;T 2115 IN 0-10V OUT 4-20MA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041187;GQ-50-48-A-1-1              (480V/50A) F030249;T 2165 0-10V PT100  0200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041440;GQ-50-48-A-1-3              (480V/50A) F002285;T 2165 0-10V PT100 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036308;GQ-50-48-D-0-0              (480V/50A) F022681;T 2165 0-10V PT100 0/400°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041185;GQ-50-48-D-0-1              (480V/50A) F022683;T 2165 0-10V PT100 0/50°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035819;GQ-50-48-D-1-0              (480V/50A) F002282;T 2165 0-10V PT100 -10/+50°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040882;GQ-50-48-D-1-1              (480V/50A) F025421;T 2165 0-10V PT100 -30/+70°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040341;GQ-50-48-D-1-3              (480V/50A) F021939;T 2165 0-20MA PT100 0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036956;GQ-50-60-A-1-0              (600V/50A) F021940;T 2165 0-20MA PT100 0/400°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046829;GQ-50-60-A-1-1              (600V/50A) F021941;T 2165 0-20MA PT100 0/600°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035822;GQ-50-60-D-1-0              (600V/50A) F002280;T 2165 4-20MA PT100 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041269;GQ-50-60-D-1-1              (600V/50A) F024100;T 2165 4-20MA PT100 0/150°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042721;GQ-50-60-D-1-3              (600V/50A) F023839;T 2165 4-20MA PT100 0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036950;GQ-90-24-A-1-0              (230V/90A) F021953;T 2165 4-20MA PT100 0/250°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046827;GQ-90-24-A-1-1              (230V/90A) F046518;T 2165 4-20MA PT100 0/350°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042831;GQ-90-24-A-1-2              (230V/90A) F002287;T 2165 4-20MA PT100 0/500°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048569;GQ-90-24-A-1-3              (230V/90A) F022549;T 2165 4-20MA PT100 0/600°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035816;GQ-90-24-D-1-0              (230V/90A) F023912;T 2165 4-20mA PT100 -10/+50°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040883;GQ-90-24-D-1-1              (230V/90A) F002270;T 401 2W 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040342;GQ-90-24-D-1-3              (230V/90A) F002272;T 401 2W 4-20MA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036954;GQ-90-48-A-1-0              (480V/90A) F002275;T 401 3W 0-10V 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041046;GQ-90-48-A-1-1              (480V/90A) F002271;T 401 3W 0-10V 0-20MA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043119;GQ-90-48-A-1-3              (480V/90A) F002276;T 401 3W 0-20MA 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035820;GQ-90-48-D-1-0              (480V/90A) F002273;T 401 3W 4-20MA 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040884;GQ-90-48-D-1-1              (480V/90A) F035351;T 402 2W Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040343;GQ-90-48-D-1-3              (480V/90A) F002268;T 402 3W 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036957;GQ-90-60-A-1-0              (600V/90A) F033109;T 4035 4-20MA J 0/250°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046830;GQ-90-60-A-1-1              (600V/90A) F022459;T 4035 4-20MA K 0/1000°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035823;GQ-90-60-D-1-0              (600V/90A) F002286;T 4035 4-20MA K 0/500°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046826;GQ-90-60-D-1-1              (600V/90A) F025578;T 4035 4-20MA PT100 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041597;GQ-90-60-D-1-3              (600V/90A) F024736;T 4035 4-20MA S 0/1400°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031929;"GRD-10000-1.8""" F024695;T 4035 4-20MA T 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029081;"GRD-10000-6.0""" F022637;T 4135  IN 0-20MA  OUT 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030498;GRD-12000-1.8 F036999;T 4135  IN 0-60MV  OUT 0-10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030499;GRD-12000-6.0 F022460;T 4135 4-20MA  K  0/1000°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030535;GRD2500-1.8 F023310;T 4135 4-20MA  K  0/1200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030536;GRD2500-6.0 F002274;T 4135 4-20MA PT100 0/100°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044735;GRD-3000-6.0 F024951;T 4135 4-20MA PT100 0/150°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028282;GRD-3500-1.8 F022329;T 4135 4-20MA PT100 0/200°C Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031078;GRD-3500-6.0 F046963;T 5025-0/20 mV-0/10 V - 10V Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034400;GRD-5000-1.8 F023510;T4A XT312-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028051;GRD-5000-6.0 F048436;T4A-1-J-5-A-F 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031928;GRD-5500-1.8 F021236;T4A-1-J-5-A-F 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030497;GRD-5500-6.0 F046175;T4A-1-J-5-A-F 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046131;GRD-5800-6.0 F050920;T4A-1-J-5-A-F 020A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025963;GRD-7500-1.8 F021237;T4A-1-J-5-A-F 020B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024943;GRD-7500-6.0 F021238;T4A-1-J-5-A-F 020D000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033805;GRD-8500-1.8 F051078;T4A-1-J-5-A-F 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039749;GRD-8500-6.0 F021239;T4A-1-J-5-A-F 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039880;GRD-9500-1.8 F050266;T4A-1-J-5-A-F 025X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032093;GRD-9500-6.0 F021240;T4A-1-J-5-A-F 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
51839;GRI-4 CARTER SUPPORTO VENTILATORE GFX4 * F021241;T4A-1-J-5-A-F 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002628;GS 1X0,5 CU BIANCO 100 M F031466;T4A-1-J-5-A-F 035B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002629;GS 1X0,5 CU BLU 100M F021242;T4A-1-J-5-A-F 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002630;GS 1X0,5 CU BLU 2000M F043940;T4A-1-J-5-A-F 050B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003118;GS 1X0,5 CU NERO 2000 B F045872;T4A-1-J-5-A-F 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003119;GS 1X0,75 CU NERO 1500 B F021243;T4A-1-J-5-A-F 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002631;GS 1X1 CU BIANCO 100 M F049016;T4A-1-J-5-A-F 100A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003120;GS 1X1 CU BIANCO 1500 B F021244;T4A-1-J-5-A-F 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002632;GS 1X1 CU GRIGIO 1500 M BOBINA F021700;T4A-1-J-5-A-G 005A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002634;GS 1X1,5 CU BIANCO 100 M F021246;T4A-1-J-5-A-G 010A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003121;GS 1X1,5 CU BIANCO 1000 B F021247;T4A-1-J-5-A-G 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002635;GS 1X1,5 CU BLU 1000 B F021248;T4A-1-J-5-A-G 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002636;GS 1X1,5 CU G/V  100M F034849;T4A-1-J-5-A-G 015A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002638;GS 1X1,5 CU GRIGIO 1000B F021249;T4A-1-J-5-A-G 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002637;GS 1X1,5 CU GRIGIO 100M F039851;T4A-1-J-5-A-G 020A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002639;GS 1X1,5 CU MARRONE 100 M F021250;T4A-1-J-5-A-G 020D000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002640;GS 1X1,5 CU MARRONE 1000B F021251;T4A-1-J-5-A-G 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002641;GS 1X1,5 CU NERO 100 M F021252;T4A-1-J-5-A-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002643;GS 1X1,5 CU R0SSO 1000B F047680;T4A-1-J-5-A-G 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002642;GS 1X1,5 CU ROSSO 100 M F021253;T4A-1-J-5-A-G 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002656;GS 1X1,5 CU-SN B.CO 100M F021254;T4A-1-J-5-A-G 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002657;GS 1X1,5 CU-SN ROSSO 100M F026355;T4A-1-J-5-A-G 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002655;GS 1X10 CU BLU 100M F021587;T4A-1-J-5-A-H 005A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002644;GS 1X2,5 CU BIANCO 100 M F021256;T4A-1-J-5-A-H 005B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002645;GS 1X2,5 CU BIANCO 800B F032564;T4A-1-J-5-A-H 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003123;GS 1X2,5 CU BLU 100M F022818;T4A-1-J-5-A-H 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002646;GS 1X2,5 CU G/V 100M F046344;T4A-1-J-5-A-H 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002647;GS 1X2,5 CU MARRONE 100 M F024959;T4A-1-J-5-A-H 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002648;GS 1X2,5 CU ROSSO 100 M F021257;T4A-1-J-5-A-H 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002658;GS 1X2,5 CU-SN BIANCO 100M F048540;T4A-1-J-5-A-H 030A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002649;GS 1X4 CU BIANCO 100 M F021258;T4A-1-J-5-A-H 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003124;GS 1X4 CU BLU 500 B F021259;T4A-1-J-5-A-H 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002650;GS 1X4 CU G/V 100M F040912;T4A-1-J-5-A-I 005B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002651;GS 1X4 CU NERO 100 M F029763;T4A-1-J-5-A-I 040B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002653;GS 1X6 CU GIALLO/VERDE DIN 100M F039181;T4A-1-J-5-A-I 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002654;GS 1X6 CU NERO  100M F037080;T4A-1-J-5-S-F 010A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002652;GS 1X6 CU ROSSO 100 M F031937;T4A-1-J-5-S-F 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022276;GS-120/230-0             (230V/120A SCR) F021261;T4A-1-J-5-S-F 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022280;GS-120/480-0             (480V/120A SCR) F021262;T4A-1-J-5-S-F 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022273;GS-15/230-0               (230V/15A SCR) F035256;T4A-1-J-5-S-F 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022277;GS-15/480-0               (480V/15A SCR) F031513;T4A-1-J-5-S-F 060A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000712;GS-25/230-0               (230V/25A SCR) F048079;T4A-1-J-5-S-F 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000715;GS-25/480-0               (480V/25A SCR) F021263;T4A-1-J-5-S-F 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022274;GS-40/230-0               (230V/40A SCR) F032054;T4A-1-J-5-S-G 005A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022278;GS-40/480-0               (480V/40A SCR) F032109;T4A-1-J-5-S-G 005X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000716;GS-50/480-0               (480V/50A SCR) F049937;T4A-1-J-5-S-G 010A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022275;GS-60/230-0               (230V/60A SCR) F021265;T4A-1-J-5-S-G 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022279;GS-60/480-0               (480V/60A SCR) F036191;T4A-1-J-5-S-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022918;GS-75/230-0               (230V/75A SCR) F021266;T4A-1-J-5-S-G 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022919;GS-75/480-0               (480V/75A SCR) F021267;T4A-1-J-5-S-G 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000714;GS-90/230-0               (230V/90A SCR) F021269;T4A-1-J-5-S-H 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000717;GS-90/480-0               (480V/90A SCR) F029361;T4A-1-J-5-S-H 050A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002843;GSC 2X0,5 JX DIN 100 M F021270;T4A-1-J-5-S-H 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003128;GSC 2X0,5 KX ANSI F040633;T4A-1-J-5-S-I 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002855;GSC 2X0,5 KX ANSI 100M F032238;T4A-1-J-6-A-F 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002841;GSC 2X0,5 KX DIN 100 M F036768;T4A-1-J-6-A-G 010B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002846;GSC 2X0,8 JX DIN 100 M F021272;T4A-1-J-6-A-G 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003126;GSC 2X0,8 KX DIN 100 M F021274;T4A-1-J-6-A-H 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002866;GSC 2X0,8 SX DIN 100 M F021652;T4A-1-J-6-A-H 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002862;GSC 2X0,8 WX DIN 100 M F042591;T4A-1-J-6-A-I 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002842;GSC 2X1 JX DIN F022230;T4A-1-J-6-S-F 020B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002850;GSC 2X1 JX DIN 100 M F021277;T4A-1-J-6-S-F 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002856;GSC 2X1 KX DIN 100 M F048490;T4A-1-J-6-S-G 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002867;GSC 2X1 SX DIN 100M F021279;T4A-1-J-6-S-H 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002864;GSC 2X1 WX DIN 100 M F029940;T4A-1-K-5-A-F 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002851;GSC 2X1,3 JX DIN 100 M F047295;T4A-1-K-5-A-F 015X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002860;GSC 2X1,3 KX DIN 100 M F041176;T4A-1-K-5-A-F 020D000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002868;GSC 2X1,3 SX DIN 100M F029941;T4A-1-K-5-A-F 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002865;GSC 2X1,3 WX DIN 100M F027939;T4A-1-K-5-A-F 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002853;GSC 2X1,5 JX DIN 100 M F035460;T4A-1-K-5-A-F 030A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003127;GSC 2X1,5 SX DIN 100M F021591;T4A-1-K-5-A-G 005A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002721;GSM 2X0,5 CU R.MATTONE 100 M F032382;T4A-1-K-5-A-G 005B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002722;GSM 2X0,75 SN R.MATT. 100 M F021590;T4A-1-K-5-A-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002723;GSM 2X1 CU R.MATT. (NARDI) F021281;T4A-1-K-5-A-G 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002725;GSM 2X1 CU R.MATT. 100 M F021609;T4A-1-K-5-A-G 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002728;GSM 2X1,5 CU R.MATT. 100 M F034822;T4A-1-K-5-A-H 020C000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002749;GSM 2X1,5 SN R.MATTONE 100 M F023437;T4A-1-K-5-A-H 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002730;GSM 2X2,5 CU R.MATT. 100 M F021283;T4A-1-K-5-A-H 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002731;GSM 3X0,75 CU R.MATT. 100 M F044346;T4A-1-K-5-A-H 060X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002732;GSM 3X1 SN R.MATT. 100 M F021285;T4A-1-K-5-A-I 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002734;GSM 3X1,5 CU R.MATT. 100 M F021286;T4A-1-K-5-A-I 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002750;GSM 3X1,5 SN 100 M F045694;T4A-1-K-5-S-F 035X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002736;GSM 3X2,5 CU R.MATT. 100 M F045696;T4A-1-K-5-S-G 035X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002751;GSM 3X2,5 SN 100 M  R.MATT. F021288;T4A-1-K-5-S-H 040A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002738;GSM 4X0,75 SN R.MATTONE 100 M F021289;T4A-1-K-5-S-H 060A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002739;GSM 4X1 CU R.MATT. 100 M F021291;T4A-1-K-6-A-H 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002741;GSM 4X1,5 CU R.MATT. 100 M F022777;T4A-1-K-6-A-H 025X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002752;GSM 4X1,5 CU-SN R.MATT. 100M F029046;T4A-1-K-6-S-H 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002753;GSM 5X1 SN ROSSO MATTONE 100 M F029937;T4A-2-J-5-A-F            010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002744;GSM 5X1,5 CU R.MATT. 100 M F021298;T4A-2-J-5-A-F 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002745;GSM 5X2,5 CU R.MATT. 100 M F045152;T4A-2-J-5-A-F 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003100;GSMYC 2X0,8 JX DIN 100 M F021299;T4A-2-J-5-A-F 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003112;GSMYC 2X0,8 SX DIN 100 M F024808;T4A-2-J-5-A-F 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003109;GSMYC 2X0,8 WX DIN 100 M F021300;T4A-2-J-5-A-F 200X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003101;GSMYC 2X1 JX DIN 100 M F021302;T4A-2-J-5-A-G 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003103;GSMYC 2X1 KX DIN 100 M F021303;T4A-2-J-5-A-G 015A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003113;GSMYC 2X1 SX DIN 100 M F021304;T4A-2-J-5-A-G 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003110;GSMYC 2X1 WX DIN 100 M F021305;T4A-2-J-5-A-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003102;GSMYC 2X1,3 JX DIN 100M F021306;T4A-2-J-5-A-G 030B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003106;GSMYC 2X1,3 KX DIN 100M F021307;T4A-2-J-5-A-G 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003105;GSMYC 2X1,3 TX DIN 100 M F049057;T4A-2-J-5-A-G 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003107;GSMYC 2X1,3 WX DIN F021308;T4A-2-J-5-A-G 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003104;GSMYC 2X1,5 JX DIN 100 M F048188;T4A-2-J-5-A-H 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003108;GSMYC 2X1,5 KX DIN 100 M F029692;T4A-2-J-5-A-H 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003114;GSMYC 2X1,5 SX DIN 100 M F045283;T4A-2-J-5-S-F 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003111;GSMYC 2X1,5 WX DIN 100 M F021312;T4A-2-J-5-S-F 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002678;GST 1X1 CU BIANCO 100 M F034580;T4A-2-J-5-S-F 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002679;GST 1X1 CU BIANCO 1000 B F034581;T4A-2-J-5-S-F 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002680;GST 1X1 CU BLU 1000 B F021314;T4A-2-J-5-S-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002681;GST 1X1 CU G/V 1000B F045212;T4A-2-J-5-S-G 030A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002682;GST 1X1 CU NERO 1000 B F021315;T4A-2-J-5-S-G 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002684;GST 1X1,5 CU BIANCO 100M F036896;T4A-2-J-5-S-G 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002685;GST 1X1,5 CU MARRONE 100 M F021316;T4A-2-J-5-S-G 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002686;GST 1X1,5 CU NERO 100M F049697;T4A-2-J-5-S-G 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002702;GST 1X10 CU BIANCO 100 M F045716;T4A-2-J-5-S-H 005X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002776;GST 1X10 CU-R  G/VERDE  100M F050209;T4A-2-J-5-S-H 020A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002674;GST 1X16 CU BIANCO 100M F021318;T4A-2-J-5-S-H 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002714;GST 1X16 CUNICH BLU 100M F021319;T4A-2-J-5-S-H 025X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002715;GST 1X16 CUNICH NERO 100M F021320;T4A-2-J-5-S-H 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002692;GST 1X2,5 CU BIA/VERDE 100 M F034272;T4A-2-J-5-S-H 070X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002688;GST 1X2,5 CU BIANCO 100M F032566;T4A-2-J-5-S-I 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002666;GST 1X2,5 CU BLU 500 B F021322;T4A-2-J-6-A-F 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002690;GST 1X2,5 CU MARRONE 100 M F024807;T4A-2-J-6-A-F 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002691;GST 1X2,5 CU NERO 100M F022910;T4A-2-J-6-A-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002689;GST 1X2.5 CU BIANCO 100 M F030711;T4A-2-J-6-A-G 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002675;GST 1X25 BIANCO 100 M F040161;T4A-2-J-6-A-H 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002704;GST 1X35 CU BIANCO 100 M F033317;T4A-2-J-6-S-G 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002694;GST 1X4 CU BIANCO 100 M F021327;T4A-2-J-6-S-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002695;GST 1X4 CU BIANCO 1000M F047961;T4A-2-J-6-S-G 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002696;GST 1X4 CU NERO 100 M F023723;T4A-2-J-6-S-G 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002669;GST 1X4 CU-R 100M F029942;T4A-2-K-5-A-F 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002698;GST 1X6 CU BIANCO 100 M F032122;T4A-2-K-5-A-G 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002699;GST 1X6 CU GIALLO/VERDE 100 M F027292;T4A-2-K-5-A-I 030A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F002700;GST 1X6 CU NERO 100M F033452;T4A-XT028-031 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023708;GT-120/480-0             (480V/120A SCR) F021229;T4A-XT040-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023709;GT-120/480-1             (480V/120A SCR) F021230;T4A-XT055-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023696;GT-25/480-0               (480V/25A SCR) F021231;T4A-XT055-003 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023697;GT-25/480-1               (480V/25A SCR) F034296;T4A-XT394-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023698;GT-40/480-0               (480V/40A SCR) F036656;T4A-XT405-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023699;GT-40/480-1               (480V/40A SCR) F046845;T4A-XT418-003 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023700;GT-50/480-0               (480V/50A SCR) F048128;T4A-XT467-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023701;GT-50/480-1               (480V/50A SCR) F021338;T4F-1-J-5-A-J 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023702;GT-60/480-0               (480V/60A SCR) F021339;T4F-1-J-5-A-J 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023703;GT-60/480-1               (480V/60A SCR) F051097;T4F-1-J-5-A-J 050B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023704;GT-75/480-0               (480V/75A SCR) F041947;T4F-1-J-5-A-J 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023705;GT-75/480-1               (480V/75A SCR) F041783;T4F-1-J-5-A-K 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023706;GT-90/480-0               (480V/90A SCR) F021341;T4F-1-J-5-A-K 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023707;GT-90/480-1               (480V/90A SCR) F050171;T4F-1-J-5-A-L 010A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048129;GT-C_10VW-PCER128-D128-00000000-001 F033103;T4F-1-J-5-A-L 010B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048334;GT-C_12TVW-PCER128-D128-00000000-001 F026291;T4F-1-J-5-A-L 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048415;GT-C_12TVW-PCSR128-D128-00000000-002 F047965;T4F-1-J-5-A-L 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029826;GT-CAN 2 F021780;T4F-1-J-5-A-L 020D000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029825;GT-CAN1 F021343;T4F-1-J-5-A-L 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028717;GTD-25/480-0        (480V/25A) F050819;T4F-1-J-5-A-L 030B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028653;GTD-25/480-1        (480V/25A) F021344;T4F-1-J-5-A-L 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028718;GTD-40/480-0        (480V/40A) F025901;T4F-1-J-5-A-L 040X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028554;GTD-40/480-1        (480V/40A) F024303;T4F-1-J-5-A-L 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029918;GT-DOM1024 F021588;T4F-1-J-5-A-M 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045328;GT-DOM2048 F029350;T4F-1-J-5-A-M 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042363;GT-DOM4096 F040133;T4F-1-J-5-A-M 030B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029909;GT-ETH1 F021346;T4F-1-J-5-A-M 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029910;GT-ETH2 F045529;T4F-1-J-5-A-M 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029919;GT-HD20 F045488;T4F-1-J-5-A-M 060X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029912;GT-RAM256 F044300;T4F-1-J-5-A-N 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029913;GT-RAM512 F023565;T4F-1-J-5-A-N 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023541;GTS-120/230-0-VEN90          (230V/120A) F031760;T4F-1-J-5-A-O 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023540;GTS-120/230-0-VEN91          (230V/120A) F050894;T4F-1-J-5-A-O 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023542;GTS-120/230-0-VEN92          (230V/120A) F021352;T4F-1-J-5-A-O 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000135;GTS-120/480-0-VEN90          (480V/120A) F021354;T4F-1-J-5-A-P 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000133;GTS-120/480-0-VEN91          (480V/120A) F047174;T4F-1-J-5-A-P 100A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F022825;GTS-120/480-0-VEN92          (480V/120A) F023566;T4F-1-J-5-A-Q 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000116;GTS-15/230-0                  (230V/15A) F021356;T4F-1-J-5-A-T 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000117;GTS-15/480-0                  (480V/15A) F021358;T4F-1-J-5-Z-L 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000120;GTS-25/230-0                  (230V/25A) F021360;T4F-1-J-5-Z-Q 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000121;GTS-25/480-0                  (480V/25A) F041015;T4F-1-J-6-A-M 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000124;GTS-40/230-0                  (230V/40A) F022229;T4F-1-J-6-A-M 020B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000125;GTS-40/480-0                  (480V/40A) F047049;T4F-1-J-6-A-M 030A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000127;GTS-50/480-0                  (480V/50A) F047649;T4F-1-J-6-A-N 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023536;GTS-60/230-0                  (230V/60A) F034833;T4F-1-K-5-A-J 020D000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000129;GTS-60/480-0                  (480V/60A) F026711;T4F-1-K-5-A-J 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023537;GTS-75/230-0                  (230V/75A) F021365;T4F-1-K-5-A-J 030A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023538;GTS-75/480-0                  (480V/75A) F047959;T4F-1-K-5-A-M 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023539;GTS-90/230-0                  (230V/90A) F035715;T4F-1-K-5-Z-J 030A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000131;GTS-90/480-0                  (480V/90A) F039166;T4F-1-K-5-Z-J 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029908;GT-SER 2 F039175;T4F-1-K-5-Z-J 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000150;GTT-120/480-0-VEN90          (480V/120A) F045361;T4F-1-K-5-Z-M 015D000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000148;GTT-120/480-0-VEN91          (480V/120A) F021367;T4F-1-K-5-Z-Q 020B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000773;GTT-120/480-1-VEN90          (480V/120A) F032172;T4F-1-K-6-A-M 020A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000771;GTT-120/480-1-VEN91          (480V/120A) F039941;T4F-1-K-6-A-M 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000140;GTT-25/480-0                  (480V/25A) F021371;T4F-2-J-5-A-J 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000760;GTT-25/480-1                  (480V/25A) F021372;T4F-2-J-5-A-J 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000142;GTT-40/480-0                  (480V/40A) F024666;T4F-2-J-5-A-J 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000764;GTT-40/480-1                  (480V/40A) F021373;T4F-2-J-5-A-J 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023692;GTT-50/480-0                  (480V/50A) F044235;T4F-2-J-5-A-K 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023693;GTT-50/480-1                  (480V/50A) F041798;T4F-2-J-5-A-K 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000144;GTT-60/480-0                  (480V/60A) F021376;T4F-2-J-5-A-L 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000766;GTT-60/480-1                  (480V/60A) F041797;T4F-2-J-5-A-L 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023694;GTT-75/480-0                  (480V/75A) F050820;T4F-2-J-5-A-L 030B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023695;GTT-75/480-1                  (480V/75A) F022326;T4F-2-J-5-A-M 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000146;GTT-90/480-0                  (480V/90A) F021378;T4F-2-J-5-A-M 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000769;GTT-90/480-1                  (480V/90A) F021379;T4F-2-J-5-A-M 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029923;GT-USBPAN Cavo prolunga USB Tipo A - A F024664;T4F-2-J-5-A-M 060X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027769;GTZ-25/400-0-0              (400V/3X25A) F021380;T4F-2-J-5-A-M 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027777;GTZ-25/400-0-1           (400V/3X25A+AL) F021383;T4F-2-J-5-A-O 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027773;GTZ-25/480-0-0              (480V/3X25A) F021385;T4F-2-J-5-A-Q 035A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027786;GTZ-25/480-0-1           (480V/3X25A+AL) F021387;T4F-2-J-5-A-S 030B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027775;GTZ-40/480-0-0-VEN90        (480V/3X40A) F021390;T4F-2-J-6-A-J 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027906;GTZ-40/480-0-0-VEN91        (480V/3X40A) F042934;T4F-2-J-6-A-K 030C000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027787;GTZ-40/480-0-1-VEN90     (480V/3X40A+AL) F029716;T4F-2-J-6-A-L 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027910;GTZ-40/480-0-1-VEN91     (480V/3X40A+AL) F042935;T4F-2-J-6-A-L 030C000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027770;GTZ-40/600-0-0-VEN90        (600V/3X40A) F021392;T4F-2-J-6-A-M 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027904;GTZ-40/600-0-0-VEN91        (600V/3X40A) F023035;T4F-2-J-6-A-M 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027778;GTZ-40/600-0-1-VEN90     (600V/3X40A+AL) F032611;T4F-2-J-6-A-N 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027908;GTZ-40/600-0-1-VEN91     (600V/3X40A+AL) F037869;T4F-2-J-6-A-T 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027774;GTZ-55/480-0-0-VEN90        (480V/3X55A) F039286;T4F-2-J-6-Z-J 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027907;GTZ-55/480-0-0-VEN91        (480V/3X55A) F034076;T4F-2-J-6-Z-M 020X000X00000XR Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027788;GTZ-55/480-0-1-VEN90     (480V/3X55A+AL) F045960;T4F-2-K-5-A-S 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027911;GTZ-55/480-0-1-VEN91     (480V/3X55A+AL) F010406;T4F-TC-XT006-015 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027771;GTZ-55/600-0-0-VEN90        (600V/3X55A) F021333;T4F-XT006-047 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027905;GTZ-55/600-0-0-VEN91        (600V/3X55A) F021334;T4F-XT006-048 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027779;GTZ-55/600-0-1-VEN90     (600V/3X55A+AL) F021335;T4F-XT006-052 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027909;GTZ-55/600-0-1-VEN91     (600V/3X55A+AL) F035321;T4F-XT006-089 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
GUA065;GUARN. OR 3-908 16.36X2.21 (IKI) F035686;T4F-XT006-091 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
GUA064;GUARN. OR-6-349-N-674-70 15.4X2.1 (IKM) F036689;T4F-XT006-093 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
RON300;"GUARNIZIONE 1/4"" BSP - PRESS. 1000 BAR" F043466;T4F-XT006-111 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027676;GZ-10/400-0-0               (400V/3X10A) F045620;T4F-XT006-116 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027760;GZ-10/400-0-1            (400V/3X10A+AL) F042045;T4F-XT434-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027677;GZ-25/400-0-0               (400V/3X25A) F042046;T4F-XT434-002 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027761;GZ-25/400-0-1            (400V/3X25A+AL) F043759;T4F-XT434-004 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027757;GZ-25/480-0-0               (480V/3X25A) F045654;T4F-XT434-006 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027765;GZ-25/480-0-1            (480V/3X25A+AL) F047062;T4F-XT434-007 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027758;GZ-40/480-0-0               (480V/3X40A) F046462;T4F-XT460-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027766;GZ-40/480-0-1            (480V/3X40A+AL) F021396;T4P-1-J-5-A-U 005X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027753;GZ-40/600-0-0               (600V/3X40A) F021397;T4P-1-J-5-A-U 007X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027762;GZ-40/600-0-1            (600V/3X40A+AL) F023762;T4P-1-J-5-A-U 010B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027759;GZ-55/480-0-0               (480V/3X55A) F021398;T4P-1-J-5-A-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027767;GZ-55/480-0-1            (480V/3X55A+AL) F021399;T4P-1-J-5-A-U 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027754;GZ-55/600-0-0               (600V/3X55A) F031383;T4P-1-J-5-A-U 020B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027763;GZ-55/600-0-1            (600V/3X55A+AL) F021400;T4P-1-J-5-A-U 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042949;I21-S-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F021401;T4P-1-J-5-A-U 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049476;I21-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F047120;T4P-1-J-5-A-U 030B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047445;I21-S-6-M-B05C-1-4-E 2130X000X00 F021402;T4P-1-J-5-A-U 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050769;I21-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F021403;T4P-1-J-5-A-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046785;I22-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F047043;T4P-1-J-5-A-U 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050768;I22-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F042321;T4P-1-J-5-A-U 050X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044338;I30-S-6-M-B01C-1-4-0 2130X000X00 F021404;T4P-1-J-5-A-U 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049233;I30-S-6-M-B01M-1-4-0 2130X000X00 F043753;T4P-1-J-5-A-U 060A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048473;I30-S-6-M-B05C-1-4-0 2130X000X00 F021405;T4P-1-J-5-A-U 060X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050108;I30-S-6-M-B07C-1-4-0 2130X000X00 F034770;T4P-1-J-5-A-U 070X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049645;I30-S-6-M-B35D-1-4-0 2130X000X00 F038923;T4P-1-J-5-A-U 100A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045808;I31-M-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 F031120;T4P-1-J-5-A-U 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047002;I31-M-6-M-P05M-1-3-D 2130X000X00 F021408;T4P-1-J-5-R-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047004;I31-M-6-M-P15C-1-3-D 2130X000X00 F021409;T4P-1-J-5-R-U 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047139;I31-M-6-M-P15C-1-4-D 2130X000X00 F021410;T4P-1-J-5-R-U 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045746;I31-S-6-H-B01C-1-4-D 2130X000X00 F021411;T4P-1-J-5-R-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042953;I31-S-6-H-B01C-4-4-D 2130X000X00 F042274;T4P-1-J-5-R-U 035X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050192;I31-S-6-H-B02C-1-4-D 2130X000X00 F047074;T4P-1-J-5-R-U 100B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045680;I31-S-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 F021413;T4P-1-J-6-A-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042889;I31-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 F047050;T4P-1-J-6-A-U 025A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043369;I31-S-6-M-B01C-1-4-F 2130X000X00 F047395;T4P-1-J-6-A-U 025X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044668;I31-S-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F040408;T4P-1-J-6-A-U 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045359;I31-S-6-M-B01M-1-4-E 2130X000X00 F023745;T4P-1-J-6-A-U 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042952;I31-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 F021414;T4P-1-J-6-A-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042950;I31-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F042308;T4P-1-J-6-A-U 050E000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045011;I31-S-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 F021415;T4P-1-J-6-A-U 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044172;I31-S-6-M-B07C-4-4-D 2130X000X00 F022099;T4P-1-J-6-A-U 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045390;I31-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F021417;T4P-1-J-6-R-U 010X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044173;I31-S-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00 F025606;T4P-1-J-6-R-U 030X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043959;I31-S-6-M-P05M-1-4-D 2130X000X00 F032158;T4P-1-K-5-A-U 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050938;I31-S-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00 F022780;T4P-1-K-5-A-U 025X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048342;I32-S-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F036743;T4P-1-K-5-A-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049604;I32-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F032543;T4P-1-K-5-A-U 050E000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048734;I32-S-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00 F021419;T4P-1-K-5-A-U 100X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047924;I32-S-6-M-P75C-1-4-D-E 2130X000X00 F021589;T4P-1-K-5-A-U 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048474;I32-S-8-M-P75C-1-4-F 2130X000X00 F021421;T4P-1-K-5-R-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043580;IC1-M-6-M-B05C-1-4-D-E 2130X000X00 F021422;T4P-1-K-5-R-U 015X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048774;IC1-M-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 F021423;T4P-1-K-5-R-U 025X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036653;IC1-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 F045697;T4P-1-K-5-R-U 035X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041130;IC1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000W00 F049935;T4P-1-K-6-A-U 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003158;IC-C-100-E-I 0000X000X00 F023746;T4P-1-K-6-A-U 040X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003159;IC-C-100-E-M 0000X000X00 F022071;T4P-2-J-5-A-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003160;IC-C-150-E-I 0000X000X00 F021426;T4P-2-J-5-A-U 020X000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003161;IC-C-150-E-M 0000X000X00 F027401;T4P-2-J-5-A-U 030A000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003162;IC-C-200-E-I 0000X000X00 F021427;T4P-2-J-5-A-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003163;IC-C-200-E-M 0000X000X00 F021428;T4P-2-J-5-A-U 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003164;IC-C-300-E-I 0000X000X00 F028535;T4P-2-J-5-A-U 100X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003165;IC-C-300-E-M 0000X000X00 F021430;T4P-2-J-5-R-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003166;IC-C-350-E-M 0000X000X00 F021977;T4P-2-J-5-R-U 020X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027749;IC-C-500-E-I 0000X000X00 F021431;T4P-2-J-5-R-U 050B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033551;IC-C-500-E-I L000X000X00 F030941;T4P-2-J-5-R-U 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003167;IC-C-500-E-M 0000X000X00 F021433;T4P-2-J-6-A-U 030X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003168;IC-C-550-E-M 0000X000X00 F033413;T4P-2-J-6-A-U 100A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003169;IC-F-100-E-I-02M 0000X000X00 F033411;T4P-2-J-6-A-U 100A000X00000XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003170;IC-F-100-E-M-02M 0000X000X00 F033318;T4P-2-J-6-R-U 010X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003172;IC-F-100-I-02M 0000X000X00 F021435;T4P-2-J-6-R-U 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024390;IC-F-150-E-I-02M 0000X000X00 F021436;T4P-2-J-6-R-U 050X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003173;IC-F-150-E-M-02M 0000X000X00 F021438;T4P-2-K-5-A-U 015A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003174;IC-F-150-I-02M 0000X000X00 F044876;T4P-2-K-5-A-U 020B000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032225;IC-F-200-E-I-02M 0000X000X00 F034835;T4P-2-K-5-A-U 020B000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003175;IC-F-200-E-M-02M 0000X000X00 F028999;T4P-2-K-5-R-U 015A000X00000XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003177;IC-F-200-I-02M 0000X000X00 F021440;T4P-2-K-5-R-U 040X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003182;IC-F-300-E-M-02M 0000X000X00 330201;TA ANALOG.TA/152025 25/0.05A      * Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003183;IC-F-300-I-02M 0000X000X00 330200;TA ANALOG.TA/152050 50/0.05A   * Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003185;IC-F-350-E-M-02M 0000X000X00 51177;TAPPO 48X48 Q48 D.629   + Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003186;IC-F-350-I-02M 0000X000X00 51178;TAPPO 96X48 Q94 D.630 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003188;IC-F-500-E-I-02M 0000X000X00 51179;TAPPO 96X96 Q96 D.631 (+O) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003189;IC-F-500-E-M-02M 0000X000X00 PTAS000;TASTATORE COMPLETO PER PY2 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003192;IC-F-500-I-02M 0000X000X00 PTAS001;TASTATORE COMPLETO PER PY3 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003194;IC-F-550-E-M-02M 0000X000X00 S5V62;TBO-32               BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F003196;IC-F-550-I-02M 0000X000X00 TTER601;TC SPECIALE TTER601 JI-170-100 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050642;IE0-S-6-H-P05M-1-5-0 2130X000X00 TTER718;TC SPECIALE TTER718           JI-165-102 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050578;IE0-S-6-M-B01C-1-4-0 2130X000X00 F047134;TC10-A-1-J-C-C-Q 000X400X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050389;IE0-S-6-M-B35D-1-4-0 2130X000X00 F012383;TC10-A-1-J-C-C-Q 000X500X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048960;IE0-S-6-M-P05M-1-4-0 2130X000X00 F012384;TC10-A-1-J-C-C-Q 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035463;IE1-M-6-H-B01M-1-4-D 2130X000X00 F012393;TC10-A-1-J-C-P-Q 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035667;IE1-M-6-H-B02C-1-4-D-E 2130X000X00 F048434;TC10-A-1-K-C-B-P 000X500X00500XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043839;IE1-M-6-H-B05C-1-4-D-E 2130X000X00 F012397;TC10-A-1-K-C-B-P 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035168;IE1-M-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 F012399;TC10-A-1-K-C-B-Q 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035167;IE1-M-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00 F028034;TC10-A-1-K-C-C-Q 000X300X00300XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035672;IE1-M-6-H-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 F028035;TC10-A-1-K-C-C-Q 000X400X00400XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042114;IE1-M-6-H-B35D-1-4-F-E 2130X000X00 F029485;TC10-A-1-K-C-C-Q 000X400X00550XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036283;IE1-M-6-H-P05M-1-4-D 2130X000X00 F028037;TC10-A-1-K-C-C-Q 000X700X00400XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035550;IE1-M-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F042921;TC10-A-1-K-C-C-V 000X300X00250XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036494;IE1-M-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F042922;TC10-A-1-K-C-C-V 000X350X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038939;IE1-M-6-M-B05C-1-4-F 2130X000X00 F012405;TC10-A-1-K-C-F-Q 000X500X00550XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033618;IE1-M-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F012408;TC10-A-1-K-C-H-X 000X400X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044327;IE1-M-6-M-P15C-1-4-D 2130X000X00 F012409;TC10-A-1-K-C-H-X 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050346;IE1-S-6-H-B01C-1-4-D 2130X000X00 F044145;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X400X01100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049882;IE1-S-6-H-B01C-1-4-D-E 2130X000X00 F023971;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X400X01100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035208;IE1-S-6-H-B02C-1-4-D 2130X000X00 F025697;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041761;IE1-S-6-H-B02C-1-4-D-E 2130X000X00 F012412;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X500X00600XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045550;IE1-S-6-H-B02C-1-5-D 2130X000X00 F012413;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X500X00750XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039028;IE1-S-6-H-B02C-4-4-D 2130X000X00 F035240;TC10-A-1-K-C-O-Y 000X600X00600XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045679;IE1-S-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 F030907;TC10-A-1-K-C-P-Q 000X400X00250XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050183;IE1-S-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00 F012417;TC10-A-1-K-C-P-Q 000X400X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045766;IE1-S-6-H-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 F012418;TC10-A-1-K-C-P-Q 000X400X00400XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049716;IE1-S-6-H-B35D-1-5-D 2130X000X00 F012419;TC10-A-1-K-C-P-Q 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045012;IE1-S-6-H-P03M-1-5-D 2130X000X00 F046214;TC10-A-1-K-C-P-V 000X400X00400XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038919;IE1-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 F026805;TC10-A-1-K-C-P-V 000X500X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038888;IE1-S-6-M-B01C-1-5-D 2130X000X00 F038850;TC10-A-1-K-E-O-Y 000X500X00460XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042015;IE1-S-6-M-B01C-4-5-D 2130X000X00 F012441;TC10-A-3-K-C-F-Q 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045104;IE1-S-6-M-B01M-1-3-E 2130X000X00 F012443;TC10-A-3-K-C-O-Y 000X400X00750XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039849;IE1-S-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F034097;TC10-A-3-K-C-O-Y 000X500X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044963;IE1-S-6-M-B02C-1-3-D 2130X000X00 F044222;TC10-A-3-K-C-O-Y 000X600X00750XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048904;IE1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000S00 F050155;TC10-A-XT485-001 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035398;IE1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 F012453;TC10-B-1-K-C-O-Y 000X600X01100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048455;IE1-S-6-M-B02C-4-4-D 2130X000S00 F039239;TC10-B-1-K-C-P-V 000X400X00400XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048481;IE1-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000S00 F047015;TC1-A 11 LIV.-XT395-014 000X000X00000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036092;IE1-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F050632;TC1-A-1-J-2-A-F 005X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048089;IE1-S-6-M-B05C-1-4-F 2130X000X00 F039016;TC1-A-1-J-2-A-F 005X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047917;IE1-S-6-M-B05C-1-5-D 2130X000X00 F040731;TC1-A-1-J-2-A-F 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041103;IE1-S-6-M-B05C-4-4-D 2130X000X00 F046999;TC1-A-1-J-2-A-F 013X000X00025XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037019;IE1-S-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 F046428;TC1-A-1-J-2-A-F 013X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048454;IE1-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000S00 F044872;TC1-A-1-J-2-A-F 015X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036468;IE1-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F041526;TC1-A-1-J-2-A-F 015X000X00600XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039860;IE1-S-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 F049313;TC1-A-1-J-2-A-F 020X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042336;IE1-S-6-M-B35D-1-5-D 2130X000X00 F041946;TC1-A-1-J-2-A-F 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048432;IE1-S-6-M-B35D-4-T-D 2130X000S00 F010719;TC1-A-1-J-2-A-F 020X000X00060XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035926;IE1-S-6-M-P03M-1-3-D 2130X000X00 F010720;TC1-A-1-J-2-A-F 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047044;IE1-S-6-M-P03M-1-4-D 2130X000X00 F010721;TC1-A-1-J-2-A-F 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047045;IE1-S-6-M-P05M-1-4-D 2130X000X00 F048888;TC1-A-1-J-2-A-F 040X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050729;IE1-S-6-M-P75C-1-4-D 2130X000S00 F042244;TC1-A-1-J-2-A-F 050X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049177;IE2-S-6-H-B07C-1-3-D 2130X000X00 F047681;TC1-A-1-J-2-A-F 050X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049455;IE2-S-6-H-P03M-4-4-F 2130X000X00 F049379;TC1-A-1-J-2-A-F 050X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047070;IE2-S-6-M-B02C-1-4-E 2130X000X00 F047960;TC1-A-1-J-2-A-F 100B000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047042;IE2-S-6-M-P15C-1-4-D 2130X000X00 F028372;TC1-A-1-J-2-A-H 005X000X00400XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047039;IE2-S-6-M-P75C-1-4-D-E 2130X000X00 F040733;TC1-A-1-J-2-A-H 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041274;IJ-N-6-M-B03M-1-J-N-E 2130X000X00 F046579;TC1-A-1-J-2-A-H 020X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042559;IJ-N-6-M-B03M-1-J-X 2130X000X00 F046837;TC1-A-1-J-2-A-H 020X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040234;IJ-N-6-M-B03M-1-J-X-E 2130X000X00 F010725;TC1-A-1-J-2-A-H 020X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046457;IJ-N-7-M-B03M-1-J-N-E 2130X000X00 F033242;TC1-A-1-J-2-A-H 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043583;IJ-N-7-M-B03M-1-J-X-E 2130X000X00 F010726;TC1-A-1-J-2-A-H 040X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049063;IJ-N-7-M-P40M-1-J-N-E 2130X000X00 F041379;TC1-A-1-J-2-A-H 050X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043964;IJ-N-7-M-P40M-1-J-X-E 2130X000X00 F010728;TC1-A-1-J-2-A-I 006X000X00180XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046301;IJ-N-8-M-B03M-1-J-X-E 2130X000X00 F026997;TC1-A-1-J-2-A-I 010X000X00070XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037539;IK4-A-A-0050-A-1 0000XXXXS00M0XX F029120;TC1-A-1-J-2-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042315;IK4-A-A-0050-E-1 0000XXXXS00M0XX F010729;TC1-A-1-J-2-A-I 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044847;IK4-A-A-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX F041149;TC1-A-1-J-2-A-I 020A000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049119;IK4-A-A-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX F039902;TC1-A-1-J-2-A-I 020X000G00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049560;IK4-A-A-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX F049048;TC1-A-1-J-2-A-I 020X000X00022XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041670;IK4-A-A-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX F044237;TC1-A-1-J-2-A-I 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043226;IK4-A-A-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX F050912;TC1-A-1-J-2-A-I 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047398;IK4-A-A-0200-E-1 0000XXXXS00M0XX F049686;TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00035XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048523;IK4-A-A-0200-G-1 0000XXXXS00M0XX F010730;TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050385;IK4-A-A-0225-A-1 0000XXXXS00M0XX F010731;TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048101;IK4-A-A-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX F010732;TC1-A-1-J-2-A-I 050X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037540;IK4-A-A-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX F047175;TC1-A-1-J-2-A-I 050X000X00800XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037552;IK4-A-A-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX F034397;TC1-A-1-J-2-A-I 060X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050805;IK4-A-A-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX F049172;TC1-A-1-J-2-A-J 005B000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049331;IK4-A-A-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX F040754;TC1-A-1-J-2-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041877;IK4-A-A-0500-A-1 0000XXXXS00M0XX F010734;TC1-A-1-J-2-A-J 020B000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049213;IK4-A-A-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX F022498;TC1-A-1-J-2-A-J 020X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045982;IK4-A-A-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX F038856;TC1-A-1-J-2-A-J 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044471;IK4-A-A-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX F010739;TC1-A-1-J-2-C-H 020X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041581;IK4-A-A-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX F048943;TC1-A-1-J-3-A-F 010X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046641;IK4-A-A-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX F040828;TC1-A-1-J-3-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042672;IK4-A-A-1000-A-1 0000XXXXS00M0XX F042773;TC1-A-1-J-3-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048237;IK4-A-A-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX F050892;TC1-A-1-J-3-A-I 020X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047903;IK4-A-A-1250-E-1 0000XXXXS00M0XX F036316;TC1-A-1-J-3-A-I 020X000X00160XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047585;IK4-A-A-1500-A-1 0000XXXXS00I0XX F044447;TC1-A-1-J-3-A-I 030C000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046642;IK4-A-A-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX F031458;TC1-A-1-J-3-A-I 150X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048757;IK4-A-A-1750-A-1 0000XXXXS00I0XX F040844;TC1-A-1-J-3-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042534;IK4-A-A-2000-A-1 0000XXXXS00M0XX F010747;TC1-A-1-J-3-A-J 015X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041454;IK4-A-A-2500-A-1 0000XXXXS00M0XX F023732;TC1-A-1-J-3-A-J 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044470;IK4-A-A-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX F010748;TC1-A-1-J-3-A-J 020X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041878;IK4-A-A-3500-A-1 0000XXXXS00M0XX F049529;TC1-A-1-J-3-A-J 060X000X00135XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041786;IK4-A-B-0050-A-1 0000XXXXS00M0XX F033448;TC1-A-1-J-5-A-E 005X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047584;IK4-A-B-0050-E-1 0000XXXXS00I0XX F010757;TC1-A-1-J-5-A-E 010X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041868;IK4-A-B-0050-E-1 0000XXXXS00M0XX F040607;TC1-A-1-J-5-A-E 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042237;IK4-A-B-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX F041524;TC1-A-1-J-5-A-E 010X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042728;IK4-A-B-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX F049388;TC1-A-1-J-5-A-E 020A000X00050XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043954;IK4-A-B-0100-E-1 L000XXXXS00M0XX F032475;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000G00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040709;IK4-A-B-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX F047143;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00015XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046630;IK4-A-B-0130-E-1 0000XXXXS00M0XX F025420;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045732;IK4-A-B-0130-G-1 0000XXXXS00M0XX F049391;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043827;IK4-A-B-0150-A-1 0000XXXXS00I0XX F042463;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039025;IK4-A-B-0150-A-1 0000XXXXS00M0XX F010759;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036722;IK4-A-B-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX F031419;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047753;IK4-A-B-0150-G-1 0000XXXXS00M0XX F010760;TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042618;IK4-A-B-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX F024349;TC1-A-1-J-5-A-E 030A000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043108;IK4-A-B-0200-E-1 0000XXXXS00M0XX F049389;TC1-A-1-J-5-A-E 030A000X00050XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042748;IK4-A-B-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX F024310;TC1-A-1-J-5-A-E 030A000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037553;IK4-A-B-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX F010761;TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041487;IK4-A-B-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX F010762;TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045943;IK4-A-B-0400-A-1 0000XXXXS00I0XX F010763;TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043090;IK4-A-B-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX F026094;TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041303;IK4-A-B-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX F010764;TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043512;IK4-A-B-0450-E-1 0000XXXXS00M0XX F049390;TC1-A-1-J-5-A-E 040A000X00050XT Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041718;IK4-A-B-0500-A-1 0000XXXXS00M0XX F029049;TC1-A-1-J-5-A-E 040X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046172;IK4-A-B-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX F010765;TC1-A-1-J-5-A-E 100X000X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043890;IK4-A-B-0500-E-1 L000XXXXS00M0XX F010769;TC1-A-1-J-5-A-F 005X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041720;IK4-A-B-0600-A-1 0000XXXXS00M0XX F027479;TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00030XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044492;IK4-A-B-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX F010771;TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045003;IK4-A-B-0700-A-1 0000XXXXS00I0XX F010773;TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039026;IK4-A-B-0700-A-1 0000XXXXS00M0XX F031051;TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039023;IK4-A-B-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX F040610;TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044371;IK4-A-B-0750-A-1 0000XXXXS00M0XX F032476;TC1-A-1-J-5-A-F 020X000G00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043485;IK4-A-B-0750-E-1 0000XXXXS00M0XX F010775;TC1-A-1-J-5-A-F 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043798;IK4-A-B-0800-A-1 0000XXXXS00M0XX F025787;TC1-A-1-J-5-A-F 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041806;IK4-A-B-0800-A-1 L000XXXXS00M0XX F010776;TC1-A-1-J-5-A-F 020X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046323;IK4-A-B-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX F010777;TC1-A-1-J-5-A-F 025X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042786;IK4-A-B-0900-A-1 0000XXXXS00M0XX F010778;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049602;IK4-A-B-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX F010779;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039027;IK4-A-B-1000-A-1 0000XXXXS00M0XX F026096;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041807;IK4-A-B-1000-A-1 L000XXXXS00M0XX F010780;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036750;IK4-A-B-1000-E-1 0000XXXXS00M0XX F010781;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044552;IK4-A-B-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX F010782;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044242;IK4-A-B-1250-E-1 0000XXXXS00M0XX F026097;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046456;IK4-A-B-1250-E-1 L000XXXXS00M0XX F010783;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043926;IK4-A-B-1500-A-1 0000XXXXS00M0XX F026098;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047345;IK4-A-B-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX F022772;TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049300;IK4-A-B-1500-G-1 L000XXXXS00M0XX F045449;TC1-A-1-J-5-A-F 040X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045005;IK4-A-B-1750-A-1 0000XXXXS00I0XX F021865;TC1-A-1-J-5-A-F 050X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048778;IK4-A-B-1750-A-1 0000XXXXS00M0XX F045441;TC1-A-1-J-5-A-H 005X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046470;IK4-A-B-1750-E-1 L000XXXXS00M0XX F048422;TC1-A-1-J-5-A-H 010X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045889;IK4-A-B-2000-A-1 0000XXXXS00M0XX F039631;TC1-A-1-J-5-A-H 010X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045046;IK4-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00I0XX F040611;TC1-A-1-J-5-A-H 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041905;IK4-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX F028193;TC1-A-1-J-5-A-H 010X000X00125XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047195;IK4-A-B-2250-A-1 0000XXXXS00M0XX F032477;TC1-A-1-J-5-A-H 020X000G00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043061;IK4-A-B-2250-E-1 0000XXXXS00M0XX F046657;TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042375;IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00I0XX F010788;TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042374;IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX F043514;TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00110XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042860;IK4-A-B-2750-E-1 0000XXXXS00M0XX F042432;TC1-A-1-J-5-A-H 025X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049626;IK4-A-B-3000-E-1 0000XXXXS00M0XX F046910;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000G00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041292;IK4-A-B-3500-E-1 0000XXXXS00M0XX F050288;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00020XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044040;IK4-A-B-4000-E-1 0000XXXXS00M0XX F026100;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043336;IK4-A-F-0050-A-1 0000XXXXS06M0XX F010791;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046092;IK4-A-F-0050-E-1 0000XXXXS02M0XX F010792;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00055XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047320;IK4-A-F-0050-E-1 0000XXXXS10M0XX F010793;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046051;IK4-A-F-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX F010794;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042104;IK4-A-F-0100-G-1 0000XXXXS00M0XX F026099;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050350;IK4-A-F-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX F010795;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049158;IK4-A-F-0130-A-1 0000XXXXS05M0XX F026101;TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050122;IK4-A-F-0130-E-1 0000XXXXS00M0XX F035255;TC1-A-1-J-5-A-H 050X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046035;IK4-A-F-0150-A-1 0000XXXXS00M0XX F010796;TC1-A-1-J-5-A-H 060X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049916;IK4-A-F-0150-E-1 L000XXXXS05M0XX F043212;TC1-A-1-J-5-A-H 100X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044901;IK4-A-F-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX F040018;TC1-A-1-J-5-A-I 010A000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037554;IK4-A-F-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX F010798;TC1-A-1-J-5-A-I 010D000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047982;IK4-A-F-0300-A-1 0000XXXXS02M0XX F047813;TC1-A-1-J-5-A-I 010D000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046194;IK4-A-F-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX F010799;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043533;IK4-A-F-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX F051088;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042152;IK4-A-F-0450-E-1 0000XXXXS10M0XX F010800;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047613;IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX F023111;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047204;IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS10M0XX F010801;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045322;IK4-A-F-0750-E-1 0000XXXXS02M0XX F010802;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045770;IK4-A-F-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX F041925;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044440;IK4-A-F-0800-E-1 0000XXXXS10M0XX F029441;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050066;IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX F041926;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00220XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041984;IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS02M0XX F039707;TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00650XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049809;IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS05M0XX F035862;TC1-A-1-J-5-A-I 015C000X00250XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042943;IK4-A-F-1000-A-1 0000XXXXS02M0XX F022902;TC1-A-1-J-5-A-I 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042645;IK4-A-F-1000-E-1 0000XXXXS02M0XX F010804;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043099;IK4-A-F-1000-E-1 0000XXXXS03M0XX F010805;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043741;IK4-A-F-1250-E-1 0000XXXXS02M0XX F039445;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00070XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046529;IK4-A-F-1250-E-1 0000XXXXS15M0XX F046658;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048186;IK4-A-F-1500-E-1 0000XXXXS02M0XX F010806;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050318;IK4-A-F-2000-E-1 0000XXXXS05M0XX F029391;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047790;IK4-A-F-2750-E-1 0000XXXXS05M0XX F022478;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047040;IK4-A-F-3000-E-1 0000XXXXS02M0XX F023616;TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00250XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040119;IK4-A-F-3500-E-1 0000XXXXS05M0XX F010807;TC1-A-1-J-5-A-I 025X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046483;IK4-A-R-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX F010808;TC1-A-1-J-5-A-I 025X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041676;IK4-A-R-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX F010809;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042965;IK4-A-R-0130-A-1 0000XXXXS05M0XX F026102;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043601;IK4-A-R-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX F010810;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042963;IK4-A-R-0200-A-1 0000XXXXS03M0XX F010811;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00070XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049474;IK4-A-R-0300-E-1 0000XXXXS03M0XX F010812;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046041;IK4-A-R-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX F026103;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050064;IK4-A-R-0450-E-1 0000XXXXS03M0XX F010813;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044482;IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX F027751;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045323;IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS02M0XX F024125;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042285;IK4-A-R-0700-A-1 0000XXXXS00M0XX F010814;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043694;IK4-A-R-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX F026104;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00250XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045466;IK4-A-R-0800-A-1 0000XXXXS02M0XX F046552;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00300XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045519;IK4-A-R-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX F032067;TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048309;IK4-A-R-1500-A-1 0000XXXXS05M0XX F033711;TC1-A-1-J-5-A-I 035X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044477;IK4-A-R-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX F010815;TC1-A-1-J-5-A-I 040X000X00070XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047405;IK4-A-R-1750-E-1 0000XXXXS00M0XX F010816;TC1-A-1-J-5-A-I 040X000X00120XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042161;IK4-A-R-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX F041109;TC1-A-1-J-5-A-I 040X000X00165XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050486;IK4-C-A-0150-A-1 00002XXXX00I1XX F040080;TC1-A-1-J-5-A-I 050X000G00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041112;IK4-C-A-0150-B-3 00002XXXX00M0XX F040663;TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037557;IK4-C-A-0300-B-3 00002XXXX00M0XX F010817;TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042670;IK4-C-A-1250-A-4 00002XXXX00I0XX F023463;TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044518;IK4-C-A-1500-B-3 00002XXXX00M1XX F035287;TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00330XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043195;IK4-C-A-2250-B-3 00002XXXX00M1XX F043213;TC1-A-1-J-5-A-I 100X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042179;IK4-C-B-0130-B-3 00002XXXX00M0XX F049715;TC1-A-1-J-5-A-I 100X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037562;IK4-C-B-0300-B-3 00002XXXX00M0XX F050227;TC1-A-1-J-5-A-I 100X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046852;IK4-C-F-0400-B-3 00002XXXX04M0XX F040642;TC1-A-1-J-5-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042021;IK4-C-Y-0100-B-3 00002XXXX00M0XX F031384;TC1-A-1-J-5-A-J 010X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049043;IK4-S-B-0050-B-3 000011XXX00M0XX F010821;TC1-A-1-J-5-A-J 020X000X00130XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050516;IK4-S-B-0050-B-3 000051XXX00M0XX F010822;TC1-A-1-J-5-A-J 020X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049101;IK4-S-B-0050-B-4 000056XXX00M0XX F025083;TC1-A-1-J-5-A-J 020X000X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048899;IK4-S-B-0100-B-4 L00011XXX00M0XX F026404;TC1-A-1-J-5-A-J 025X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049259;IK4-S-B-0100-G-4 000011XXX00M0XX F026106;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049480;IK4-S-B-0130-B-4 L00011XXX00M0XX F010823;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049592;IK4-S-B-0200-B-4 000011XXX00M0XX F010824;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00070XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048424;IK4-S-B-0200-G-4 000021XXX00M0XX F026107;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049546;IK4-S-B-0300-B-4 000041XXX00M0XX F026108;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00300XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049226;IK4-S-B-0400-G-4 000011XXX00M0XX F010825;TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00350XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046803;IK4-S-B-1000-G-3 000001XXX00M0XX F042383;TC1-A-1-J-5-A-J 040X000X00065XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049326;IK4-S-B-1500-G-4 L00011XXX00M0XX F033985;TC1-A-1-J-5-A-J 050X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048097;IK4-S-B-2000-G-4 L00011XXX00M0XX F010826;TC1-A-1-J-5-A-J 050X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048619;IK4-S-F-0100-B-4 000011XXX02M0XX F039639;TC1-A-1-J-5-A-J 050X000X00300XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049120;IK4-S-F-0150-G-4 000031XXX00M0XX F010836;TC1-A-1-J-5-C-F 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049801;IK4-S-F-0450-G-3 000001XXX00M0XX F010840;TC1-A-1-J-5-C-H 010X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047979;IK4-S-F-0800-G-4 000011XXX10M0XX F010863;TC1-A-1-J-6-A-E 010B000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041116;IN1-M-6-H-B05C-1-4-D 2130X000X00 F040848;TC1-A-1-J-6-A-E 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040636;IN1-M-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F043159;TC1-A-1-J-6-A-E 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036974;IN1-M-6-M-B01M-1-4-D-E 2130X000X00 F040850;TC1-A-1-J-6-A-F 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039204;IN1-M-6-M-B01M-4-4-D 2130X000X00 F040855;TC1-A-1-J-6-A-H 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035322;IN1-M-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 F033115;TC1-A-1-J-6-A-H 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033619;IN1-M-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F040863;TC1-A-1-J-6-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039205;IN1-M-6-M-B05C-4-4-D 2130X000X00 F010869;TC1-A-1-J-6-A-I 015X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036770;IN1-M-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 F010870;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00040XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035603;IN1-M-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F010871;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043567;IN1-S-6-H-B01C-1-4-D 2130X000X00 F022661;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043571;IN1-S-6-H-B01M-1-4-D 2130X000X00 F010872;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043569;IN1-S-6-H-B02C-1-4-D 2130X000X00 F010873;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043570;IN1-S-6-H-B05C-1-4-D 2130X000X00 F010874;TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038768;IN1-S-6-H-B07C-1-4-D-E 2130X000X00 F040867;TC1-A-1-J-6-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035924;IN1-S-6-H-P15C-1-4-D 2130X000X00 F046039;TC1-A-1-K-2-A-H 005X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039046;IN1-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 F035657;TC1-A-1-K-2-A-I 015A000G00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039203;IN1-S-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 F045156;TC1-A-1-K-2-A-I 020X000G00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040650;IN1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 F032560;TC1-A-1-K-2-A-I 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045356;IN1-S-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 F044402;TC1-A-1-K-2-A-I 020X000X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044214;IN1-S-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 F040245;TC1-A-1-K-3-A-I 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036469;IN1-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F049492;TC1-A-1-K-5-A-E 015E000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035925;IN1-S-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00 F010887;TC1-A-1-K-5-A-E 020X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049473;IN2-S-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 F026112;TC1-A-1-K-5-A-E 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049811;IN2-S-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 F010888;TC1-A-1-K-5-A-E 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049812;IN2-S-6-M-B35D-1-5-D 2130X000X00 F010890;TC1-A-1-K-5-A-F 015X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043302;INJECTSYS F046582;TC1-A-1-K-5-A-F 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023272;INSERTO TC-XT308-003 000X000X00000XX F026113;TC1-A-1-K-5-A-F 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047326;INSERTO-TC-XT048-033 000X000X00000XX F026114;TC1-A-1-K-5-A-F 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F010527;INSERTO-TC-XT061-005 000X000X00000XX F026115;TC1-A-1-K-5-A-F 030X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F010646;INSERTO-TC-XT238-001 000X000X00000XX F029508;TC1-A-1-K-5-A-H 010X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F010647;INSERTO-TC-XT238-002 000X000X00000XX F010892;TC1-A-1-K-5-A-H 020X000X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031486;INSERTO-TC-XT364-001 000X000X00000XX F049794;TC1-A-1-K-5-A-H 030X000G00022XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046735;IX0-S-6-H-B07C-1-4-0-6 2130X000X00 F026120;TC1-A-1-K-5-A-H 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046741;IX1-M-6-H-B07C-1-4-D-6 2130X000X00 F026121;TC1-A-1-K-5-A-H 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046740;IX1-S-6-H-B07C-1-4-D-6 2130X000X00 F026122;TC1-A-1-K-5-A-H 030X000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050595;IX1-S-6-H-B35D-1-5-K-4-E 2130X000X00 F050242;TC1-A-1-K-5-A-H 040X000G00210XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047904;IX1-S-6-H-P03M-1-5-D-5 2130X000X00 F050258;TC1-A-1-K-5-A-H 050X000X00020XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046834;IX1-S-6-M-B35D-4-4-D-5 2130X000X00 F046244;TC1-A-1-K-5-A-I 005B000X00045XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046742;IX2-S-6-H-B07C-1-4-D-6 2130X000X00 F040017;TC1-A-1-K-5-A-I 010A000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048848;K30-6-H-B05C-1-4-0-I 2130X000X00 F010894;TC1-A-1-K-5-A-I 010D000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035501;K30-6-H-P05M-1-4-0-I 2130X000X00 F047814;TC1-A-1-K-5-A-I 010D000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035500;K30-6-H-P10M-1-4-0-I 2130X000X00 F010895;TC1-A-1-K-5-A-I 015X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036786;K30-6-M-B01C-1-4-0-H 2130X000X00 F047974;TC1-A-1-K-5-A-I 015X000X00070XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034213;K30-6-M-B01C-1-4-0-I 2130X000X00 F010896;TC1-A-1-K-5-A-I 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046125;K30-6-M-B01C-1-5-0-I 2130X000X00 F027049;TC1-A-1-K-5-A-I 020X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041747;K30-6-M-B01M-1-4-0-I 2130X000X00 F010897;TC1-A-1-K-5-A-I 020X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047274;K30-6-M-B01M-1-4-0-S 2130X000X00 F026123;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035184;K30-6-M-B02C-1-4-0-I 2130X000X00 F026124;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F051063;K30-6-M-B05C-1-4-0-H 2130X000X00 F010898;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041261;K30-6-M-B05C-1-4-0-I  2130X000X00 F010899;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035984;K30-6-M-B05C-4-4-0-I   2130X000X00 F026125;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00250XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044982;K30-6-M-B05C-4-4-0-S 2130X000X00 F010900;TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050057;K30-6-M-B07C-1-4-0-H 2130X000X00 F030981;TC1-A-1-K-5-A-I 040X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047420;K30-6-M-B07C-1-4-0-I 2130X000X00 F026126;TC1-A-1-K-5-A-J 030X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040057;K30-6-M-B07C-1-4-0-S 2130X000X00 F026127;TC1-A-1-K-5-A-J 030X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050580;K30-6-M-B07C-4-4-0-S 2130X000X00 F026128;TC1-A-1-K-5-A-J 030X000X00350XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035858;K30-6-M-B35D-1-4-0-H 2130X000X00 F039640;TC1-A-1-K-5-A-J 050X000X00300XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047293;K30-6-M-P01M-1-4-0-I 2130X000X00 F046007;TC1-A-1-K-5-A-J 070X000X00800XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036688;K30-6-M-P05M-1-4-0-I 2130X000X00 F035514;TC1-A-1-K-5-C-F 010E000X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033939;K30-6-M-P10M-1-4-0-I 2130X000X00 F040732;TC1-A-2-J-2-A-F 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046072;K30-6-M-P10M-1-4-0-S 2130X000X00 F010914;TC1-A-2-J-2-A-F 015X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034624;K30-8-H-P03M-1-4-0-I 2130X000X00 F010915;TC1-A-2-J-2-A-F 015X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035499;K30-8-H-P05M-1-4-0-I 2130X000X00 F036797;TC1-A-2-J-2-A-F 020A000G00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033940;K30-8-H-P10M-1-4-0-I 2130X000X00 F048996;TC1-A-2-J-2-A-F 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034623;K30-8-H-P75C-1-4-0-I 2130X000X00 F010917;TC1-A-2-J-2-A-F 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039447;K30-8-M-P03M-1-4-0-I 2130X000X00 F010918;TC1-A-2-J-2-A-F 050X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039356;K30-8-M-P05M-1-4-0-I 2130X000X00 F040734;TC1-A-2-J-2-A-H 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045816;K30-8-M-P10M-1-4-0-H 2130X000X00 F046438;TC1-A-2-J-2-A-H 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035720;K30-8-M-P10M-1-4-0-I 2130X000X00 F050809;TC1-A-2-J-2-A-H 040X000X00025XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042563;K31-6-H-B01C-1-4-D-I 2130X000X00 F025103;TC1-A-2-J-2-A-H 040X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043331;K31-6-H-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 F051186;TC1-A-2-J-2-A-I 010X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036899;K31-6-H-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 F040743;TC1-A-2-J-2-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041263;K31-6-H-B02C-1-4-D-S 2130X000X00 F010921;TC1-A-2-J-2-A-I 015X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040014;K31-6-H-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 F010922;TC1-A-2-J-2-A-I 015X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033941;K31-6-H-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 F010924;TC1-A-2-J-2-A-I 020X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033943;K31-6-H-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 F010925;TC1-A-2-J-2-A-I 020X000X00060XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043906;K31-6-M-B01C-1-4-D-I 2130X000X00 F029184;TC1-A-2-J-2-A-I 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045997;K31-6-M-B01C-1-4-D-S 2130X000X00 F010926;TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050101;K31-6-M-B01M-1-3-E-S 2130X000X00 F010927;TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F051064;K31-6-M-B01M-1-4-D-H 2130X000X00 F010928;TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00250XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040247;K31-6-M-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 F049723;TC1-A-2-J-2-A-I 035X000X00250XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047323;K31-6-M-B01M-1-4-D-S 2130X000X00 F032786;TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00080XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047475;K31-6-M-B01M-4-4-D-S 2130X000X00 F010929;TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041814;K31-6-M-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 F047751;TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049008;K31-6-M-B02C-1-4-D-S 2130X000X00 F010930;TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00300XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041260;K31-6-M-B05C-1-4-D-I  2130X000X00 F010931;TC1-A-2-J-2-A-I 150X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050581;K31-6-M-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 F040755;TC1-A-2-J-2-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040660;K31-6-M-B07C-1-4-D-S 2130X000X00 F029521;TC1-A-2-J-2-A-J 020X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041196;K31-6-M-B35D-1-4-D-I 2130X000X00 F028910;TC1-A-2-J-2-A-J 020X000X01000XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043825;K31-6-M-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 F022501;TC1-A-2-J-3-A-I 005X000X00050XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041517;K31-6-M-B35D-4-4-D-S 2130X000X00 F040829;TC1-A-2-J-3-A-I 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050510;K31-6-M-B35U-1-4-D-S 2130X000X00 F049973;TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00100XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036362;K31-6-M-P05M-1-3-D-I 2130X000X00 F010944;TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00120XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036687;K31-6-M-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 F047745;TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00150XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035953;K31-6-M-P05M-1-4-D-S 2130X000X00 F010945;TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00200XA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042400;K31-6-M-P05M-1-5-D-I 2130X000X00 F010946;TC1-A-2-J-3-A-I 025X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036686;K31-6-M-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 F023276;TC1-A-2-J-3-A-I 030X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047111;K31-6-M-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 F051100;TC1-A-2-J-3-A-I 030X000X00240XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050572;K31-6-M-P10M-1-5-D-I 2130X000X00 F010948;TC1-A-2-J-3-A-I 035X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F048478;K31-6-M-P15M-1-4-D-S 2130X000X00 F026599;TC1-A-2-J-3-A-I 045X000X00050XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040360;K31-6-M-P75C-1-4-D-I 2130X000X00 F022820;TC1-A-2-J-3-A-I 045X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033942;K31-8-H-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 F010949;TC1-A-2-J-3-A-I 050X000X00200XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035723;K31-8-H-P10M-1-4-D-H 2130X000X00 F010950;TC1-A-2-J-3-A-I 050X000X00500XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033944;K31-8-H-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 F032079;TC1-A-2-J-3-A-I 080X000X00150XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042061;K31-8-M-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 F040845;TC1-A-2-J-3-A-J 010X000X00100XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050583;K31-8-M-P05M-1-5-D-I 2130X000X00 F034324;TC1-A-2-J-5-A-E 010X000X00020XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044123;K31-8-M-P75C-1-4-D-I 2130X000X00 F034323;TC1-A-2-J-5-A-E 010X000X00030XX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033945;K32-6-H-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 F043258;K32-6-M-B07C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036197;K32-6-H-P10M-1-3-D-I 2130X000X00 F041484;K32-6-M-B35D-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035498;K32-6-H-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 F041262;K32-6-M-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040795;K32-6-H-P10M-1-5-D-I 2130X000X00 F046979;K32-6-M-B35D-1-4-E-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034685;K32-6-M-B01C-1-4-D-I 2130X000X00 F036685;K32-6-M-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041037;K32-6-M-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 F036672;K32-6-M-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047760;K32-6-M-B01M-1-4-D-S 2130X000X00 F039357;K32-6-M-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047588;K32-6-M-B02C-1-4-D-S 2130X000X00 F043264;K32-6-M-P10M-1-4-F-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047063;K32-6-M-B05C-1-4-D-H 2130X000X00 F047697;K32-6-M-P75C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042381;K32-6-M-B07C-1-4-D-I 2130X000X00
Gefran Vietnam_STC Vietnam

 1 số mã codes sử dụng trong các nhà máy :

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Lương Thanh Long (Mr)
|  Senior Sales Eng  |

---------------------------------------

[Cellphone]: 0908.941.579

[Email]: long@songthanhcong.com

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THANHLONGVIPTUDONGHOA

110 HOA CÚC P.7 QUẬN PHÚ NHUẬN

thanhlongviptudonghoa@gmail.com

https://tudonghoa5.gianhangvn.com

0908941579

Sản phẩm xem thêm