CPU Laptop | 5 sản phẩm

CPU i7 - 720QM

CPU i7 - 720QM

(1 đánh giá)

1,500,000 VND

CPU core i7 720QM @ 1.6GHZ (6MB cache)

CPU i5 - 520M

CPU i5 - 520M

(1 đánh giá)

850,000 VND

CPU cho laptop: core i5 - 520

CPU i3 - 380M

CPU i3 - 380M

(1 đánh giá)

500,000 VND

I3 380M @ 2.53GHz (3MB cache)

CPU B940

CPU B940

(1 đánh giá)

250,000 VND

B940 CPU Celeron -Pentium thế hệ core I đời 2

P8600 @ 2.4GHz

P8600 @ 2.4GHz

(1 đánh giá)

400,000 VND

P8600 @ 2.4GHz