Current relay

(1 đánh giá)

Mã SP: BA9053
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Dold

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :16-11-2014 16:36:28

Bảo hành :01 năm

Features
• According to IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, IEC/EN 60 947-1
• to: monitor DC and AC
• BA 9053 with measuring ranges from 2 mA to 25 A
• BA 9053 optionally with 3 measuring ranges 0.1 up to 25 A
• MK 9053N with measuring ranges from 2 mA up to 10 A
• High overload possible
• Input frequency up to 5 kHz
• Galvanic separation between Auxiliary Circuit – measuring ciruit
• Auxiliary supply AC/DC; BA 9053 with AC
• BA 9053 optionally with start-up delay (MK = standard)
• with

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

ANH NGHI SON

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

0945305863

[email protected]

https://thanhdinhautomation-ans.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
 

Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I [email protected]

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Beschreibung Type Artikel Nr EAN Nummer
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC120V 0051839 4030641518394
STROMRELAIS BA9053/61 AC0,5-5A UH AC24V 0043209 4030641432096
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC110V 0036029 4030641360290
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC115V 0055731 4030641557317
STROMRELAIS BA9053/61 AC1-10A UH AC120V 0059810 4030641598105
STROMRELAIS BA9053/61 AC2,5-25A UH AC120V 0056517 4030641565176
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,1-1A UH AC110V 0039051 4030641390518
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC110V 0038681 4030641386818
STROMRELAIS BA9053/61 DC0,5-5A UH AC120V 0051398 4030641513986
STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC110V 0045736 4030641457365
STROMRELAIS BA9053/61 DC1-10A UH AC120V 0051664 4030641516642
STROMRELAIS BA9053/61 DC2-20mA UH AC120V 0051139 4030641511395
STROMRELAIS Tv=0-1S BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061468 4030641614683
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/610 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057943 4030641579432
STROMRELAIS BA9053/610 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0054587 4030641545871
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/610 AC1-10A AC/DC24-80V 0056841 4030641568412
STROMRELAIS BA9053/610 AC1-10A AC230V 0-20S 0054588 4030641545888
STROMRELAIS BA9053/610 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0058552 4030641585525
STROMRELAIS BA9053/610 AC20-200mA AC230V 0-20S 0054014 4030641540142
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/610 AC2-20mA AC/DC24-80V 0063697 4030641636975
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/611 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056950 4030641569501
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0056648 4030641566487
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0056666 4030641566661
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/611 AC1-10A AC/DC24-80V 0054225 4030641542252
STROMRELAIS BA9053/611 AC1-10A AC230V Tv=0-20S 0055757 4030641557577
STROMRELAIS Tv=0-20S BA9053/612 AC2-20mA AC/DC24-80V 0064011 4030641640118
STROMRELAIS BA9053/612 AC80-800mA AC230V 0-20S 0055529 4030641555290
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0053463 4030641534639
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-30S
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0054495 4030641544959
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0057106 4030641571061
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053616 4030641536169
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC110V 0053614 4030641536145
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC115V 0053618 4030641536183
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC127V 0053619 4030641536190
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC230V 0053323 4030641533236
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC240V 0053615 4030641536152
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC24V 0053612 4030641536121
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC42V 0053613 4030641536138
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC10-150HZ25-250V AC230V 0059121 4030641591212
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053625 4030641536251
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0053626 4030641536268
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059151 4030641591519
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC110V 0053622 4030641536220
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC230V 0053623 4030641536237
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC240V 0053624 4030641536244
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC24V 0053620 4030641536206
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC1-10V UH AC42V 0053621 4030641536213
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053606 4030641536060
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UH AC110V 0053652 4030641536527
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UH AC127V 0053653 4030641536534
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UH AC230V 0053654 4030641536541
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UH AC240V 0053655 4030641536558
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UH AC24V 0053651 4030641536510
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053656 4030641536565
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0060786 4030641607869
SPANNUNGSRELAIS UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0057072 4030641570729
SPANNUNGSRELAIS UH=AC/DC24-80V BA9054/010 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055755 4030641557553
SPANNUNGSRELAIS UH=AC/DC80-230V BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V 0-20S 0057071 4030641570712
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ25-250V AC230V 0054764 4030641547646
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ50-500V AC230V 0054329 4030641543297
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0053642 4030641536428
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0055121 4030641551216
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053641 4030641536411
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC110V 0053637 4030641536374
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC127V 0053638 4030641536381
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC230V 0053639 4030641536398
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC240V 0053640 4030641536404
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC24V 0053635 4030641536350
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC400V 0061458 4030641614584
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC25-250V UH AC42V 0053636 4030641536367
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500MV AC/DC80-230V 0053611 4030641536114
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500MV UH AC110V 0053607 4030641536077
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0053608 4030641536084
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-30S
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0059161 4030641591618
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500MV UH AC240V 0053609 4030641536091
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500MV UHAC/DC24-80V 0053610 4030641536107
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V AC/DC80-230V 0053650 4030641536503
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053649 4030641536497
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-30S
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057150 4030641571504
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC110V 0053645 4030641536459
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC127V 0053646 4030641536466
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC230V 0053647 4030641536473
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC240V 0053648 4030641536480
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC24V 0053643 4030641536435
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC50-500V UH AC48V 0053644 4030641536442
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0057213 4030641572136
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054763 4030641547639
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0058614 4030641586140
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC110V 0053630 4030641536305
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC127V 0055947 4030641559472
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0053631 4030641536312
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-60S
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0055391 4030641553913
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC240V 0053632 4030641536329
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC24V 0053627 4030641536275
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC42V 0053628 4030641536282
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 AC5-50V UH AC48V 0053629 4030641536299
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/010 DC1-10V AC/DC24-80V 0051065 4030641510657
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053666 4030641536664
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC110V 0053663 4030641536633
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 0053664 4030641536640
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC240V 0053665 4030641536657
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053667 4030641536671
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053672 4030641536725
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0056114 4030641561147
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC1-10V UH AC110V 0053670 4030641536701
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC1-10V UH AC230V 0053671 4030641536718
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC1-10V UH AC24V 0053669 4030641536695
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC15-150MV AC/DC80-230V 0057731 4030641577315
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC15-150MV UH AC110V 0053657 4030641536572
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC15-150MV UH AC230V 0053658 4030641536589
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC15-150MV UH AC240V 0053659 4030641536596
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053668 4030641536688
SPANNUNGSRELAIS UH=AC/DC80-230V BA9054/011 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057931 4030641579319
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V AC/DC80-230V 0053684 4030641536848
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053683 4030641536831
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V UH AC110V 0053679 4030641536794
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V UH AC127V 0053680 4030641536800
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V UH AC230V 0053681 4030641536817
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC25-250V UH AC240V 0053682 4030641536824
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500MV UH AC110V 0053660 4030641536602
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500MV UH AC230V 0053661 4030641536619
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500MV UH AC240V 0053662 4030641536626
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0057657 4030641576578
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500V AC/DC80-230V 0053690 4030641536909
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053688 4030641536886
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500V UH AC110V 0053685 4030641536855
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500V UH AC230V 0053686 4030641536862
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC50-500V UH AC240V 0053687 4030641536879
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053676 4030641536763
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0054626 4030641546267
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053677 4030641536770
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-100S
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055595 4030641555955
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC110V 0053673 4030641536732
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC127V 0053678 4030641536787
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC230V 0053674 4030641536749
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/011 AC5-50V UH AC240V 0053675 4030641536756
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
BA9054/012 AC0,5-5V AC/DC24-80V 0063067 4030641630676
SPANNUNGSRELAIS 
Tv=0-20S
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

ANH NGHI SON

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

[email protected]

https://thanhdinhautomation-ans.gianhangvn.com

0945305863

Sản phẩm xem thêm