Đá mỹ nghệ | 116 sản phẩm

Tượng nghệ thuật

Tượng nghệ thuật

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch đen nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Chim hải âu

Chim hải âu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch xanh nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Chim công

Chim công

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch xanh nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Tập trym

Tập trym

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cô gái ôm hoa

Cô gái ôm hoa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cô gái khiếng lu

Cô gái khiếng lu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cô gái ôm hoa

Cô gái ôm hoa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cô gái ôm củi

Cô gái ôm củi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Chậu bé và dê

Chậu bé và dê

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Thiên thần ngủ

Thiên thần ngủ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Tượng thiên thần

Tượng thiên thần

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Xích đu tình yêu

Xích đu tình yêu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cậu bé và quả táo

Cậu bé và quả táo

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Nhân sử la mã

Nhân sử la mã

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch đỏ nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Sư tử đá

Sư tử đá

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch vàng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Nhân sư đá

Nhân sư đá

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Nhân sư đá

Nhân sư đá

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch trắng nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Chó đá

Chó đá

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch đỏ nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Tỳ hưu

Tỳ hưu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá onyx ngọc nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887
Cá chép đỏ

Cá chép đỏ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm được làm từ đá cẩm thạch đỏ nguyên chất

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Trần Châu Lô 36, Trần Hưng Đạo, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 01659032887