Đầu báo khói | 9 sản phẩm

Đầu báo cháy khói tự kêu horing AHSS-871 hoặc QA31 loại báo khói độc lập

Đầu báo cháy khói tự kêu horing AHSS-871 hoặc QA31 loại báo khói độc lập

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

báo cháy khói tại chỗ, báo cháy khói độc lập dùng pin

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói  và nhiệt AH-8016

Đầu báo cháy khói và nhiệt AH-8016

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

báo khói và nhiệt

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói quang điện photo AH-8011-2 hoặc AH-8011-4

Đầu báo cháy khói quang điện photo AH-8011-2 hoặc AH-8011-4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

đầu báo cháy khói quang điện

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
đầu báo cháy khói photo 24vdc AH-8321 horing

đầu báo cháy khói photo 24vdc AH-8321 horing

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

đầu báo photo

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói và nhiệt cố định

Đầu báo cháy khói và nhiệt cố định

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

hỗn hợp nhiệt và khói cố định

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói cố định Horing lih AHS-871

Đầu báo cháy khói cố định Horing lih AHS-871

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

AHS-871 báo cháy khói cố định

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói và nhiệt hỗn hợp Horing lih AH-0315

Đầu báo cháy khói và nhiệt hỗn hợp Horing lih AH-0315

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

báo cháy khói và nhiệt hỗn hợp

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói quang AH-0311-4 loại 4 chân

Đầu báo cháy khói quang AH-0311-4 loại 4 chân

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

AH-0311-4 loại 4 chân

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Đầu báo cháy khói quang Horing lih AH-0311-2

Đầu báo cháy khói quang Horing lih AH-0311-2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

24vdc loại 2 chân

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220