Đầu socket | 5 sản phẩm

BT50 45 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

BT50 45 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

(7 đánh giá)

100,000 VND

Ty rút chuôi dao BT50 45 độ được sử dụng để kẹp chặt bầu dao BT50 vào trục chính của máy phay CNC trong khi gia công.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
BT40 90 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

BT40 90 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

(5 đánh giá)

90,000 VND

Ty rút chuôi dao BT40 90 độ được sử dụng để kẹp chặt bầu dao BT40 vào trục chính của máy phay CNC trong khi gia công.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
BT40 60 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

BT40 60 độ Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud

(8 đánh giá)

90,000 VND

Ty rút chuôi dao BT40 60 độ được sử dụng để kẹp chặt bầu dao BT40 vào trục chính của máy phay CNC trong khi gia công.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud BT40 45 độ

Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud BT40 45 độ

(1 đánh giá)

90,000 VND

Ty rút chuôi dao BT40 45 độ được sử dụng để kẹp chặt bầu dao BT40 vào trục chính của máy phay CNC trong khi gia công.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud BT30 45 độ

Vít rút chuôi dao, ty rút chuôi dao, đuôi chuột, pull stud BT30 45 độ

(4 đánh giá)

80,000 VND

Ty rút chuôi dao BT30 45 độ được sử dụng để kẹp chặt bầu dao BT30 vào trục chính của máy phay CNC trong khi gia công.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng