Đầu socket | 12 sản phẩm

Bộ đầu tuýp tổng hợp gồm 13 chi tiết BOXO BXP004-2

Bộ đầu tuýp tổng hợp gồm 13 chi tiết BOXO BXP004-2

(0 đánh giá)

770,000 VND

Dụng cụ cao cấp của hãng BOXO Đài Loan

Bộ đầu vít ½” hệ mét 12 chi tiết BOXO BX015-R2

Bộ đầu vít ½” hệ mét 12 chi tiết BOXO BX015-R2

(0 đánh giá)

814,000 VND

Dụng cụ cao cấp của BOXO Đài Loan

Bộ đầu tuýp ½” hệ mét 14 chi tiết BOXO BX017-R2

Bộ đầu tuýp ½” hệ mét 14 chi tiết BOXO BX017-R2

(0 đánh giá)

814,000 VND

Dụng cụ cao cấp của hãng BOXO Đài Loan

Bộ đầu tuýp ½” hệ mét 16 chi tiết BOXO BX017A-R2

Bộ đầu tuýp ½” hệ mét 16 chi tiết BOXO BX017A-R2

(0 đánh giá)

891,000 VND

Dụng cụ cao cấp của hãng BOXO Đài Loan

Bộ đầu tuýp ½” hệ inch 14 chi tiết BOXO BX017S-R2

Bộ đầu tuýp ½” hệ inch 14 chi tiết BOXO BX017S-R2

(0 đánh giá)

891,000 VND

Dụng cụ cao cấp của hãng Boxo Đài Loan

Bộ tuýp ½” hệ mét 26 chi tiết BOXO BX029-R

Bộ tuýp ½” hệ mét 26 chi tiết BOXO BX029-R

(0 đánh giá)

1,848,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của BOXO Đài Loan

Bộ đầu tuýp sao và đầu vít 1/2' 28 chi tiết BOXO BX032-R

Bộ đầu tuýp sao và đầu vít 1/2' 28 chi tiết BOXO BX032-R

(0 đánh giá)

2,332,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của Boxo Đài Loan

Bộ đầu tuýp tổng hợp 1/2 15 chi tiết BOXO BX039-R

Bộ đầu tuýp tổng hợp 1/2" 15 chi tiết BOXO BX039-R

(0 đánh giá)

1,056,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của Boxo Đài Loan

Bộ đầu tuýp 1/2 hệ mét 18 chi tiết BOXO BX113-R

Bộ đầu tuýp 1/2" hệ mét 18 chi tiết BOXO BX113-R

(0 đánh giá)

1,056,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của Boxo Đài Loan

Bộ đầu tuýp dài ½” hệ mét 12 chi tiết BOXO BX124-R

Bộ đầu tuýp dài ½” hệ mét 12 chi tiết BOXO BX124-R

(0 đánh giá)

1,100,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của Boxo Đài Loan

Bộ đầu tuýp ½” gồm 26 chi tiết BOXO BX128-R

Bộ đầu tuýp ½” gồm 26 chi tiết BOXO BX128-R

(0 đánh giá)

1,408,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của Boxo Đài Loan

Bộ đầu tuýp 1/2 dài gồm 13 chi tiết BOXO BX140R

Bộ đầu tuýp 1/2 dài gồm 13 chi tiết BOXO BX140R

(0 đánh giá)

968,000 VND

Dụng cụ chất lượng cao của BOXO Đài Loan