Dây chuyền sản xuất | 1882 sản phẩm

Phễu sấy nhựa chau âu VDB

Phễu sấy nhựa chau âu VDB

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phễu sấy nhựa chau âu VDB là phễu sấy kiểu châu Âu, dùng để sấy nguyên liệu nhựa với số lượng lớn

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay tốc độ chậm CTS 01-07.5

Máy xay tốc độ chậm CTS 01-07.5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay tốc độ chậm CTS 01-07.5 dùng để băm xay các loại nhựa cứng, tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay trộn hỗn hợp CBA

Máy xay trộn hỗn hợp CBA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay trộn hỗn hợp CBA dùng để xay các loại nhựa kết hợp với trộn vào nguyên liệu nhựa trong dây truyền sản xuất

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa và tạo hạt EP-CP

Máy xay nhựa và tạo hạt EP-CP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa và tạo hạt EP-CP dùng để băm xay nhựa kết hợp tạo hạt hoàn thiện công tác tái chế

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay màng nhựa Nylon SSR-SSC

Máy xay màng nhựa Nylon SSR-SSC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay màng nhựa Nylon SSR-SSC dùng để xay màng nhựa, màng nylon và tái chế nhựa nguyên liệu

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa cỡ lớn SC-LSC

Máy xay nhựa cỡ lớn SC-LSC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa cỡ lớn SC-LSC dùng để xay nhựa loại cỡ lớn và tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa MC

Máy xay nhựa MC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa MC dùng để băm xay cuống nhựa, nhựa loại và tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay cục CTSH

Máy xay cục CTSH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay cục CTSH dùng để băm xay các cục nhựa, mảng nhựa có lẫn kim loại hoặc hợp kim cứng

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay cục GXC

Máy xay cục GXC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay cục GXC dùng để băm xay cục nhựa, mảng nhựa lớn và tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy băm xay cục trục đơn GXS40

Máy băm xay cục trục đơn GXS40

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm xay cục trục đơn GXS40 dùng để băm xay các cục nhựa lớn, các mảng nhựa lớn và cứng, lẫn kim loại

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Si lô kèm máy xay nhựa

Si lô kèm máy xay nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Si lô kèm máy xay nhựa, được gắn vào máy xay để hút nhựa đã xay về phễu sấy hoặc điểm chứa nguyên liệu

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa chống ồn WSGJ

Máy xay nhựa chống ồn WSGJ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa chống ồn WSGJ dùng để xay và băm cuống nhựa, tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay màng WSGE

Máy xay màng WSGE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay màng WSGE dùng để xay băm màng nhựa, màng nilon các loại và tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa tốc độ chậm WSGO

Máy xay nhựa tốc độ chậm WSGO

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa tốc độ chậm WSGO dùng để băm xay các loại nhựa cứng, tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa hạng nặng CTHS

Máy xay nhựa hạng nặng CTHS

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa hạng nặng CTHS dùng xay băm và tái chế các loại nhựa lẫn kim loại, xay cục và mảng nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa màng nylon CTSC 20-30

Máy xay nhựa màng nylon CTSC 20-30

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa màng nylon CTSC 20-30 dùng để xay màng nhựa và màng nylon, tái chế nhựa nguyên liệu

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa màng nylon MiMi

Máy xay nhựa màng nylon MiMi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa màng nylon MiMi dùng để xay màng nhựa, màng nylon và tái chế nhựa nguyên liệu

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa CTH 05-20

Máy xay nhựa CTH 05-20

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa CTH 05-20 dùng để xay băm hầu hết các loại nhựa và tái chế nhựa nguyên liệu

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay tốc độ chậm CTS 10-30

Máy xay tốc độ chậm CTS 10-30

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay tốc độ chậm CTS 10-30 dùng để băm xay các loại nhựa cứng và tái chế nguyên liệu nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089
Máy xay nhựa tốc độ cao Serie RG-36U

Máy xay nhựa tốc độ cao Serie RG-36U

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy xay nhựa tốc độ cao Serie RG-36U dùng xay nhựa, băm nhựa phục vụ cho công tác tái chế trong ngành nhựa

Công ty TNHH Pusico Việt Nam Số 22/50/16, đường 990 hoang_phuong76: khu phố 4, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM 0914283089