Dây Curoa công nghiệp | 14 sản phẩm

Bồn chứa composite

Bồn chứa composite

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

bồn chứa thực phẩm bằng vật liệu frp

Cung Phat co., ltd 135B, Dien Bien Phu, Phuong 12, Quan Binh Thanh, TP.HCM 0937 999 597
Dây nhiệt , dây curoa của máy hàn miệng túi

Dây nhiệt , dây curoa của máy hàn miệng túi

(1 đánh giá)

15,000 VND

Dây nhiệt , dây curoa của máy hàn miệng túi

V-Belt

V-Belt

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

V-Belt

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Round Belt

Round Belt

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Round Belt

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Extruded Endless Flexible

Extruded Endless Flexible

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Extruded Endless Flexible

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Extruded Open-Ended Linear or Joined Endless Linear

Extruded Open-Ended Linear or Joined Endless Linear

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Extruded Open-Ended Linear or Joined Endless Linear

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Molded Endless Power

Molded Endless Power

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Molded Endless Power

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Classical Trapezoidal Tooth

Classical Trapezoidal Tooth

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Classical Trapezoidal Tooth

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Curvilinear Tooth

Curvilinear Tooth

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Curvilinear Tooth

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Polyurethane Belts

Polyurethane Belts

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Polyurethane Belts SteigenTech

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Ribbed Belts

Ribbed Belts

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ribbed Belts SteigenTech

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Banded V-Belts

Banded V-Belts

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Banded V-Belts SteigenTech

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
V-Belt SteigebTech

V-Belt SteigebTech

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

V-Belt SteigebTech

Công Ty TNHH TM KT Âu Châu 141 D3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 0918599967
Dây Curoa (dây đai), Vòng bi

Dây Curoa (dây đai), Vòng bi

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các loại dây cuaroa BANDO, MITSUBOSHI, vòng bi công nghiệp