Tính năng nổi bật: 
Loại sợi quang : Single mode 
Vỏ lớp bảo vệ : Nhựa tổng hợp