Có lẽ khi đọc tên của tiền xu Ngũ Đế, Lục đế. nhiều người đã có thể mường tượng ra nguồn gốc của nó. Ngũ là một cách đếm số của người Trung Hoa xưa, nghĩa là số 5, còn “đế” nghĩa là hoàng đế. Tiền xu Ngũ Đế bao gồm 5 đồng xu cổ của 5 vị Hoàng đế uy quyền nhất triều đại nhà Thanh bao gồm Ung Chính, Gia Khánh, Thuận Trị, Khang Hy và Càn Long. Vì tượng trưng cho những triều đại quyền lực, hưng thịnh bậc nhất nên những đồng xu phong thủy này sở hữu trường khí rất cao và mạnh mẽ, từ đó tăng cường được tài vận, lộc khí của chủ nhân vô cùng tốt.