Đệm mắt kính hiển vi

 

Đệm mắt kính hiển vi hay cao su bảo vệ thị kính hiển vi soi linh kiện được sử dụng để lắp trên thị kính hiển vi.

Chất liệu: bằng cao su

Kích thước đa dạng, phù hợp với từng loại kính hiển vi khác nhau