Đèn điện - Đèn sạc | 493 sản phẩm

Đèn Pha Lê Tay Phật

Đèn Pha Lê Tay Phật

(1 đánh giá)

1,573,000 VND

Cặp đèn pha lê tay Phật

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Pha Lê Cá

Đèn Pha Lê Cá

(1 đánh giá)

502,000 VND

Cặp đèn pha lê cá

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Pha Lê 501

Đèn Pha Lê 501

(1 đánh giá)

450,000 VND

Cặp đèn pha lê 501

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Pha Lê 416

Đèn Pha Lê 416

(1 đánh giá)

408,000 VND

Cặp đèn pha lê 416

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Pha Lê 132L

Đèn Pha Lê 132L

(1 đánh giá)

578,000 VND

Cặp đèn pha lê 132L

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Pha Lê 15

Đèn Pha Lê 15

(1 đánh giá)

629,000 VND

Cặp đèn pha lê 15

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Sen Pha Lê Số 10

Đèn Sen Pha Lê Số 10

(1 đánh giá)

459,000 VND

Cặp đèn sen pha lê 10

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Sen Pha Lê 7

Đèn Sen Pha Lê 7

(1 đánh giá)

315,000 VND

Cặp Đèn Sen Pha Lê Số 7

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Quan Thế Âm Bồ Tát Khắc 3D Pha Lê Tọa Sen

Quan Thế Âm Bồ Tát Khắc 3D Pha Lê Tọa Sen

(1 đánh giá)

663,000 VND

Ánh sáng từ đế đèn LED liên tục đổi màu tạo cảm giác lung linh huyền ảo. Tượng Phật Bà được tạo từ các bọt khí nhỏ li ty trong thân quả cầu là một sự tạo tác rất tinh xảo.

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Đèn Xoay Đĩa 5

Đèn Xoay Đĩa 5

(1 đánh giá)

306,000 VND

Đèn xoay đĩa nhiều màu số 5

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Xoay 10

Sen Xoay 10

(1 đánh giá)

161,000 VND

Đèn sen xoay nhiều màu số 10

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Nhựa Xoay 7

Sen Nhựa Xoay 7

(1 đánh giá)

255,000 VND

Đèn sen xoay nhiều màu số 7

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Nhựa 14

Sen Nhựa 14

(1 đánh giá)

391,000 VND

Cặp Đèn sen đổi màu số 14

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Nhựa 11

Sen Nhựa 11

(1 đánh giá)

340,000 VND

Cặp Đèn sen nhựa số 11

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Nhựa 6

Sen Nhựa 6

(1 đánh giá)

391,000 VND

Cặp đèn sen đổi màu số 6

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen 7

Sen 7

(1 đánh giá)

459,000 VND

Cặp Sen 2 tầng led

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Đổi Màu Số 13

Sen Đổi Màu Số 13

(1 đánh giá)

476,000 VND

Cặp đèn sen đổi 7 màu số 13

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen 12

Sen 12

(1 đánh giá)

527,000 VND

Cặp Sen đổi 7 màu số 12

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen 21

Sen 21

(1 đánh giá)

323,000 VND

Cặp Đèn sen đổi màu số 21

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng
Sen Xoay 1

Sen Xoay 1

(1 đánh giá)

102,000 VND

Đèn sen xoay nhiều màu số 1

Kim Hiệp Phát 972/37, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0907506906 Thêm vào giỏ hàng