Đèn điện - Đèn sạc | 561 sản phẩm

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 75/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 75/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 75/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 75/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 50/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 50/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 50/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 50/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp MIKRO - Model PFR140

Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp MIKRO - Model PFR140

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp MIKRO - Model PFR140 - Hệ thống điện 3P 380V/220V - Số cấp điều khiển 14 - Kích thước (mm) 144x144mm, khoét lỗ 138x138

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp MIKRO - Model PFR120

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp MIKRO - Model PFR120

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp MIKRO - Model PFR120 - Hệ thống điện 3P 380V/220V - Số cấp điều khiển 12 - Kích thước (mm) 144x144mm, khoét lỗ 138x138

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp MIKRO - Model PFR80

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp MIKRO - Model PFR80

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp MIKRO - Model PFR80 - Hệ thống điện 3P 380V/220V - Số cấp điều khiển 8 - Kích thước (mm) 144x144mm, khoét lỗ 138x138

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR60

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR60

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR60 - Điện áp điều khiển: 220VAC - Hệ thống điện: 3P 380V/220V - Số cấp điều khiển: 6 - Kích thước (mm) 144x144mm, khoét lỗ 138x138

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR96

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp MIKRO - Model PFR96 - Điện áp điều khiển: 220VAC - Hệ thống điện: 3P 380V/220V - Số cấp điều khiển: 6 - Kích thước (mm): 96x96mm, khoét lỗ 92x92

Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-10

Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-10 - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V -Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 40A

Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-20

Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 1 pha VINASINO - Model VSE11-20 - Điện áp danh định pha : 220-240VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 20A - Dòng điện quá tải : 80A

Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp VINASINO - Model VSE3T-5

Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp VINASINO - Model VSE3T-5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp VINASINO - Model VSE3T-5 - Điện áp định mức: 230/380V - Dòng điện định mức : 5(6)A - Tần sốđịnh mức: 50Hz

Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp VINASINO - Model VSE3T-50

Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp VINASINO - Model VSE3T-50

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp VINASINO - Model VSE3T-50 - Điện áp định mức: 230/380V - Dòng điện định mức : 50(100)A - Tần sốđịnh mức: 50Hz

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá EDMI - Model  MK10E

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá EDMI - Model MK10E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha 3 giá EDMI - Model MK10E - Dòng điện: 5(20)A - ĐIện áp: 57 - 240V - Cấp chính xác: 0.5

Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model  Genius Mk6E

Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model Genius Mk6E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model Genius Mk6E - Kiểu: 200-6E00 - Dòng điện: 1(4)A - Điện áp: 57 - 240V - Cấp chính xác: 0.5s

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp EDMI - Model  Mk10A

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp EDMI - Model Mk10A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp EDMI - Model Mk10A - Dòng điện: 5(100)A - Điện áp: 200 - 240V - Cấp chính xác: 1

Công tơ điện tử 3 pha 2 chiều EDMI - Model Atlas Mk10E

Công tơ điện tử 3 pha 2 chiều EDMI - Model Atlas Mk10E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha 2 chiều EDMI - Model Atlas Mk10E - Công tơ điện tử gián tiếp - Công tơ điện 3 pha gián tiếp - Dòng điện: 5(20)A - ĐIện áp: 57 - 240V Cấp chính xác: 0.5

Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model Genius Mk6N

Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model Genius Mk6N

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha EDMI - Model Genius Mk6N - Định mức: 57-240V ( giữa pha và trung tính) - Công suất tổn hao: <10VA/pha - Tần số: 45-65Hz

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EMIC - Model CE-14mGS - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A -Dòng điện quá tải : 80A

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-18G - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 10A - Dòng điện quá tải : 80A

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38

Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 1 pha EMIC - Model CE-38 - Điện áp danh định pha : 220V, 230V, 240V - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 80A

Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model  ME-41mG

Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model ME-41mG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Công tơ điện tử 3 pha EMIC gián tiếp - Model ME-41mG - Điện áp danh định pha : 220-240VAC - Tần số danh định : 50Hz - Dòng điện định mức : 5A - Dòng điện quá tải : 6A