Dịch vụ vận chuyển | 113 sản phẩm

seal niêm phong khóa kim loại

seal niêm phong khóa kim loại

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

là sản phẩm seal niêm phong dây nhựa hệ thống khóa bằng kim loại.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Cối Chất Lượng Cao

Seal Cối Chất Lượng Cao

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Seal cối đạt chuẩn Iso Pas 17712.dùng để niêm phong xuất khẩu.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
seal niêm phong dây cáp

seal niêm phong dây cáp

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

là sản phẩm chất lượng cao bằng dây cáp.đạt chuẩn Iso 17712

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Niêm Phong Xe Tải

Seal Niêm Phong Xe Tải

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong cửa xe tải.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Niêm Phong Container

Seal Niêm Phong Container

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong Container.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Nắp Hầm Xà Lan

Kẹp Chì Nắp Hầm Xà Lan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong nắp hầm xà lan.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Taxi

Kẹp Chì Taxi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng niêm phong đồng hồ taxi.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Container

Seal Container

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong Container

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Xe Tải

Seal Xe Tải

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong cửa xe.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Container

Kẹp Chì Container

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để kẹp cửa container.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Xe Tải

Kẹp Chì Xe Tải

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong cửa xe tải.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Cổ Bao

Kẹp Chì Cổ Bao

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để niêm phong cổ bao,cổ túi

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Seal Niem Phong Iso 17712

Seal Niem Phong Iso 17712

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Seal niêm phong đạt chuẩn Iso chất lượng hàng đầu việt nam

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
kẹp chì lá thép

kẹp chì lá thép

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

là sản phẩm dùng để niêm phong,quản lý hàng hóa

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
seal niêm phong

seal niêm phong

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

dùng để bấm niêm phong cửa xe,cổ bao,cổ túi,xe bồn,xe kiểm dịch

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
kẹp chì,niêm chì

kẹp chì,niêm chì

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

là sản phẩm dùng để kẹp niêm phong

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Khóa Niêm Phong

Khóa Niêm Phong

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để kẹp niêm phong xe tải,container,cổ bao,cổ túi,kho,xe bồn,xe kiểm dịch....

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
Kẹp Chì Cối

Kẹp Chì Cối

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm dùng để kẹp container.

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
dây rút nhựa

dây rút nhựa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

là sản phẩm dây rút niêm phong quản lý bằng số serial

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373
niêm chì cửa xe

niêm chì cửa xe

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Là sản phẩm kẹp cho cửa xe,cổ bao,cổ túi,xe bồn,thùng phuy,thùng hóa chất...

Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Rồng Xanh 72/790 Nguyễn Văn Dung,P.6,Quận Gò Vấp,Tp.HCM. 0903170373