Điện gia dụng | 1662 sản phẩm

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1200/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 1000/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 1000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-85 800/5A - Đường kính trong: 85mm - Dòng điện: 800/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 600/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 600/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 500/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-60 400/5A - Đường kính trong: 60mm - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 400/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 300/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 300/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 250/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 250/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 200/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-42 150/5A - Đường kính trong: 42mm - Dòng điện: 150/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 100/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 100/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 100/5A - Đường kính trong: 28mm - Dòng điện: 100/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 75/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 75/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 75/5A - Đường kính trong: 28mm - Dòng điện: 75/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 60/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 60/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 60/5A - Đường kính trong: 28mm - Dòng điện: 60/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 50/5A

Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 50/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường băng quấn CNC - Model MR-28 50/5A - Đường kính trong: 28mm - Dòng điện: 50/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 5000/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 5000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 5000/5A - Đường kính trong: 100mm - Dòng điện: 5000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 4000/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 4000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 4000/5A - Đường kính trong: 100mm - Dòng điện: 4000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 3000/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 3000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 3000/5A - Đường kính trong: 100mm - Dòng điện: 3000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2500/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2500/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2500/5A - Đường kính trong: 100mm - Dòng điện: 2500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746
Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2000/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-100 2000/5A - Đường kính trong: 100mm - Dòng điện: 2000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Thiết Bị Điện Công Trình - Đại Lý Thiết Bị Điện Phương Minh Số 19/7 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0977.9966.27 - Tel: 028.6266.1746