Điện thoại hội nghị | 23 sản phẩm

Polycom 2215-23327-001 Microphone Array HDX Mic Pod

Polycom 2215-23327-001 Microphone Array HDX Mic Pod

(1 đánh giá)

3,500,000 VND

Polycom 2215-23327-001 Microphone Array HDX Mic Pod

Điều khiển HDX (HDX6000, HDX7000, HDX8000, HDX9000,...)

Điều khiển HDX (HDX6000, HDX7000, HDX8000, HDX9000,...)

(1 đánh giá)

4,000,000 VND

Điều khiển HDX (HDX6000, HDX7000, HDX8000, HDX9000,...)