Điều hòa công nghiệp | 3344 sản phẩm

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4546Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4546Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 3,8 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4540Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC4540Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 3,3 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PACS4540Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PACS4540Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 3,3 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2513Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2513Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 3.25HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2511Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2511Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 2.75 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PACS2511Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PACS2511Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 2.75 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2480Z-V2

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH PAC2480Z-V2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mã lực: 2 HP Loại: Packaged

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NEK2134GK

MÁY NÉN EMBRACO NEK2134GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NEK2134GK Mã lực: 3 /8 HP Nguồn điện: 1 pha. Gas : R404A Cấp độ lạnh : LBP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO T2168GK

MÁY NÉN EMBRACO T2168GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: T2168GK Mã lực: 1/2 HP Nguồn điện: 1 pha. Gas : R404A Cấp độ lạnh : LBP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NJ2192GK

MÁY NÉN EMBRACO NJ2192GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Nguồn điện: 1 pha. Gas : R404A Cấp độ lạnh : LBP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NT2180GK

MÁY NÉN EMBRACO NT2180GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NT2180GK Mã lực: 3/4 HP Nguồn điện: 1 pha. Gas : R404A Cấp độ lạnh : LBP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NT2178GK

MÁY NÉN EMBRACO NT2178GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NT2178GK Mã lực: 3/4 HP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN LẠNH NJ9238GK

MÁY NÉN LẠNH NJ9238GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Công suất : 1.5 HP • Tác nhân lạnh : R404A • Nguồn điện : 220V/1P/50Hz • Khối lượng : 22 Kg

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
Máy nén lạnh Embraco NJ2192GK

Máy nén lạnh Embraco NJ2192GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy nén lạnh EMBRACO (Slovakia) T6220E 5/8HP R22 HMBP 1 pha Máy nén lạnh EMBRACO (Slovakia) NJ9226E 7/8HP R22 HMBP 1 pha

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NJ9226E

MÁY NÉN EMBRACO NJ9226E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NJ9226E Mã lực: 7/8 HP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NJ9232E

MÁY NÉN EMBRACO NJ9232E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NJ9226GK Mã lực: 11/4 HP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NJ2212GK

MÁY NÉN EMBRACO NJ2212GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NJ9226GK Mã lực: 11/4 HP Nguồn điện: 1 pha.

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO NJ9226GK

MÁY NÉN EMBRACO NJ9226GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NJ9226GK Mã lực: 11/4 HP Nguồn điện: 1 pha.

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO T2168GK

MÁY NÉN EMBRACO T2168GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: T2168GK Mã lực: 1/2 HP

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
MÁY NÉN EMBRACO J9232GK

MÁY NÉN EMBRACO J9232GK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: J9232GK Mã lực: 13/8 HP Nguồn điện: 1 pha.

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022