Digital Video Optical | 1 sản phẩm

Giải pháp Hospitality TV với Samsung Smart Widget

Giải pháp Hospitality TV với Samsung Smart Widget

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giải pháp Samsung Smart Widget cung cấp nội dung tùy chỉnh tới khách hàng của bạn thông qua màn hình TV; tăng lợi nhuận kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng:

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890