Đồ dùng đựng thực phẩm | 298 sản phẩm

KHAY TRƯNG BÀY NẮP THỦY TINH HD-295

KHAY TRƯNG BÀY NẮP THỦY TINH HD-295

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 295x193mm Chât liệu: nắp thủy tinh + đế gỗ

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Cung cấp xe  bán trái cây xô , xe bán trái cây tự chọn giá rẻ

Cung cấp xe bán trái cây xô , xe bán trái cây tự chọn giá rẻ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Top Quality chuyên cung cấp xe bán trái cây xô , xe bán trái cây tự chọn giá rẻ

KHAY NHỰA GIẢ MÂY CN TRƯNG BÀY THỨC ĂN NẮP PC DC-326A

KHAY NHỰA GIẢ MÂY CN TRƯNG BÀY THỨC ĂN NẮP PC DC-326A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 535x330x170mm Chất liệu: nhựa

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LỒNG TRANG TRÍ BUFFET LỚN SX-7097

LỒNG TRANG TRÍ BUFFET LỚN SX-7097

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: D300xH710 Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LỒNG TRANG TRÍ BUFFET TRUNG SX-7096

LỒNG TRANG TRÍ BUFFET TRUNG SX-7096

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: D250xH500mm Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
LỒNG TRANG TRÍ BUFFET NHỎ SX-7095

LỒNG TRANG TRÍ BUFFET NHỎ SX-7095

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: D220xH420mm Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/9X150 GN1/9X150

KHAY INOX G/N 1/9X150 GN1/9X150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x108x150mm Dung tích: 0.9L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/9X100 GN1/9X100

KHAY INOX G/N 1/9X100 GN1/9X100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x108x100mm Dung tích : 0.7L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/9X65 GN1/9X65

KHAY INOX G/N 1/9X65 GN1/9X65

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x108x65mm Dung tích: 0.5L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/6X150 GN1/6X150

KHAY INOX G/N 1/6X150 GN1/6X150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x162x150mm Dung tích: 2.3L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/1X100 GN1/6X100

KHAY INOX G/N 1/1X100 GN1/6X100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x162x100mm Dung tích: 1.5L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/6X65 GN1/6X65

KHAY INOX G/N 1/6X65 GN1/6X65

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 176x162x65mm Dung tích: 1L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/4X150 GN1/4X150

KHAY INOX G/N 1/4X150 GN1/4X150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 265x162x150mm Dung tích: 4L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/4X100 GN1/4X100

KHAY INOX G/N 1/4X100 GN1/4X100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 265x162x100mm Dung tích: 2.5L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/4X65 GN1/4X65

KHAY INOX G/N 1/4X65 GN1/4X65

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 265x162x65mm Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/3X150 GN1/3X150

KHAY INOX G/N 1/3X150 GN1/3X150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 325x176x150mm Dung tích: 5.7L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/3X100 GN1/3X100

KHAY INOX G/N 1/3X100 GN1/3X100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 325x176x100mm Dung tích: 3.8L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/1X150 GN1/1X150

KHAY INOX G/N 1/1X150 GN1/1X150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 530x325x150mm Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/1X100 GN1/1X100

KHAY INOX G/N 1/1X100 GN1/1X100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 530x325x100mm Dung tích: 14L Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
KHAY INOX G/N 1/1 x 65 GN1/1X65

KHAY INOX G/N 1/1 x 65 GN1/1X65

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 530x325x65mm Chất liệu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818