Đồ sơ cứu | 149 sản phẩm

Ổn định cổ chân Orbe H1

Ổn định cổ chân Orbe H1

(1 đánh giá)

65,000 VND

Ổn định cổ chân H1

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Băng thun gối Orbe H2

Băng thun gối Orbe H2

(1 đánh giá)

165,000 VND

Băng thun gối H2

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đai số 8 Orbe H1

Đai số 8 Orbe H1

(1 đánh giá)

130,000 VND

Đai số 8 H1

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Khăn giấy ướt diệt khuẩn Clorox Disinfecting Wipes 85 miếng

Khăn giấy ướt diệt khuẩn Clorox Disinfecting Wipes 85 miếng

(0 đánh giá)

350,000 VND

Khăn giấy ướt diệt khuẩn

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng keo lụa y tế 3M Durapore 1538-0/1538-1

Băng keo lụa y tế 3M Durapore 1538-0/1538-1

(0 đánh giá)

380,000 VND

Băng keo lụa y tế (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng vải mềm dạng cuộn 3M Soft Cloth Tape On Liner 2764, 2766

Băng vải mềm dạng cuộn 3M Soft Cloth Tape On Liner 2764, 2766

(0 đánh giá)

210,000 VND

Băng vải mềm dạng cuộn (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng keo trong plastic y tế 3M Transpore 1527-0/1527-1

Băng keo trong plastic y tế 3M Transpore 1527-0/1527-1

(0 đánh giá)

260,000 VND

Băng keo trong plastic y tế 1.25cm, 2.5cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng thun tự dính 3M Coban 1583

Băng thun tự dính 3M Coban 1583

(0 đánh giá)

1,100,000 VND

Băng thun tự dính 7.5cm x 4.5m (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1623W

Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1623W

(0 đánh giá)

950,000 VND

Băng phim trong vô trùng dùng trong cố định tiêm truyền 6cm x 7cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1624W

Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1624W

(0 đánh giá)

600,000 VND

Băng phim trong vô trùng 6cm x 7cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng keo giấy y tế 3M Micropore 1530-0/1530-1

Băng keo giấy y tế 3M Micropore 1530-0/1530-1

(0 đánh giá)

240,000 VND

Băng keo giấy y tế 1.25cm, 2.5cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1626W

Băng phim trong vô trùng 3M Tegaderm Film 1626W

(0 đánh giá)

700,000 VND

Băng phim trong vô trùng 10cm x 12cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Bột bó thủy tinh Duk-In Lite S

Bột bó thủy tinh Duk-In Lite S

(0 đánh giá)

65,000 VND

Bột bó thủy tinh dạng cuộn (3 in, 4 in, 5 in) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 90 độ

Cồn 90 độ

(0 đánh giá)

32,000 VND

Cồn 90 độ (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Cồn 70 độ

Cồn 70 độ

(0 đánh giá)

30,000 VND

Cồn 70 độ (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Băng bảo vệ đầu gối Hylang 1916

Băng bảo vệ đầu gối Hylang 1916

(0 đánh giá)

60,000 VND

Băng bảo vệ đầu gối

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Băng bảo vệ khuỷu tay Elbow Support PJ 919

Băng bảo vệ khuỷu tay Elbow Support PJ 919

(0 đánh giá)

90,000 VND

Băng bảo vệ khuỷu tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Băng bảo vệ khuỷu tay Elbow Support PJ 953

Băng bảo vệ khuỷu tay Elbow Support PJ 953

(0 đánh giá)

60,000 VND

Băng bảo vệ khuỷu tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Săng vải hấp được

Săng vải hấp được

(0 đánh giá)

85,000 VND

Săng có/không lỗ (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đai bó cơ khuỷu tay BonBone Tennis Elbow

Đai bó cơ khuỷu tay BonBone Tennis Elbow

(0 đánh giá)

300,000 VND

Tennis Elbow

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng