Đồng hồ | 2010 sản phẩm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872-1MK

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872-1MK

(0 đánh giá)

14,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3872-1MK Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 33x38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Dây: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872MW

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872MW

(0 đánh giá)

21,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3872MW Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 33x38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872MK

Đồng Hồ Nam Ogival OG3872MK

(0 đánh giá)

21,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3872MK Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 33x38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Dây: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3832LW

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3832LW

(0 đánh giá)

15,800,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG3832LW Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 26mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3832LK

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3832LK

(0 đánh giá)

16,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG3832LK Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 26mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3832MK

Đồng Hồ Nam Ogival OG3832MK

(0 đánh giá)

16,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3832MK Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Dây: Thép không gỉ 316L Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng: lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3832MW

Đồng Hồ Nam Ogival OG3832MW

(0 đánh giá)

16,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3832MW Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng: lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-14% Đồng Hồ Nam Ogival OG30329DMK

Đồng Hồ Nam Ogival OG30329DMK

(0 đánh giá)

28,500,000 VND33,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG30329DMK Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây:Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch ngày,Lịch thứ Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-15% Đồng Hồ Nam Ogival OG30329DMW

Đồng Hồ Nam Ogival OG30329DMW

(0 đánh giá)

28,000,000 VND33,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG30329DMW Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây:Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng :Lịch ngày,Lịch thứ Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-15% Đồng Hồ Nữ Ogival OG30329DLK

Đồng Hồ Nữ Ogival OG30329DLK

(0 đánh giá)

27,500,000 VND32,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG30329DLK Kiểu máy: Automatics (tự động) Kích cỡ: 26mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 100M Chức năng:Lịch ngày Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-15% Đồng Hồ Nữ Ogival OG30329DLW

Đồng Hồ Nữ Ogival OG30329DLW

(0 đánh giá)

27,500,000 VND32,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG30329DLW Kiểu máy: Automatics (tự động) Kích cỡ: 26mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 100M Chức năng: Lịch ngày Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLK-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLK-T

(0 đánh giá)

11,200,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG3863DLK-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 31x36mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLS-D

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLS-D

(0 đánh giá)

10,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG3863DLS-D Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 31x36mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLS-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG3863DLS-T

(0 đánh giá)

10,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG3863DLS-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 31x36mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLW-X

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLW-X

(0 đánh giá)

10,800,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-39DLW-X Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLW-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLW-T

(0 đánh giá)

10,800,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-39DLW-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ 316L Dây: Thép không gỉ 316L Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLR-H

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLR-H

(0 đánh giá)

11,400,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-39DLR-H Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLR-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-39DLR-T

(0 đánh giá)

11,400,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-39DLR-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLK-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLK-T

(0 đánh giá)

10,200,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-012DLK-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLR-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLR-T

(0 đánh giá)

10,200,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-012DLR-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm