Đồng hồ | 2010 sản phẩm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLS-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG380-012DLS-T

(0 đánh giá)

9,700,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG380-012DLS-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 28mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG388.65AGR-GL

Đồng Hồ Nam Ogival OG388.65AGR-GL

(0 đánh giá)

20,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG388.65AGR-GL Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 40mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Dây da chính hãng cao cấp Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3001DMW-GL-X

Đồng Hồ Nam Ogival OG3001DMW-GL-X

(0 đánh giá)

7,800,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3001DMW-GL-X Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Da cao cấp chính hãng Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng:Lịch ngày Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG3001DMW-GL-T

Đồng Hồ Nam Ogival OG3001DMW-GL-T

(0 đánh giá)

7,800,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG3001DMW-GL-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Da cao cấp chính hãng Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 30M Chức năng:Lịch ngày Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-11% Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR-GL-X

Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR-GL-X

(0 đánh giá)

50,500,000 VND57,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358-18.65AGSR-GL-X Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: Có 40mm và 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Niềng 18K Dây:Da cao cấp chính hãng Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-11% Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR-GL-T

Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR-GL-T

(0 đánh giá)

50,500,000 VND57,000,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358-18.65AGSR-GL Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: Có 40mm và 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Niềng 18K Dây:Da cao cấp chính hãng Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

-15% Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR

Đồng Hồ Nam Ogival OG358-18.65AGSR

(0 đánh giá)

51,500,000 VND60,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358-18.65AGSR Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: Có 40mm và 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Niềng 18K Dây:Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.36AG42R-GL

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.36AG42R-GL

(0 đánh giá)

27,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358.36AG42R-GL Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Dây da chính hãng cao cấp Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.34AG42R-GL

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.34AG42R-GL

(0 đánh giá)

27,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358.34AG42R-GL Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Dây da chính hãng cao cấp Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.38AGR-GL

Đồng Hồ Nam Ogival OG358.38AGR-GL

(0 đánh giá)

26,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG358.38AGR-GL Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 42mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Dây da chính hãng cao cấp Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác: Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MSK-T

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MSK-T

(0 đánh giá)

8,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG1930-6MSK-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch tuần trăng Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MK-T

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MK-T

(0 đánh giá)

8,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG1930-6MK-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch tuần trăng Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MK-V

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MK-V

(0 đánh giá)

8,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG1930-6MK-V Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch tuần trăng Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MSK-V

Đồng Hồ Nam Ogival OG1930-6MSK-V

(0 đánh giá)

8,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG1930-6MSK-V Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 40 mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch tuần trăng Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-X

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-X

(0 đánh giá)

21,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG30328MSK-X Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây:Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch ngày,Lịch thứ Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-T

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-T

(0 đánh giá)

21,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG30328MSK-T Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây:Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng:Lịch ngày,Lịch thứ Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-V

Đồng Hồ Nam Ogival OG30328MSK-V

(0 đánh giá)

21,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã sản phẩm:OG30328MSK-V Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 38mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây:Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng khác:Lịch ngày,Lịch thứ Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLK-V

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLK-V

(0 đánh giá)

9,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG393271DJLK-V Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 32mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng: Lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLSK-V

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLSK-V

(0 đánh giá)

9,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG393271DJLSK-V Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 32mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng: Lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLK-T

Đồng Hồ Nữ Ogival OG393271DJLK-T

(0 đánh giá)

9,500,000 VND

Nhãn hiệu: Ogival Xuất xứ: Thụy Sỹ Mã SP:OG393271DJLK-T Kiểu máy: Swiss quartz (Pin) Kích cỡ: 32mm Vỏ: Thép không gỉ/Mạ PVD Dây: Thép không gỉ/Mạ PVD Mặt kính: Kính Sapphire Độ chịu nước: 50M Chức năng: Lịch ngày góc 3h Bảo hành Toàn Cầu: 2 năm