ĐỒNG HỒ SET DAO TRỤC Z

Thiết bị sét trục Z, Thiết bị sét chiều cao trục Z, thiết bị thiết lập chiều cao dụng cụ, dụng cụ so dao trục Z

Thiết bị thiết lập chiều cao dụng cụ dùng để xác lập chiều cao của dụng cụ so với phôi. Từ đó quy gốc tọa độ của dụng cụ trùng với gốc tọa độ của phôi

– Có 2 kiểu chiều cao chuẩn của thiết bị là 50mm và 100mm.

– Loại HP-50A, HP-50B, HP-100A không có đế từ, loại HP-50AM, HP-50BM, HP-100AM có đế từ.

– Hiển thị chiều cao bằng đồng hồ, với bước đo là: 0.01mm.

– Sử dụng trục chuẩn quy đồng hồ của thiết bị về điểm “0”. Sau đó điều chỉnh cho dụng cụ chạm vào mặt của thiết bị. Khi đồng hồ hiển thị “0” thì khoảng cách giữa đầu dụng cụ và bề mặt tham chiếu của phôi là 50mm hoặc 100mm.

– Độ chính xác là: ±0.005 mm.