Dưa hấu | 21 sản phẩm

Dưa hấu không hạt mặt trời đỏ

Dưa hấu không hạt mặt trời đỏ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dưa hấu không hạt mặt trời đỏ

nss 93 Đường Ga Đồng Quang - TP Thái Nguyên 0912345678
Dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ

Dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ

(1 đánh giá)

25,000 VND

vỏ mỏng, ruột đỏ, nhiều nước, vị ngọt, ăn mát.

Happy fruits số nhà 8-A28 ngõ 347, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 01663887380 Thêm vào giỏ hàng
Dưa hấu ruột đỏ

Dưa hấu ruột đỏ

(1 đánh giá)

20,000 VND

Vỏ mỏng, ruột đỏ, ít hạt, vị ngọt, nhiều nước.

Happy fruits số nhà 8-A28 ngõ 347, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 01663887380 Thêm vào giỏ hàng
Khắc dưa hấu chữ Thọ (C1)

Khắc dưa hấu chữ Thọ (C1)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu Long Phụng và chữ (D1)

Khắc dưa hấu Long Phụng và chữ (D1)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Long Phụng (B6)

Khắc dưa hấu hình Long Phụng (B6)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc chữ An Khang Thịnh Vượng (D4)

Khắc chữ An Khang Thịnh Vượng (D4)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Long (B7)

Khắc dưa hấu hình Long (B7)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu chữ Tài Lộc (C2)

Khắc dưa hấu chữ Tài Lộc (C2)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu chữ Lộc Tài (C3)

Khắc dưa hấu chữ Lộc Tài (C3)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu chữ Tâm (D2)

Khắc dưa hấu chữ Tâm (D2)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu Long Phụng và chữ (D3)

Khắc dưa hấu Long Phụng và chữ (D3)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6- 8kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu song Long và chữ (B1)

Khắc dưa hấu song Long và chữ (B1)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Ông Thọ (B2)

Khắc dưa hấu hình Ông Thọ (B2)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Lân và chữ (B3)

Khắc dưa hấu hình Lân và chữ (B3)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Long và chữ (B4)

Khắc dưa hấu hình Long và chữ (B4)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình Ông Phúc (B5)

Khắc dưa hấu hình Ông Phúc (B5)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu chữ Phúc (C4)

Khắc dưa hấu chữ Phúc (C4)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu chữ Lộc (C5)

Khắc dưa hấu chữ Lộc (C5)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848
Khắc dưa hấu hình hoa và chữ Phúc (C6)

Khắc dưa hấu hình hoa và chữ Phúc (C6)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Số lượng: 1 quả - Khối lượng trung bình khoảng 6-8 kg/trái - Dưa hấu khắc trưng bày trong 20 ngày không ảnh hưởng chất lượng - Không sử dụng hóa chất. - Có thể thay đổi trọng lượng và nội dung khắc theo yêu cầu.

khacduahau.vn Cty TNHH LÊ MINH LÊ KHANH 42/4A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, TP.HCM (cầu vượt ngã Tư An Sương) 0909 444440 - 0936 654 848