Dụng cụ đường tiết niệu | 34 sản phẩm

Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế lồi Hollister 8478

Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế lồi Hollister 8478

(1 đánh giá)

130,000 VND

Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế lồi

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế bằng Hollister 8460

Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế bằng Hollister 8460

(1 đánh giá)

130,000 VND

Túi chứa nước tiểu 1 mảnh đế bằng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa phân có khóa cuốn dính liền Hollister 8531

Túi chứa phân có khóa cuốn dính liền Hollister 8531

(1 đánh giá)

95,000 VND

Túi phân một mảnh, khóa cuốn

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa phân sử dụng kẹp Hollister 8631

Túi chứa phân sử dụng kẹp Hollister 8631

(1 đánh giá)

67,000 VND

Túi phân một mảnh, dùng kẹp, đục

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa nước tiểu Hollister 18402/ 18403

Túi chứa nước tiểu Hollister 18402/ 18403

(1 đánh giá)

70,000 VND

Túi nước tiểu

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa phân có bộ lọc khí Hollister 18192/ 18193/ 18194

Túi chứa phân có bộ lọc khí Hollister 18192/ 18193/ 18194

(1 đánh giá)

50,000 VND

Túi chứa phân có bộ lọc khí, khóa cuốn

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Túi chứa phân Hollister 18102/ 18103/ 18104

Túi chứa phân Hollister 18102/ 18103/ 18104

(1 đánh giá)

38,000 VND

Túi chứa phân

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đế lồi không có viền băng keo Hollister 15802/ 15803/ 15804

Đế lồi không có viền băng keo Hollister 15802/ 15803/ 15804

(1 đánh giá)

80,000 VND

Đế lồi không có băng keo

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đế lồi có viền băng keo Hollister 14802/ 14803/ 14804

Đế lồi có viền băng keo Hollister 14802/ 14803/ 14804

(1 đánh giá)

80,000 VND

Đế lồi có băng keo

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đế bằng không có viền băng keo Hollister 15602/ 15603/ 15604

Đế bằng không có viền băng keo Hollister 15602/ 15603/ 15604

(1 đánh giá)

75,000 VND

Đế bằng không có băng keo

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Đế bằng có viền băng keo Hollister 14602/ 14603/ 14604

Đế bằng có viền băng keo Hollister 14602/ 14603/ 14604

(1 đánh giá)

75,000 VND

Đế bằng có băng keo

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Vòng bảo vệ da chống loét Hollister 7806/ 7805

Vòng bảo vệ da chống loét Hollister 7806/ 7805

(1 đánh giá)

75,000 VND

Vòng bảo vệ da chống loét

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Vòng bảo vệ da chống loét lồi ô van Hollister 79601/ 79602/ 79603

Vòng bảo vệ da chống loét lồi ô van Hollister 79601/ 79602/ 79603

(1 đánh giá)

45,000 VND

Vòng bảo vệ da chống loét

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Vòng bảo vệ da chống loét lồi tròn Hollister 79520/ 79530/ 79540

Vòng bảo vệ da chống loét lồi tròn Hollister 79520/ 79530/ 79540

(1 đánh giá)

45,000 VND

Vòng bảo vệ da chống loét

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng