Dung môi khan (Anhydrous Solvents)

(1 đánh giá)

Mã SP: Alfa
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Alfa Aesar - USA

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :12-03-2015 10:52:03

Bảo hành :Hạn sử dụng

Dung môi khan là dung môi có độ tinh khiết cao được sản xuất với hàm lượng nước thấp.

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT Á

35 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

0903647011

[email protected]

https://vieta.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Dung môi khan (Anhydrous Solvents)  

  Dung môi khan là dung môi có độ tinh khiết cao được sản xuất với hàm lượng nước thấp. Dung môi khan được sản xuất trong phòng thí nghiệm sử dụng các quá trình phức tạp và khó khăn để giảm hàm lượng ẩm. Các kỹ thuật loại bỏ nước khác nhau được sử dụng để giảm đến mức tối thiểu hàm lượng ẩm bao gồm chưng cất cột, kỹ thuật rây phân tử và chưng cất qua chất xúc tác kim loại.

Dung môi khan có sẵn thương mại có thể được sử dụng trực tiếp trong các phản ứng vì việc tinh chế thêm là không cần thiết. Những dung môi khan này được sử dụng trong các phản ứng nhạy độ ẩm trong cả hai tổng hộp hữu cơ và vô cơ và các lĩnh vực phân tích có hiệu suất được tối đa hóa bằng cách giảm các phản ứng phụ.

Dung môi khan thường có hàm lượng nước trong phạm vi dưới 50 ppm. Sự cẩn thận phải được thực hiện trong khi mở các dung môi khan ở nhiệt độ môi trường vì chúng có xu hướng hấp thụ độ ẩm từ không khí.

Item

Stock #

Description

Molecular Formula

Chemical  Structure

Size

 1.  

42311

Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%

CH3CN

 

250ml/1L/4L

 1.  

43166

Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

CH3CN

 

250ml/1L

 1.  

43440

Acetonitrile, anhydrous, amine free, 99.9%

CH3CN

 

4L/4x4L

 1.  

88488

Aluminum chloride, anhydrous, 99.985% (metals basis)

AlCl3

 

5g/50g/250g

 1.  

44470

Aluminum chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis)

AlCl3

 

5g/25g/100g

 1.  

44435

Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis)

AlF3

 

10g/50g/250g

 1.  

47151

Benzene, anhydrous, 99.9%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C6H6

 

100ml/1L

 1.  

43817

Benzene, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C6H6

 

100ml/1L/4x1L

 1.  

43315

2-Butanol, anhydrous, 99%

CH3CH2CH(OH)CH3

 

250ml/1L

 1.  

41867

1-Butanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

CH3(CH2)3OH

 

250ml/1L/4x1L

 1.  

41871

2-Butanol, anhydrous, 99%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

CH3CH2CH(OH)CH3

 

250ml/1L

 1.  

41470

tert-Butyl alcohol, anhydrous, 99.5%

C4H10O

 

250ml/1L/4L

 1.  

41857

tert-Butyl alcohol, anhydrous, 99.5%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C4H10O

 

50ml/250ml/1L/4x1L

 1.  

H37962

1,2-Dichloroethane, anhydrous, 99.9%

C2H4Cl2

 

1L/2.5L

 1.  

41835

Dichloromethane, anhydrous, 99.7+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, stab. with amylene

CH2Cl2

 

250ml/1L/4x1L

 1.  

16767

Diethyl ether, anhydrous, ACS, 99% min, stab. with BHT

C4H10O

 

50g/500g/6x500g

 1.  

43997

N,N-Dimethylformamide, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

HCON(CH3)2

 

100ml/4x100ml/1L/4x1L

 1.  

43465

N,N-Dimethylformamide, anhydrous, amine free, 99.9%

HCON(CH3)2

 

500ml/4L/4x4L

 1.  

43998

Dimethyl sulfoxide, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

(CH3)2SO

 

100ml/4x100ml/1L/4x1L

 1.  

43821

1,4-Dioxane, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C4H8O2

 

100ml/1L/4x1L

 1.  

33361

Ethanol, Alcohol Reagent, anhydrous, denatured, ACS, 94-96%

C2H6O

 

500ml/1L/4L/4x1L

 1.  

36642

Ethanol, anhydrous, denatured, 85.8%, 13.3% methanol, 0.9% MIBK

C2H6O

 

500ml/1L/4L/20L

 1.  

22930

Ethanol, anhydrous, denatured, HPLC Grade, 90%, 5% methanol, 5% isopropanol

C2H6O

 

1L/4L/4x4L

 1.  

16799

Ethanol-d6, anhydrous, 99+% (Isotopic)

C2D6O

 

1g/5g

 1.  

44457

n-Heptane, anhydrous, 99+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C7H16

 

100ml/1L

 1.  

47191

n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C7H16

 

250ml/1L

 1.  

43263

n-Hexane, anhydrous

C6H14

 

250ml/1L/4L

 1.  

47104

n-Hexane, anhydrous, over molecular sieves, packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles

C6H14

 

250ml/1L

 1.  

41467

Methanol, anhydrous, 99.9%

CH4O

 

250ml/1L/4L

 1.  

41838

Methanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

CH4O

 

250ml/1L

 1.  

47115

n-Pentane, anhydrous, 99.8+%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C5H12

 

250ml/1L

 1.  

41465

1-Propanol, anhydrous, 99.9%

CH3CH2CH2OH

 

250ml/1L/4L

 1.  

41463

2-Propanol, anhydrous, 99.5+%

(CH3)2CHOH

 

250ml/1L/4L

 1.  

41842

1-Propanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

CH3CH2CH2OH

 

250ml/1L/4x1L

 1.  

43799

Pyridine, anhydrous, 99.5+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C5H5N

 

100ml/1L

 1.  

47122

Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, BHT-free, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

C4H8O

 

100ml/1L

 1.  

44608

Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, stab. with 0.025% BHT, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C4H8O

 

100ml/1L/4x1L

 1.  

42254

Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab.

C4H8O

 

250ml/500ml/1L/2.5L/4L

 1.  

41820

Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C4H8O

 

250ml/1L

 1.  

41464

Toluene, anhydrous, 99.8%

C6H5CH3

 

250ml/1L/4L

 1.  

47136

Toluene, anhydrous, 99.8%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C6H5CH3

 

100ml/1L

 1.  

41841

Toluene, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

C6H5CH3

 

250ml/1L

 1.  

41894

Trichloroethylene, anhydrous, 99+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

ClCH=CCl2

 

250ml/1L/4x1L

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT Á

35 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

[email protected]

https://vieta.gianhangvn.com

0903647011

Sản phẩm xem thêm