TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
 
• TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
• TCVN 6612 / IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

 
 
•Bằng số trên cách điện màu trắng.
•Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30.
•Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

 
 
Cap_dieu_khien-75

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 
 
Cap_dieu_khien-76