EU 500TE Magnetic Easel

 

Thông số kỹ thuật:

- Kiểu dáng: Chân bầu.

- Số lượng mặt bảng: 2

- Bảng nam châm ...