FN040-4E_.0F._7P1

(1 đánh giá)

Mã SP: 384903
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Ziehl-Abeeg

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :16-11-2014 16:36:28

Bảo hành :12

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: [email protected]
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Ziehl-Abeeg các sản phẩm sau:

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH DV-TM ANH NGHI SƠN

D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM

0938214498

[email protected]

https://anhnghison123.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Axial fans 
       
FN025-6I_.0B._7   FN025-2E_.WA._7 FN025-6I_.0B._7 FN025-2E_.WA._7  
FN025-6I_.0E._7   FN025-4E_.W8._7 FN025-6I_.0E._7 FN025-4E_.W8._7  
    FN030-4E_.WA._7      
FN030-6I_.0E._7   FN030-4E_.WC._7 FN030-6I_.0E._7 FN030-4E_.WA._7  
  FN031-4E_.WD._7   FN030-4E_.WC._7  
FN035-6I_.0E._7   FN031-4E_.0F.V7P2 FN035-6I_.0E._7  
FN035-6I_.BF._7P2 FN031-4D_.0F.V7P2 FN035-6I_.BF._7P2 FN031-4E_.WD._7  
  FN035-4E_.WD._7   FN031-4E_.0F.V7P2
FN040-6I_.BF._7P1 FN035-4E_.WD._7 FN040-6I_.BF._7P1 FN031-4D_.0F.V7P2
FN040-6I_.BF._7P2 FN035-4E_.0F._7P2 FN040-6I_.BF._7P2  
FN042-6I_.BF._7P1 FN035-6E_.0C._7P2 FN042-6I_.BF._7P1 FN035-4E_.WD._7  
FN045-6I_.BF._7P2   FN035-VD_.0F._7P2 FN045-6I_.BF._7P2 FN035-4E_.WD._7
FN045-6I_.BF._7P3   FN040-4E_.0F._7P1 FN045-6I_.BF._7P3  
FN050-ZI_.DC._7P2   FN040-4E_.0F._7P2 FN050-ZI_.DC._7P2 FN035-4E_.0F._7P2
FN050-ZI_.DC._7P2   FN040-4E_.2F._7P1 FN050-ZI_.DC._7P2 FN035-6E_.0C._7P2
FN050-ZI_.DC._7P2   FN040-6E_.0F._7P1 FN050-ZI_.DC._7P2 FN035-VD_.0F._7P2
FN056-ZI_.DC._5P4 FN040-VD_.0F._7P1 FN056-ZI_.DC._5P4  
FN056-ZI_.DC._5P4 FN040-VD_.0F._7P2 FN056-ZI_.DC._5P4 FN040-4E_.0F._7P1  
FN056-ZI_.DC._5P4 FN042-4E_.2F._7P1 FN056-ZI_.DC._5P4 FN040-4E_.0F._7P2
FN063-ZI_.DG._7P2   FN042-6E_.0F._7P1 FN063-ZI_.DG._7P2 FN040-4E_.2F._7P1
FN063-ZI_.DG._7P2   FN042-VD_.2F._7P1 FN063-ZI_.DG._7P2 FN040-6E_.0F._7P1  
FN063-ZI_.GG._7P3   FN042-SD_.2C._7P1 FN063-ZI_.GG._7P3 FN040-VD_.0F._7P1
FN063-ZI_.GL._7P3   FN045-4E_.4I._7P1 FN063-ZI_.GL._7P3 FN040-VD_.0F._7P2
FN063-ZI_.DG._7P2   FN045-4E_.2F._7P2 FN063-ZI_.DG._7P2 FN042-4E_.2F._7P1
FN063-ZI_.GG._7P3 FN045-6E_.2F._7P3 FN063-ZI_.GG._7P3 FN042-6E_.0F._7P1
FN063-ZI_.GL._7P3 FN045-6E_.4F._7P1 FN063-ZI_.GL._7P3 FN042-VD_.2F._7P1
  FN045-VD_.2F._7P2 FN071-ZI_.DG._7P3 FN042-SD_.2C._7P1
FN071-ZI_.DG._7P3   FN045-VD_.4F._7P1 FN071-ZI_.DG._7P3 FN045-4E_.4I._7P1  
FN071-ZI_.DG._7P3   FN045-SD_.2C._7P3 FN071-ZI_.GG._7P4 FN045-4E_.2F._7P2
FN071-ZI_.GG._7P4   FN045-SD_.4F._7P1 FN071-ZI_.GL._7P4 FN045-6E_.2F._7P3  
FN071-ZI_.GL._7P4   FN050-4E_.4I._7P1 FN071-ZI_.DG._7P3 FN045-6E_.4F._7P1  
FN071-ZI_.DG._7P3   FN050-6E_.4F._7P1 FN071-ZI_.GG._7P4 FN045-VD_.2F._7P2  
FN071-ZI_.GG._7P4 FN050-8E_.4C._7P1 FN071-ZI_.GL._7P4 FN045-VD_.4F._7P1  
FN071-ZI_.GL._7P4 FN050-VD_.4I._7P1 FN080-ZI_.DG._5P4 FN045-SD_.2C._7P3
FN080-ZI_.DG._5P4   FN050-SD_.4F._7P1 FN080-ZI_.DG._5P4 FN045-SD_.4F._7P1  
FN080-ZI_.DG._5P4   FN050-AD_.4C._7P1 FN080-ZI_.GG._7P3 FN050-4E_.4I._7P1   
FN080-ZI_.GG._7P3   FN056-6E_.4I._7P2 FN080-ZI_.GL._7P3 FN050-6E_.4F._7P1  
FN080-ZI_.GL._7P3   FN056-VD_.4M._7P2 FN080-ZI_.DG._5P4 FN050-8E_.4C._7P1  
FN080-ZI_.DG._5P4   FN056-SD_.4F._7P2 FN080-ZI_.GG._7P3 FN050-VD_.4I._7P1  
FN080-ZI_.GG._7P3 FN056-AD_.4F._7P2 FN080-ZI_.GL._7P3 FN050-SD_.4F._7P1  
FN080-ZI_.GL._7P3 Type FN091-ZI_.DG._4P3 FN050-AD_.4C._7P1  
FN091-ZI_.DG._4P3 FN063-6E_.4I._7P1 FN091-ZI_.DG._4P3 FN056-6E_.4I._7P2
FN091-ZI_.DG._4P3 FN063-6E_.4M._7P1 FN091-ZI_.GG._5P1 FN056-VD_.4M._7P2
FN091-ZI_.GG._5P1 FN063-8E_.4I._7P1 FN091-ZI_.GL._5P1 FN056-SD_.4F._7P2
FN091-ZI_.GL._5P1 FN063-VD_.6N.V7P4 FN091-ZI_.DG._4P3 FN056-AD_.4F._7P2
FN091-ZI_.DG._4P3 FN063-SD_.4I._7P1 FN091-ZI_.GG._5P1 Type
FN091-ZI_.GG._5P1 FN063-AD_.4I._7P1 FN091-ZI_.GL._5P1 FB020-2E_.W8._5
FN091-ZI_.GL._5P1 FN063-ND_.4F._7P1 FN100-ZI_.GG._5P1 FB020-4E_.W6._5
FN100-ZI_.GG._5P1 FN071-VD_.6N._7P2 FN100-ZI_.GL._5P1  
FN100-ZI_.GL._5P1 FN071-SD_.6F._7P1 FN100-ZI_.GG._5P1 FB025-2E_.WC._5
FN100-ZI_.GG._5P1 FN071-SD_.6K._7P1 FN100-ZI_.GL._5P1 FB025-4E_.WA._5
FN100-ZI_.GL._5P1 FN071-AD_.6F._7P1 Type  
Type FN071-ND_.6F._7P1 FB020-2E_.W8._5 FB030-4E_.WC._5
FN063-6E_.4I._7P1 FN080-SD_.6N.V7 FB020-4E_.W6._5  
FN063-6E_.4M._7P1 FN080-SD_.6N.V7P2   FB035-4E_.WD._5
FN063-8E_.4I._7P1 FN080-AD_.6N.V7 FB025-2E_.WC._5 FB035-4E_.2C._4P
FN063-VD_.6N.V7P4 FN080-AD_.6N.V7P2 FB025-4E_.WA._5 FB035-4E_.2C.V4S
FN063-SD_.4I._7P1 FN080-ND_.6N.V7   FB035-6E_.2C.V4S
FN063-AD_.4I._7P1 FN091-VD_.7Q._5P1 FB030-4E_.WC._5 FB035-VD_.2C._4P
FN063-ND_.4F._7P1 FN091-VD_.7Q._5P1   FB035-VD_.2C.V4S
FN071-VD_.6N._7P2 FN091-SD_.6N._7P2 FB035-4E_.WD._5 FB035-SD_.2C._4P
FN071-SD_.6F._7P1 FN091-SD_.7M._5P1 FB035-4E_.2C._4P FB035-SD_.2C.V4S
FN071-SD_.6K._7P1 FN091-AD_.6N._7P2 FB035-4E_.2C.V4S  
FN071-AD_.6F._7P1 FN100-SD_.7Q._5P1 FB035-6E_.2C.V4S FB040-4E_.2F.V4P
FN071-ND_.6F._7P1 FN100-SD_.7Q._5P1 FB035-VD_.2C._4P FB040-4E_.2F.V4S
FN080-SD_.6N.V7 FN100-AD_.7M._5P1 FB035-VD_.2C.V4S FB040-6E_.2C.V4P
FN080-SD_.6N.V7P2 FN100-AD_.7M._5P1 FB035-SD_.2C._4P FB040-6E_.2C.V4S
FN080-AD_.6N.V7 FB056-6E_.4F._4L FB035-SD_.2C.V4S FB040-VD_.2C.V4L
FN080-AD_.6N.V7P2 FB056-6E_.4I._4P   FB040-VD_.2C.V4P
FN080-ND_.6N.V7 FB056-8E_.4F._4P FB040-4E_.2F.V4L FB040-VD_.2F.V4S
FN091-VD_.7Q._5P1 FB056-VD_.4I._4L FB040-4E_.2F.V4S FB040-SD_.2C.V4P
FN091-VD_.7Q._5P1 FB056-SD_.4F._4L FB040-6E_.2C.V4P FB040-SD_.2C.V4S
FN091-SD_.6N._7P2 FB056-SD_.4F._4P FB040-6E_.2C.V4S  
FN091-SD_.7M._5P1 FB056-SD_.4I.V4S FB040-VD_.2C.V4L FB045-4E_.4F.V4L
FN091-AD_.6N._7P2 FB056-AD_.4C._4L FB040-VD_.2C.V4P FB045-4E_.4F.V4P
FN100-SD_.7Q._5P1   FB040-VD_.2F.V4S FB045-4E_.4I.V4S
FN100-SD_.7Q._5P1 FB063-4D_.4M.V4L FB040-SD_.2C.V4P FB045-6E_.4C.V4L
FN100-AD_.7M._5P1 FB063-6E_.4I.V4L FB040-SD_.2C.V4S FB045-6E_.4C.V4P
FN100-AD_.7M._5P1 FB063-6E_.4I.V4P   FB045-6E_.4F.V4S
FB056-6E_.4F._4L FB063-8E_.4F.V4L FB045-4E_.4F.V4L FB045-VD_.4C.V4L
FB056-6E_.4I._4P FB063-8E_.4F.V4P FB045-4E_.4F.V4P FB045-VD_.4C.V4P
FB056-8E_.4F._4P FB063-8E_.4I.V4S FB045-4E_.4I.V4S FB045-VD_.4F.V4S
FB056-VD_.4I._4L FB063-VD_.4M.V4L FB045-6E_.2C.V4P FB045-SD_.4C.V4L
FB056-SD_.4F._4L FB063-SD_.4I.V4L FB045-6E_.4C.V4P FB045-SD_.4C.V4P
FB056-SD_.4F._4P FB063-SD_.4I.V4P FB045-6E_.4F.V4S FB045-SD_.4C.V4S
FB056-SD_.4I.V4S FB063-SD_.4I.V4S FB045-VD_.4C.V4L FB045-AD_.4C.V4P
FB056-AD_.4F._4P FB063-AD_.4F.V4L FB045-VD_.4C.V4P  
FB063-4D_.4M.V4 FB063-AD_.4F.V4P FB045-VD_.4F.V4S FB050-4E_.4F.V4L
FB063-6E_.4I.V4L FB063-AD_.4I.V4S FB045-SD_.4C.V4L FB050-4E_.4I.V4P
FB063-6E_.4I.V4P   FB045-SD_.4C.V4P FB050-6E_4C.V4L
FB063-8E_.4F.V4L   FB045-SD_.4C.V4S FB050-6E_.4F.V4P
FB063-8E_.4F.V4P   FB045-AD_.4C.V4P FB050-6E_.4F.V4S
FB063-8E_.4I.V4S     FB050-8E_.4C.V4P
FB063-VD_.4M.V4   FB050-4E_.4F.V4L FB050-VD_.4F.V4L
FB063-SD_.4I.V4L   FB050-4E_.4I.V4L FB050-VD_.4I.V4P
FB063-SD_.4I.V4P   FB050-6E_4C.V4L FB050-VD_.4I.V4S
FB063-SD_.4I.V4S   FB050-6E_.4F.V4P FB050-SD_.4C.V4L
FB063-AD_.4F.V4L   FB050-6E_.4F.V4S FB050-SD_.4C.V4P
FB063-AD_.4F.V4P   FB050-8E_.4C.V4P FB050-SD_.4F.V4S
FB063-AD_.4I.V4S   FB050-VD_.4F.V4L FB050-AD_.4C.V4P
    FB050-VD_.4I.V4P  
    FB050-VD_.4I.V4S  
    FB050-SD_.4C.V4L  
    FB050-SD_.4C.V4P  
    FB050-SD_.4F.V4S  
    FB050-AD_.4C.V4P  
       
FC031-2E_.3I.A7 FC031-2E_.3I.A7 FC091-SD_.7Q._7 FC091-SD_.7Q._7
FC031-2D_.3B.A7 FC031-2D_.3B.A7 FC091-AD_.7M._7 FC091-AD_.7M._7
      FC100-6D_.8P.A7
FC035-4E_.2C.A7 FC035-4E_.2C.A7 FC100-6D_.8P.A7 FC100-6D_.8S.A5
FC035-2D_.6K._8 FC035-2D_.6C._8 FC100-6D_.8S.A5 FC100-8D_.7Q.A7
FC035-4D_.2C.A7 FC035-4D_.2C.A7 FC100-8D_.7Q.A7 FC100-AD_.7Q._7
    FC100-AD_.7Q._7 FC100-MD_.7M._7
FC040-4E_.2F.A7 FC040-4E_.2F.A7 FC100-MD_.7M._7 FC100-ND_.7M._7
FC040-6E_.2F.A7 FC040-6E_.2F.A7 FC100-ND_.7M._7  
FC040-2D_.6K._8 FC040-2D_.6K._8   FC112-AD_.7Q._7
FC040-4D_.2F.A7 FC040-4D_.2F.A7 FC112-AD_.7Q._7 FC112-MD_.7M._7
FC040-6D_.2F.A7 FC040-6D_.2F.A7 FC112-MD_.7M._7 FC112-ND_.7M._7
    FC112-ND_.7M._7 FC125-AD_.8S._7
FC045-4E_.4C.A7 FC045-4E_.4C.A7   FC125-MD_.7Q._7
FC045-6E_.4C.A7 FC045-6E_.4C.A7 FC125-AD_.8S._7 FC125-ND_.7M._7
FC045-4D_.4C.A7 FC045-4D_.4C.A7 FC125-MD_.7Q._7  
FC045-6D_.4C.A7 FC045-6D_.4C.A7 FC125-ND_.7M._7  
       
FC050-4E_.4I.A7 FC050-4E_.4F.A7    
FC050-6E_.4C.A7 FC050-6E_.4F.A7    
FC050-4D_.4F.A7 FC050-4D_.4F.A7    
FC050-6D_.4C.A7 FC050-6D_.4C.A7    
       
FC056-6E_.4F.A7 FC056-6E_.4F.A7    
FC056-4D_.6F.A7 FC056-4D_.6F.A7    
FC056-4D_.4I.A7 FC056-4D_.4I.A7    
FC056-6D_.4F.A7 FC056-6D_.4F.A7    
FC056-VD_.6F.V7 FC056-VD_.6F.V7    
FC056-VD_.6K.V7 FC056-VD_.6K.V7    
FC056-VD_.4I.V7 FC056-VD_.4I.V7    
FC056-SD_.4F.V7 FC056-SD_.4F.V7    
       
FC063-6E_.4I.A7 FC063-6E_.4I.A7    
FC063-4D_.6K.A7 FC063-4D_.6K.A7    
FC063-6D_.4I.A7 FC063-6D_.4I.A7    
FC063-VD_.6K.V7 FC063-VD_.6K.V7    
FC063-SD_.4I.V7 FC063-SD_.4I.V7    
       
FC071-6E_.6K.A7 FC071-6E_.6K.A7    
FC071-4D_.6N.A7 FC071-4D_.6N.A7    
FC071-6D_.6K.A7 FC071-6D_.6K.A7    
FC071-8D_.6F.A7 FC071-8D_.6F.A7    
FC071-VD_.6N.V7 FC071-VD_.6N.V7    
FC071-SD_.6K.V7 FC071-SD_.6K.V7    
FC071-AD_.6F.V7 FC071-AD_.6F.V7    
  FC080-6D_.6K.A7    
FC080-6D_.6K.A7 FC080-8D_.6K.A7    
FC080-8D_.6K.A7 FC080-VD_.7Q.V4    
FC080-VD_.7Q.V4 FC080-SD_.6K.V7    
FC080-SD_.6K.V7 FC080-AD_.6K.V7    
FC080-AD_.6K.V7 FC080-ND_.6K.V7    
FC080-ND_.6K.V7      
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH DV-TM ANH NGHI SƠN

D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM

[email protected]

https://anhnghison123.gianhangvn.com

0938214498

Sản phẩm xem thêm