FV40V-6DK.97.45.G 150168

(1 đánh giá)

Mã SP: 384915
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Ziehl-Abeeg

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :16-11-2014 16:36:28

Bảo hành :12

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Ziehl-Abeeg các sản phẩm sau:

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH DV-TM ANH NGHI SƠN

D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM

0938214498

2tek4teen@gmail.com

https://anhnghison123.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Type (G finish)  Part N° Type (H finish)  Part N° 
 FV40V-4DK.87.25.G 150132  FV40V-4DK.87.25.H  150133
 FV40V-4DK.97.30.G 150136  FV40V-4DK.97.30.H  150137
 FV40V-4DK.97.35.G 150140  FV40V-4DK.97.35.H  150141
 FV40V-4DK.A7.40.G 150144  FV40V-4DK.A7.40.H  150145
 FV40V-4DK.A7.45.G 150148  FV40V-4DK.A7.45.H  150149
 FV40V-4DF.87.25.G 150134  FV40V-4DF.87.25.H  150135
 FV40V-4DF.97.30.G 150138  FV40V-4DF.97.30.H  150139
 FV40V-4DF.97.35.G 150142  FV40V-4DF.97.35.H  150143
 FV40V-4DF.A7.40.G 150146  FV40V-4DF.A7.40.H  150147
 FV40V-4DF.A7.45.G 150150  FV40V-4DF.A7.45.H  150151
Type (G finish)  Part N°  Type (H finish)  Part N° 
 FV40V-6DK.97.25.G  150152  FV40V-6DK.97.25.H  150153
 FV40V-6DK.97.30.G  150156  FV40V-6DK.97.30.H  150157
 FV40V-6DK.97.35.G  150160  FV40V-6DK.97.35.H  150161
 FV40V-6DK.97.40.G  150164  FV40V-6DK.97.40.H  150165
 FV40V-6DK.97.45.G  150168  FV40V-6DK.97.45.H  150169
 FV40V-6DF.97.25.G  150154  FV40V-6DF.97.25.H  150155
 FV40V-6DF.97.30.G  150158  FV40V-6DF.97.30.H  150159
 FV40V-6DF.97.35.G  150162  FV40V-6DF.97.35.H  150163
 FV40V-6DF.97.40.G  150166  FV40V-6DF.97.40.H  150167
 FV40V-6DF.97.45.G  150170  FV40V-6DF.97.45.H  150171
Type (G finish)  Part N°  Type (H finish)  Part N°
FV45V-2DK.D7.25.G  150192 FV45V-2DK.D7.25.H 150193
FV45V-2DK.D7.30.G  150196 FV45V-2DK.D7.30.H 150197
FV45V-2DK.E7.35.G  150200 FV45V-2DK.E7.35.H 150201
FV45V-2DK.F7.40.G  150204 FV45V-2DK.F7.40.H 150205
FV45V-2DK.F7.45.G  150208 FV45V-2DK.F7.45.H 150209
FV45V-2DF.D7.25.G  150194 FV45V-2DF.D7.25.H 150195
FV45V-2DF.D7.30.G  150198 FV45V-2DF.D7.30.H 150199
FV45V-2DF.E7.35.G  150202  FV45V-2DF.E7.35.H 150203
 FV45V-2DF.F7.40.G  150206  FV45V-2DF.F7.40.H 150207
 FV45V-2DF.F7.45.G  150210  FV45V-2DF.F7.45.H 150211
Type (G finish)  Part N°  Type (H finish)  Part N° 
 FV45V-4DK.97.25.G  150212  FV45V-4DK.97.25.H 150213
 FV45V-4DK.A7.30.G  150216  FV45V-4DK.A7.30.H 150217
 FV45V-4DK.A7.35.G  150220  FV45V-4DK.A7.35.H 150221
 FV45V-4DK.A7.40.G  150224  FV45V-4DK.A7.40.H 150225
 FV45V-4DK.B7.45.G  150228  FV45V-4DK.B7.45.H 150229
 FV45V-4DF.97.25.G  150214  FV45V-4DF.97.25.H 150215
 FV45V-4DF.A7.30.G  150218  FV45V-4DF.A7.30.H 150219
 FV45V-4DF.A7.35.G  150222  FV45V-4DF.A7.35.H 150223
 FV45V-4DF.A7.40.G  150226  FV45V-4DF.A7.40.H 150227
 FV45V-4DF.B7.45.G  150230  FV45V-4DF.B7.45.H 150231
Type (G finish)  Part N°  Type (H finish)  Part N° 
 FV45V-6DK.97.25.G  150232  FV45V-6DK.97.25.H  150233
 FV45V-6DK.97.30.G  150236  FV45V-6DK.97.30.H  150237
 FV45V-6DK.97.35.G  150240  FV45V-6DK.97.35.H  150241
 FV45V-6DK.97.40.G  150244  FV45V-6DK.97.40.H  150245
 FV45V-6DK.A7.45.G  150248  FV45V-6DK.A7.45.H  150249
 FV45V-6DF.97.25.G  150234  FV45V-6DF.97.25.H  150235
 FV45V-6DF.97.30.G  150238  FV45V-6DF.97.30.H  150239
 FV45V-6DF.97.35.G  150242  FV45V-6DF.97.35.H  150243
 FV45V-6DF.97.40.G  150246  FV45V-6DF.97.40.H  150247
 FV45V-6DF.A7.45.G  150250  FV45V-6DF.A7.45.H  150251
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH DV-TM ANH NGHI SƠN

D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM

2tek4teen@gmail.com

https://anhnghison123.gianhangvn.com

0938214498

Sản phẩm xem thêm