Gefran | Gefran Vietnam | Gefran | Gefran Vietnam | Gefran Vietnam | STC Vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: F024916;1300-RRR0-02
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Gefran

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :16-11-2014 16:36:28

Bảo hành :12 thang

new

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THANHLONGVIPTUDONGHOA

110 HOA CÚC P.7 QUẬN PHÚ NHUẬN

0908941579

thanhlongviptudonghoa@gmail.com

https://tudonghoa5.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

 

| Hotline |     0908.941.579 -0915.610.239  (Mr.Long)
| Email |       long@songthanhcong.com

| YM |           thanhlong_stc

http://stc-vietnam.com 

http://gpeus-vietnam.songthanhcong.com

=============================================

STC Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý Khách lâu dài và thành công nhất !

 1 số mã codes sử dụng trong các nhà máy :

F039699; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1 050X000X00050XX F050427;K32-8-H-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039698; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1 100X000X00050XX F044890;K32-8-H-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F013023; TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XA F035695;K32-8-H-P10M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042875; TPSA-E-2-V-P10M-T-V 2130X000X00 F044889;K32-8-H-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044027;***OBSOLETO*** F043265;K32-8-M-P10M-1-4-F-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044369;***OBSOLETO*** S6D84;Kabel   5mt ADV50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047161;***OBSOLETO*** S5P1U;KB X AMV32/TPD32     KEYBOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047020;**canc** S5P2U;KB X SR32            KEYBOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000335;1000-I-1R-0-0 S5P2T;KB-ADL     ASSIEME TASTIERINO Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000022;1000-I-1R-0-1 S6D56;KB-ADV50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031856;1000-I-1R-1-1 S5P7K;KBG-1  TASTIERINO    KEYBOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000336;1000-I-1R-2-1 S5K09;KBG-EV-LCD/D    BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000341;1000-I-2H-0-1 S5K08;KBG-EV-LCD/E    BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000337;1000-I-2R-0-0 S5K07;KBG-EV-LCD/F    BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000338;1000-I-2R-0-1 S5K06;KBG-EV-LCD/I    BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000339;1000-I-3R-0-0 S504K;KBG-LCD-L     KEYPAD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000340;1000-I-3R-0-1 S5R04;KBS                  KEYBOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000313;1000-R0-1H-0-1 S511K;KBXV-EV       ASSIEME Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036105;1000-R0-1H-2-0 F049586;KC1-6-H-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000314;1000-R0-1H-2-1 F034656;KD1-5-H-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000008;1000-R0-1R-0-0 F050443;KE0-6-H-B35D-1-8-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000010;1000-R0-1R-0-1 F048394;KE0-6-H-P10M-1-5-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043629;1000-R0-1R-1-0 F049007;KE0-6-H-P15C-1-4-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000011;1000-R0-1R-1-1 F048989;KE0-6-M-B01C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000268;1000-R0-1R-2-0 F046484;KE0-6-M-B05C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000012;1000-R0-1R-2-1 F046487;KE0-6-M-B05C-1-4-0-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027633;1000-R0-2H-0-0 F047069;KE0-6-M-B07C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000020;1000-R0-2H-0-1 F050866;KE0-6-M-B07D-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000013;1000-R0-2R-0-0 F050573;KE0-6-M-P05M-1-4-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000017;1000-R0-2R-0-1 F050584;KE0-6-M-P05M-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000324;1000-R0-3H-0-0 F050735;KE0-6-M-P05M-1-5-0-H-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000021;1000-R0-3H-0-1 F050585;KE0-6-M-P05M-1-5-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000018;1000-R0-3R-0-0 F041893;KE0-6-M-P10M-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000019;1000-R0-3R-0-1 F050587;KE0-6-M-P10M-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000329;1000-V-1R-0-0 F047429;KE0-6-M-P10M-1-5-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000331;1000-V-1R-0-1 F044553;KE0-6-M-P75C-1-4-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045604;1000-V-1R-1-0 F050325;KE0-6-M-P75C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026623;1000-V-1R-1-1 F048347;KE0-6-M-P75C-1-4-0-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000330;1000-V-1R-2-0 F036897;KE1-6-H-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049693;1000-V-1R-2-1 F041839;KE1-6-H-B02C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026493;1000-V-2H-0-1 F042272;KE1-6-H-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000332;1000-V-2R-0-1 F044435;KE1-6-H-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000333;1000-V-3R-0-0 F042273;KE1-6-H-B05C-1-5-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000334;1000-V-3R-0-1 F041840;KE1-6-H-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049284;1001-I-1R-0-0 F050324;KE1-6-H-P15C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000357;1001-I-1R-0-1 F046507;KE1-6-H-P75C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000358;1001-I-2R-0-1 F040496;KE1-6-M-B01C-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035309;1001-I-3R-0-1 F034632;KE1-6-M-B01C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000348;1001-R0-1R-0-0 F040926;KE1-6-M-B01C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000023;1001-R0-1R-0-1 F048492;KE1-6-M-B01C-1-4-D-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035102;1001-R0-1R-1-0 F043434;KE1-6-M-B01C-4-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030715;1001-R0-1R-1-1 F040495;KE1-6-M-B02C-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038993;1001-R0-1R-2-1 F034633;KE1-6-M-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000353;1001-R0-2R-0-0 F046485;KE1-6-M-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000024;1001-R0-2R-0-1 F045603;KE1-6-M-B05D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029578;1001-R0-3H-0-1 F049422;KE1-6-M-B07C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000354;1001-R0-3R-0-0 F041656;KE1-6-M-B07C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000355;1001-R0-3R-0-1 F048366;KE1-6-M-B35D-1-3-E-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032206;1001-V-1R-0-1 F049850;KE1-6-M-B35D-1-4-C-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026353;1001-V-2R-0-1 F034631;KE1-6-M-B35D-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000356;1001-V-3H-0-1 F034502;KE1-6-M-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000381;1101-I-1R-0-1 F047493;KE1-6-M-B35D-1-5-E-H-E  2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029740;1101-I-2R-0-0 F047494;KE1-6-M-B35D-4-1-E-H-E  2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000382;1101-I-2R-0-1 F047557;KE1-6-M-B35D-4-8-E-H-E  2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000383;1101-I-3R-0-1 F045689;KE1-6-M-B35U-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000362;1101-R0-1R-0-0 F050588;KE1-6-M-P03M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000025;1101-R0-1R-0-1 F049651;KE1-6-M-P05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000370;1101-R0-1R-1-1 F041255;KE1-6-M-P05M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000371;1101-R0-1R-2-1 F036682;KE1-6-M-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027917;1101-R0-2H-0-1 F049682;KE1-6-M-P05M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026376;1101-R0-2R-0-0 F050589;KE1-6-M-P05M-1-5-F-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000026;1101-R0-2R-0-1 F050944;KE1-6-M-P10M-1-3-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000376;1101-R0-3H-0-1 F041909;KE1-6-M-P10M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000375;1101-R0-3R-0-1 F035936;KE1-6-M-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000377;1101-V-1R-0-1 F036156;KE1-6-M-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000379;1101-V-2R-0-0 F040400;KE1-6-M-P10M-1-4-D-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F000380;1101-V-3R-0-1 F050926;KE1-6-M-P15C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026905;1200-RD00-00-0-0 F050592;KE1-6-M-P15C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023423;1200-RD00-00-0-1 F045898;KE2-6-M-B01C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030025;1200-RD00-00-2-0 F045545;KE2-6-M-B01M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025981;1200-RD00-00-2-1 F050853;KE2-6-M-B01M-1-4-F-I-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030748;1200-RD00-01-0-0 F042760;KE2-6-M-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023427;1200-RD00-01-0-1 F048348;KE2-6-M-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024893;1200-RD00-01-2-1 F036263;KE2-6-M-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041232;1200-RD00-02-0-0 F043968;KE2-6-M-B07C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027054;1200-RD00-02-0-1 F035465;KE2-6-M-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024890;1200-RD00-02-2-1 F050852;KE2-6-M-B35D-1-4-F-I-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024396;1200-RDC0-00-0-0 F045068;KE2-6-M-B35U-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028007;1200-RDC0-00-0-1 F045622;KE2-6-M-B35U-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029372;1200-RDC0-00-2-1 F040350;KE2-6-M-P01M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027406;1200-RDC0-01-0-0 F041256;KE2-6-M-P05M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034541;1200-RDC0-01-0-1 F040139;KE2-6-M-P05M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031446;1200-RDCR-00-0-1 F041894;KE2-6-M-P10M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045528;1200-RDCR-00-2-0 F047914;KE2-6-M-P75C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F038861;1200-RDCR-00-2-1 F040773;KE3-6-M-B01C-1-0-L-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025598;1200-RDCR-01-2-1 F048367;KE3-6-M-B01M-1-0-L-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024398;1200-RDCR-02-2-1 F040325;KE3-6-M-B02C-1-0-L-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027307;1200-RDD0-00-0-0 F034922;KE3-6-M-B35D-1-0-L-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023424;1200-RDD0-00-0-1 S5R06;KEYB-KCS             BOARD Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043703;1200-RDD0-00-2-1 S9K03;KFM05/500-L Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028581;1200-RDD0-02-0-1 S9K04;KFM-05/510 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037875;1200-RDD0-02-2-1 62172;KIT 25 Pad Grafite 35x55x0,125 (SIL-GQ) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031995;1200-RDDD-00-0-1 62173;KIT 30 Pad Grafite. 30x56x0,1 (SIL-GS50) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035962;1200-RDDR-00-0-1 62174;KIT 45 Pad Grafite. 20x55x0,1 (SIL-GS40) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024902;1200-RDR0-00-0-0 F002249;KIT CONFIGURAZIONE  AL-VK Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024894;1200-RDR0-00-0-1 KF12;KIT DI FORATURA SEDE 1/2 20UNF Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028285;1200-RDR0-00-2-0 KF18;KIT DI FORATURA SEDE M18X1,5 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026418;1200-RDR0-00-2-1 KF10;KIT DI FORATURA SONDA MJ M10X1 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026970;1200-RDR0-01-0-0 CT12;KIT DI PULIZIA COMPLETO 1/2-20UNF Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032922;1200-RDR0-01-0-1 CT10;KIT DI PULIZIA COMPLETO M10X1 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046792;1200-RDR0-01-2-1 CT18;KIT DI PULIZIA COMPLETO M18X1,5 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043044;1200-RDR0-02-0-0 S6D55;KIT DIN ADV20-SA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024895;1200-RDR0-02-0-1 S6D57;KIT DIN ADV50-SA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039057;1200-RDR0-02-2-1 S6D58;KIT DIN ADV50-SB Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024904;1200-RDRR-00-0-0 S6D54;KIT EMC ADV20/50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024897;1200-RDRR-00-0-1 PKIT036;KIT FERMO PER GALLEGGIANTE IK Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029901;1200-RDRR-00-2-0 S51VV;KIT FISS.PANN.OPER.SU ARM Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032007;1200-RDRR-00-2-1 PKIT009;KIT FISSAGGIO LT AUTOCENTRANTE Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031325;1200-RDRR-01-0-0 PKIT172;KIT FISSAGGIO MELT INIEZIONE Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026614;1200-RDRR-01-0-1 PKIT176;KIT FISSAGGIO MELT INIEZIONE (LOW COST) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049091;1200-RDRR-02-0-0 PKIT092;KIT FISSAGGIO PIEG. D5,5 MK4 - AC INOX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024901;1200-RDRR-02-0-1 PKIT090;KIT FISSAGGIO PIEGATO D4,5 MK4 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024900;1200-RDRR-02-2-1 PKIT093;KIT FISSAGGIO PIEGATO D4,5 MK4 - AC INOX Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033976;1200-RDW0-00-0-0 PKIT091;KIT FISSAGGIO PIEGATO D5,5 MK4 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026723;1200-RDW0-00-0-1 PKIT590;KIT FISSAGGIO PIEGATO M4 ONP1 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041749;1200-RDW0-00-2-0 PKIT591;KIT FISSAGGIO PIEGATO M5 ONP1 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032660;1200-RDW0-00-2-1 PKIT059;KIT FISSAGGIO PK V2 DA 100 A  900 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029637;1200-RDW0-01-0-0 PKIT061;KIT FISSAGGIO PK V2 DA1000  A 4000 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024392;1200-RDW0-01-0-1 PKIT005;KIT FISSAGGIO PY/PA Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031916;1200-RDW0-02-0-0 PKIT012;KIT FISSAGGIO ROT. PS.09/PS.11/PR65 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045540;1200-RDWD-02-2-0 PKIT013;KIT FISSAGGIO ROT. PS.20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042269;1200-RDWR-00-0-0 PKIT008;KIT FISSAGGIO ROTATIVI PR65 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027435;1200-RDWR-00-0-1 S5WW1;KIT MONTAG. SBI-PDP-33 ESTERNO Gefran Vietnam_STC Vietnam
F043886;1200-RDWR-01-0-1 PKIT602;KIT PER CELLA TIRO RULLI CUSC. D35 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033699;1200-RDWR-01-2-1 S5TT1;KIT REMOTE KB-ADV 10mt Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042538;1200-RDWR-02-0-1 S50T6;KIT RS485-PCI-COM SERIAL ADAPTER Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024397;1200-RDWR-02-2-1 S5QQ2;KIT RS485-QX SERIAL ADAPTER Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023430;1200-RR00-00-0-0 PKIT015;KIT SNODO COMPLETO PER LT SFM6 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023210;1200-RR00-00-0-1 PKIT020;KIT SNODO COMPLETO PER PY/PA 1 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027913;1200-RR00-00-2-0 S5WW5;KIT TASTIERINO REMOTO AGy Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023429;1200-RR00-00-2-1 PKIT109;KIT TFD3 G1/4 (M) - 1/4-18NPT (F) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034716;1200-RR00-01-0-0 PKIT108;KIT TFD3 G1/4 (M) - G1/2 A (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026578;1200-RR00-01-0-1 PKIT105;KIT TP/TF G1/4 (M) - 1/4 18NPT (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028286;1200-RR00-01-2-1 PKIT103;KIT TP/TF G1/4 (M) - 1/8 27NPT (F) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029840;1200-RR00-02-0-0 PKIT102;KIT TP/TF G1/4 (M) - 1/8 27NPT (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027195;1200-RR00-02-0-1 PKIT107;KIT TP/TF G1/4 (M) - 7/16 20UNF (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024891;1200-RR00-02-2-1 PKIT101;KIT TP/TF G1/4 (M) - G1/4 (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026757;1200-RRC0-00-0-0 PKIT106;KIT TP/TF G1/4 (M) - M12X1,5 (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023425;1200-RRC0-00-0-1 PKIT104;KIT TP/TF G1/4 (M) - M14X1,5 (M) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026734;1200-RRC0-00-2-0 F040217;KIT1/100GQ-25-24-D-1-1      (230V/25A) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029493;1200-RRC0-00-2-1 F040218;KIT1/100GQ-25-48-D-1-1      (480V/25A) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028821;1200-RRC0-01-0-0 F040219;KIT1/100GQ-50-24-D-1-1      (230V/50A) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028433;1200-RRC0-01-0-1 F040220;KIT1/100GQ-50-48-D-1-1      (480V/50A) Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028287;1200-RRC0-01-2-1 F048766;KM1-6-M-B01C-1-2-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030746;1200-RRC0-02-0-0 F048760;KM1-6-M-B01M-1-2-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037530;1200-RRC0-02-0-1 F048764;KM1-6-M-B02C-1-2-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024391;1200-RRCD-02-2-1 F048761;KM1-6-M-B05C-1-2-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035311;1200-RRCR-00-0-0 F048762;KM1-6-M-B35D-1-2-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025134;1200-RRCR-00-0-1 F043325;KN0-6-M-B01M-1-3-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025136;1200-RRCR-00-2-0 F033652;KN0-6-M-B01M-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042070;1200-RRCR-01-0-0 F033642;KN0-6-M-B02C-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044760;1200-RRCR-01-0-1 F044466;KN0-6-M-B05C-1-4-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025135;1200-RRCR-01-2-0 F043344;KN0-6-M-B05C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029106;1200-RRCR-01-2-1 F043082;KN0-6-M-B06C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035776;1200-RRCR-02-0-1 F033442;KN0-6-M-B07C-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026821;1200-RRD0-00-0-0 F033437;KN0-6-M-B07C-1-4-0-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025822;1200-RRD0-00-0-1 F033441;KN0-6-M-B07C-1-4-0-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040003;1200-RRD0-00-2-0 F033651;KN0-6-M-B35D-1-4-0-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024395;1200-RRD0-00-2-1 F044545;KN1-6-H-P15C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037504;1200-RRD0-01-2-1 F043423;KN1-6-M-B01M-1-1-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026188;1200-RRD0-02-0-1 F033656;KN1-6-M-B01M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039278;1200-RRDD-00-0-1 F043422;KN1-6-M-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042544;1200-RRDD-00-2-1 F033653;KN1-6-M-B02C-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029525;1200-RRDD-02-0-1 F035106;KN1-6-M-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044421;1200-RRDR-00-0-1 F042429;KN1-6-M-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033132;1200-RRDR-02-0-1 F033655;KN1-6-M-B07C-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024903;1200-RRR0-00-0-0 F033439;KN1-6-M-B07C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023421;1200-RRR0-00-0-1 F033654;KN1-6-M-B35D-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F034540;1200-RRR0-00-2-0 F034630;KN1-6-M-B35D-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028295;1200-RRR0-00-2-1 F035608;KN1-6-M-P05M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030747;1200-RRR0-01-0-0 F041857;KN1-6-M-P10M-1-4-D-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024896;1200-RRR0-01-0-1 F043757;KN1-6-M-P10M-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025657;1200-RRR0-01-2-1 F041576;KN1-6-M-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023428;1200-RRR0-02-0-1 F050531;KN2-6-H-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027164;1200-RRRD-00-0-1 F050837;KN2-6-H-P10M-1-5-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028996;1200-RRRD-01-0-1 F042866;KN2-6-M-B01M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025658;1200-RRRD-01-2-1 F033440;KN2-6-M-B07C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028304;1200-RRRD-02-0-1 F050530;KN2-6-M-P10M-1-3-F-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026419;1200-RRRR-00-0-0 F041577;KN2-6-M-P10M-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023422;1200-RRRR-00-0-1 F045207;KN3-6-M-B35D-1-0-L-H 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041206;1200-RRRR-00-2-0 F048966;KN3-6-M-P10M-1-0-L-I  2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027937;1200-RRRR-00-2-1 F042376;KSPE1-6-H-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030768;1200-RRRR-01-0-0 F042377;KSPE1-6-H-B05C-1-5-D-I 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027534;1200-RRRR-01-0-1 F041258;KSPE1-6-H-B35D-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042870;1200-RRRR-01-2-1 F040399;KSPE1-6-M-P10M-1-4-D-S-E 2130X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027052;1200-RRRR-02-0-0 F022915;LAB-1 KIT 20 ETICHETTE PER RELE' STATICI Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024898;1200-RRRR-02-0-1 F034089;LT-67-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F037892;1200-RRRR-02-2-1 F033539;LT-67-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028520;1200-RRW0-00-0-0 F044049;LT-67-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023426;1200-RRW0-00-0-1 F039005;LT-67-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046971;1200-RRW0-00-2-0 F038854;LT-67-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029297;1200-RRW0-00-2-1 F035453;LT-67-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035574;1200-RRW0-01-0-0 F049303;LT-67-0200 L000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025953;1200-RRW0-01-0-1 F043362;LT-67-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027305;1200-RRW0-02-0-1 F034941;LT-67-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027339;1200-RRW0-02-2-1 F033236;LT-67-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028880;1200-RRWD-00-0-1 F046503;LT-67-0350 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049557;1200-RRWD-00-2-1 F043228;LT-67-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047170;1200-RRWD-01-2-1 F033540;LT-67-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033814;1200-RRWD-02-0-1 F042093;LT-67-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024394;1200-RRWR-00-0-0 F039468;LT-67-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027053;1200-RRWR-00-0-1 F049851;LT-67-0500 0000X000X0N Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027241;1200-RRWR-00-2-0 F034090;LT-67-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024899;1200-RRWR-00-2-1 F049304;LT-67-0600 L000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033793;1200-RRWR-01-0-1 F036417;LT-67-0650 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031519;1200-RRWR-01-2-1 F035060;LT-67-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023465;1200-RT00-00-0-1 F034091;LT-67-0900 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024892;1200-RT00-00-2-1 F003197;LT-B-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029581;1200-RTCD-00-0-1 F003201;LT-B-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050470;1200-RTD0-00-0-0 F048293;LT-B-0075-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027622;1200-RTD0-00-0-1 F033936;LT-B-0075-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050781;1200-RTDR-01-0-1 F003205;LT-B-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027916;1200-RTDR-02-0-1 F003210;LT-B-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030147;1200-RTR0-00-0-1 F022270;LT-B-0100-S L000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024393;1200-RTRR-00-0-1 F003215;LT-B-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F040770;1200-RTW0-00-2-1 F003217;LT-B-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F051044;1200-RTWR-00-0-1 F003221;LT-B-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
51330;12A01T.FONDO SCAT. 72X36 F003224;LT-B-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024931;1300-RD00-00-0-0 F003227;LT-B-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024912;1300-RD00-00-0-1 F003230;LT-B-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042411;1300-RD00-00-2-0 F003233;LT-B-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F036440;1300-RD00-01-0-0 F003236;LT-B-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046877;1300-RD00-01-0-1 F003239;LT-B-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F035566;1300-RD00-02-0-0 F003241;LT-B-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024915;1300-RD00-02-0-1 F003245;LT-B-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026823;1300-RDC0-00-0-1 F003248;LT-B-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024400;1300-RDCD-00-0-0 F021815;LT-B-0300-P 0000X000E00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024404;1300-RDCD-01-2-0 F003253;LT-B-0300-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024927;1300-RDCR-00-2-1 F003257;LT-B-0300-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025595;1300-RDCR-01-2-1 F003260;LT-B-0375-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024399;1300-RDCR-02-2-1 F003262;LT-B-0375-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042886;1300-RDD0-00-0-1 F003265;LT-B-0400-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033865;1300-RDDR-00-0-1 F003267;LT-B-0400-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041270;1300-RDDR-01-0-1 F003270;LT-B-0450-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029362;1300-RDR0-00-0-0 F003273;LT-B-0450-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024913;1300-RDR0-00-0-1 F003276;LT-B-0500-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024917;1300-RDR0-00-2-1 F003280;LT-B-0500-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F033457;1300-RDR0-01-0-1 F003283;LT-B-0600-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025279;1300-RDR0-02-0-1 F021817;LT-B-0600-S 0000X000E00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024919;1300-RDRR-00-0-1 F003286;LT-B-0600-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025280;1300-RDRR-00-2-0 F031796;LT-B-0650-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024922;1300-RDRR-00-2-1 F003288;LT-B-0750-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F046880;1300-RDRR-01-2-0 F021816;LT-B-0750-S 0000X000E00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029771;1300-RDRR-01-2-1 F003292;LT-B-0750-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024920;1300-RDRR-02-0-1 F003295;LT-B-0900-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F030570;1300-RDW0-00-0-1 F003299;LT-B-0900-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047258;1300-RDW0-00-2-1 F047435;LT-B-0900-S L000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026940;1300-RDWR-00-0-1 F003301;LT-F-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024926;1300-RDWR-00-2-1 F003304;LT-F-0050-P 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F045250;1300-RDWR-01-0-0 F003305;LT-F-0050-P 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024928;1300-RDWR-02-2-1 F003307;LT-F-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024932;1300-RR00-00-0-0 F044041;LT-F-0050-S 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F023211;1300-RR00-00-0-1 F028379;LT-F-0050-S 0000X000X50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024934;1300-RR00-00-2-0 F042796;LT-F-0050-S L000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028444;1300-RR00-00-2-1 F003310;LT-F-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026350;1300-RR00-01-0-0 F003313;LT-F-0100-P 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F047171;1300-RR00-01-0-1 F039369;LT-F-0100-P 0000X000X3N Gefran Vietnam_STC Vietnam
F050816;1300-RR00-01-2-0 F041911;LT-F-0100-P 0000X000XY0 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028090;1300-RR00-02-0-0 F003314;LT-F-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031846;1300-RR00-02-0-1 F003316;LT-F-0100-S 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F039662;1300-RRC0-00-0-0 F003317;LT-F-0100-S 0000X000X50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F026169;1300-RRC0-00-0-1 F003321;LT-F-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029428;1300-RRC0-00-2-0 F022623;LT-F-0130-P 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029365;1300-RRC0-00-2-1 F041124;LT-F-0130-P 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F032203;1300-RRC0-01-0-1 F003323;LT-F-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F042331;1300-RRCD-00-0-1 F003326;LT-F-0130-S 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029736;1300-RRCR-00-0-1 F003330;LT-F-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024924;1300-RRCR-00-2-1 F003333;LT-F-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041189;1300-RRCR-01-0-1 F039992;LT-F-0150-S 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F044056;1300-RRCR-01-2-1 F046975;LT-F-0150-S 0000X000X50 Gefran Vietnam_STC Vietnam

F003338;LT-F-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024930;1300-RRCR-02-2-1 F003340;LT-F-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F025278;1300-RRD0-00-0-1 F003342;LT-F-0175-S 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024403;1300-RRD0-02-0-1 F003343;LT-F-0175-S 0000X000X30 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F031207;1300-RRR0-00-0-0 F003345;LT-F-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024914;1300-RRR0-00-0-1 F003346;LT-F-0200-P 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024918;1300-RRR0-00-2-1 F003347;LT-F-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F049092;1300-RRR0-01-0-0 F003348;LT-F-0200-S 0000X000X40 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F028490;1300-RRR0-01-0-1 F003349;LT-F-0200-S 0000X000X50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024916;1300-RRR0-02-0-1 F003350;LT-F-0200-S 0000X000X60 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F027975;1300-RRRD-00-0-1 F041284;LT-F-0200-S L000X000X3N Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024405;1300-RRRD-01-2-1 F003352;LT-F-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024933;1300-RRRR-00-0-0 F003353;LT-F-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024122;1300-RRRR-00-0-1 F003355;LT-F-0225-S 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024923;1300-RRRR-00-2-1 F047127;LT-F-0225-S 0000X000X3N Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024120;1300-RRRR-01-0-0 F003356;LT-F-0225-S 0000X000X50 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F051073;1300-RRRR-01-0-1 F050432;LT-F-0225-S 0000X000X6N Gefran Vietnam_STC Vietnam
F041700;1300-RRRR-01-2-0 F003358;LT-F-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F029770;1300-RRRR-01-2-1 F003360;LT-F-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam_STC Vietnam
F024921;1300-RRRR-02-0-1 F030955;LT-F-0275-S 0000X000X20 Gefran Vietnam_STC Vietnam

 

 

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Lương Thanh Long (Mr)
|  Senior Sales Eng  |

---------------------------------------

[Cellphone]: 0908.941.579

[Email]: long@songthanhcong.com

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THANHLONGVIPTUDONGHOA

110 HOA CÚC P.7 QUẬN PHÚ NHUẬN

thanhlongviptudonghoa@gmail.com

https://tudonghoa5.gianhangvn.com

0908941579

Sản phẩm xem thêm