Ghế | 370 sản phẩm

 Ghế TB09HE

Ghế TB09HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB09HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB03HE

Ghế TB03HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB03HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB12HE

Ghế TB12HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB12HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB08HE

Ghế TB08HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB08HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB07HE

Ghế TB07HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB07HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB06HE

Ghế TB06HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB06HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB05HE

Ghế TB05HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB05HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB11HE

Ghế TB11HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB11HE - Kích thước: 630x640x1070-1170 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân nylon

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB04HE

Ghế TB04HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB04HE có đỡ lưng Kích thước: 660x640x1120-1230 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế phòng họp TB106EP

Ghế phòng họp TB106EP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế phòng họp-khách lưng thấp, chân quỳ mạ , bọc lưới

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB05MV

Ghế TB05MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB05MV - Mã sản phẩm: TB05MV - Kích thước: 570x555x910 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép sơn tĩnh điện, khung đen

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB03MV

Ghế TB03MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB03MV(không có đỡ lưng) - Mã sản phẩm: TB03MV - Kích thước: 640x660x1000 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân nylon

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB02MV

Ghế TB02MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB02MV - Mã sản phẩm: TB02MV - Kích thước: 570x555x910 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân sơn tĩnh điện, khung trắng

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB08MV

Ghế TB08MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB08MV - Mã sản phẩm:TB08MV - Kích thước: 630x640x950 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép sơn tĩnh điện

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB07MV

Ghế TB07MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB07MV - Mã sản phẩm: TB07MV - Kích thước: 630x640x950 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép sơn tĩnh điện

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB02MR

Ghế TB02MR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB02MR - Mã sản phẩm: TB02MR - Kích thước: 740x640x1050-1011 mm - Chất liệu: lưng lưới Hàn Quốc, nệm vải lưới, tay PU, chân nhôm

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB02HR

Ghế TB02HR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB02HR (không có đỡ lưng) - Mã sản phẩm: TB02HR - Kích thước:660x500x1160-1230 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay nâng hạ, chân nhôm

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB03HR

Ghế TB03HR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB03HR - Mã sản phẩm: TB03HR - Kích thước: 740x640x1140-1230 mm - Chất liệu: lưng lưới Hàn Quốc, nệm vải lưới, tay PU, chân nhôm

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB13HE

Ghế TB13HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB13HE- Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB10HE

Ghế TB10HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB10HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329