Ghế | 370 sản phẩm

Ghế băng chờ GBC012

Ghế băng chờ GBC012

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC011

Ghế băng chờ GBC011

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC010

Ghế băng chờ GBC010

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC08

Ghế băng chờ GBC08

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC07

Ghế băng chờ GBC07

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC06

Ghế băng chờ GBC06

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế băng chờ GBC05

Ghế băng chờ GBC05

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết kế đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế phòng họp 0162

Ghế phòng họp 0162

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

R540 N440 S510 C860 Mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại lựa chọn

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
 Ghế TB09HE

Ghế TB09HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB09HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB03HE

Ghế TB03HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB03HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB12HE

Ghế TB12HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB12HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB08HE

Ghế TB08HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB08HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB07HE

Ghế TB07HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB07HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB06HE

Ghế TB06HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB06HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB05HE

Ghế TB05HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB05HE - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB11HE

Ghế TB11HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Ghế TB11HE - Kích thước: 630x640x1070-1170 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân nylon

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB04HE

Ghế TB04HE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB04HE có đỡ lưng Kích thước: 660x640x1120-1230 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế phòng họp TB106EP

Ghế phòng họp TB106EP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế phòng họp-khách lưng thấp, chân quỳ mạ , bọc lưới

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB05MV

Ghế TB05MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB05MV - Mã sản phẩm: TB05MV - Kích thước: 570x555x910 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân thép sơn tĩnh điện, khung đen

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế TB03MV

Ghế TB03MV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế TB03MV(không có đỡ lưng) - Mã sản phẩm: TB03MV - Kích thước: 640x660x1000 mm - Chất liệu: lưng lưới, nệm vải, tay PP, chân nylon

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329