Ghế café | 135 sản phẩm

Ghế quầy Bar GQB08

Ghế quầy Bar GQB08

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB07

Ghế quầy Bar GQB07

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB05

Ghế quầy Bar GQB05

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB06

Ghế quầy Bar GQB06

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB04

Ghế quầy Bar GQB04

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB03

Ghế quầy Bar GQB03

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB02

Ghế quầy Bar GQB02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar GQB01

Ghế quầy Bar GQB01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB247

Ghế quầy Bar TB247

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB247 là sản phẩm chất lượng cao mang. Ghế nhựa PP

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB246

Ghế quầy Bar TB246

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB246 là sản phẩm chất lượng cao mang. Nệm ngồi bọc vải , chân nhựa

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB251-2

Ghế quầy Bar TB251-2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB251-2 là sản phẩm chất lượng cao mang. Nệm ngồi bọc PU hoặc vải , chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB198-1

Ghế quầy Bar TB198-1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB198-1 là sản phẩm chất lượng cao mang. Ghế bằng nhựa ABS , chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB245

Ghế quầy Bar TB245

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB245 là sản phẩm chất lượng cao mang. Nệm ngồi bọc PU hoặc vải , chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB182

Ghế quầy Bar TB182

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB182 là sản phẩm chất lượng cao mang. Nệm ngồi bọc PU, chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB320

Ghế quầy Bar TB320

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB166 là sản phẩm chất lượng cao mang. Chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế quầy Bar TB166

Ghế quầy Bar TB166

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế bar TB166 là sản phẩm chất lượng cao mang.nệm ngồi bọc PU, chân sắt mạ chrome

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế cafe & ghế bar TB03NAVA

Ghế cafe & ghế bar TB03NAVA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế cafe & ghế bar, thân ghế nhựa, mặt ngồi bọc vải, chân thấp mạ

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế cafe & ghế bar TB02NAVA

Ghế cafe & ghế bar TB02NAVA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế cafe & ghế bar, thân ghế nhựa, mặt ngồi bọc vải, chân trung mạ

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế cafe & ghế bar

Ghế cafe & ghế bar

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế cafe & ghế bar, thân ghế nhựa, mặt ngồi bọc vải, chân cao mạ

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế cafe TB100A

Ghế cafe TB100A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế cafe thân ghế bằng nhựa, mặt ngồi bọc vải(simili), chân mạ hoặc sắt sơn tĩnh điện

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329