Ghế dành cho sếp | 118 sản phẩm

Ghế Giám Đốc TB102E

Ghế Giám Đốc TB102E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế giám đốc, lưng cao, bệ điều khiển khóa thẳng góc, tay PU hiệu chỉnh, chân nhôm, bọc vải

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế Giám Đốc TB101E

Ghế Giám Đốc TB101E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế giám đốc, lưng cao, bệ điều khiển khóa đa góc, tay PU hiệu chỉnh, chân nhôm, bọc da

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế lãnh đạo cao cấp TB REPLY-02

Ghế lãnh đạo cao cấp TB REPLY-02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế văn phòng Reply -02 mang thương hiệu Fursys được thiết kế và sản xuất tại Hàn Quốc. Chất liệu: ghế lưng cao có tựa đầu, chân nhôm đúc, tay nhựa điều chỉnh

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế lãnh đạo cao cấp TB REPLY-01

Ghế lãnh đạo cao cấp TB REPLY-01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế văn phòng Reply -01 mang thương hiệu Fursys được thiết kế và sản xuất tại Hàn Quốc. Chất liệu: ghế lưng cao có tựa đầu, chân nhôm đúc, tay nhựa điều chỉnh

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế lãnh đạo cao cấp TB SIDIZ 02

Ghế lãnh đạo cao cấp TB SIDIZ 02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế văn phòng Sidiz 02 (SD500L-10D50) mang thương hiệu Fursys được thiết kế và sản xuất tại Hàn Quốc .Ghế lưng cao có tựa đầu, chân nhôm đúc, tay nhựa điều chỉnh

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế lãnh đạo cao cấp TB SIDIZ 01

Ghế lãnh đạo cao cấp TB SIDIZ 01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế văn phòng Sidiz (SD501L-10D50) mang thương hiệu Fursys được thiết kế và sản xuất tại Hàn Quốc.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da-SA207

Ghế da-SA207

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da-SA207

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da thủy lực SA-254

Ghế da thủy lực SA-254

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da thủy lực SA-254

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-823

Ghế da SB-823

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-823

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-227

Ghế da SB-227

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-227

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-37

Ghế da SB-37

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-37

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-36

Ghế da SB-36

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-36

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-35

Ghế da SB-35

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-35

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-27

Ghế da SB-27

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-27

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-26

Ghế da SB-26

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-26

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-25

Ghế da SB-25

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-25

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-24

Ghế da SB-24

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-24

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-24-1

Ghế da SB-24-1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-24-1

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-23

Ghế da SB-23

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-23

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Ghế da SB-19

Ghế da SB-19

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghế da SB-19

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329