Giá đỡ chổi than | 23 sản phẩm

CÁNH VAN ULVAC 1030888

CÁNH VAN ULVAC 1030888

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Canh van dùng cho bơm chân không ULVAC VS2401 1 Bộ gồm 2 cánh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 01022

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 01022

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 01022 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-10 Wonchang WBS-10B Kích thước : 230-58-8 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00922

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00922

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 00922 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-9 Wonchang WBS-90B Kích thước : 162-54-7 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00822

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00822

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 00822 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-8 Wonchang WBS-80B Kích thước : 147-48-6 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00622

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00622

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 00622 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-6 Wonchang WBS-60A Kích thước : 120-43-5 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00522

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00522

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 00522 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-5 Wonchang WBS-50A Kích thước : 95-42-5 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00322

CÁNH THAN BƠM WONCHANG 00322

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh than carbon Wonchang 00322 Dùng cho bơm chân không khô : Wonchang WVS-3 Wonchang WBS-30A Kích thước : 66-36-4 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120022C

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120022C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 120022C Kích thước : 400-72-5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-1200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100022C

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100022C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 100022C Kích thước : 330.6 -72-5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-1000

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 080022C

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 080022C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 080022C Kích thước : 265-72-5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-800

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 080022C

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 080022C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 080022C Kích thước : 265-72-5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-800

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 50022D

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 50022D

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 50022D Kích thước : 220-52-5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 500 , Wonchang -600

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 43022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 43022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 43022A Kích thước : 240-50-3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 430

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 35022D

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 35022D

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 35022D Kích thước : 160-52-5.85 mm Tương đương với : 35022A Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 350

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 35022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 35022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 35022A Kích thước : 160-52-5.85 mm Tương đương với : 35022D Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 350

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 32022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 32022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 32022A Kích thước : 180-50-3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 320

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 20022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 20022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 20022A Kích thước : 160-40-3.85 mm Tương đương Busch : 0722000360 Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 13022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 13022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 13022A Kích thước : 110-40-3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 130

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 09022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 09022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 09022A Kích thước : 160-30-3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 090

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 08022A

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 08022A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH GẠT WONCHANG 08022A Kích thước : 140-30-3.85 mm Tương đương với Busch 0722000300 Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP- 080

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559