KIA | 5116 sản phẩm

KIA Soluto 1.4 AT Deluxe

KIA Soluto 1.4 AT Deluxe

(3 đánh giá)

455,000,000 VND

Mua xe KIA Soluto 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Soluto 1.4 MT Deluxe

KIA Soluto 1.4 MT Deluxe

(3 đánh giá)

425,000,000 VND

Mua xe KIA Soluto 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Soluto 1.4 MT

KIA Soluto 1.4 MT

(1 đánh giá)

399,000,000 VND

Mua xe KIA Soluto 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

Kia Sorento 2.4 Deluxe G

Kia Sorento 2.4 Deluxe G

(0 đánh giá)

799,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 13tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thiết bị phát wifi trên xe 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE THEO TỪNG THÁNG Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Sorento 2.4 Premium G

KIA Sorento 2.4 Premium G

(0 đánh giá)

919,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 13tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thiết bị phát wifi trên xe 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE THEO TỪNG THÁNG Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

Kia Sorento 2.2 Premium D

Kia Sorento 2.2 Premium D

(0 đánh giá)

949,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 13tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thiết bị phát wifi trên xe 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE THEO TỪNG THÁNG Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Sedona 2.2 Deluxe D

KIA Sedona 2.2 Deluxe D

(1 đánh giá)

1,129,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 20tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Sedona 2.2 Luxury D

KIA Sedona 2.2 Luxury D

(0 đánh giá)

1,209,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 20tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Sedona 3.3 Luxury G

KIA Sedona 3.3 Luxury G

(0 đánh giá)

1,429,000,000 VND

Mua xe KIA Sorento 2019 có những ưu đãi sau: ************************************************************ Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 20tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

Kia Rondo 2.0 MT

Kia Rondo 2.0 MT

(0 đánh giá)

585,000,000 VND

Mua xe KIA Rondo 2019 có những ưu đãi sau: ********************************* Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Thiết bị phát Wifi trên xe 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

Kia Rondo 2.0 Deluxe

Kia Rondo 2.0 Deluxe

(0 đánh giá)

669,000,000 VND

Mua xe KIA Rondo 2019 có những ưu đãi sau: ********************************* Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Film cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Bộ túi cứu hộ 🎁 Thiết bị phát Wifi trên xe 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Optima 2.0 Luxury

KIA Optima 2.0 Luxury

(0 đánh giá)

789,000,000 VND

Mua KIA Optima 2019 Quý Khách được nhận ưu đãi sau: ************************ Quà tặng 🎁 Tặng bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 12tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Optima 2.4 Premium

KIA Optima 2.4 Premium

(0 đánh giá)

969,000,000 VND

Mua KIA Optima 2019 Quý Khách được nhận ưu đãi sau: ************************ Quà tặng 🎁 Tặng bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 12tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn *************************** LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Cerato 1.6 MT

KIA Cerato 1.6 MT

(1 đánh giá)

559,000,000 VND

Mua xe KIA Cerato 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Cerato 1.6 AT

KIA Cerato 1.6 AT

(0 đánh giá)

589,000,000 VND

Mua xe KIA Cerato 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Cerato 1.6 Deluxe

KIA Cerato 1.6 Deluxe

(0 đánh giá)

635,000,000 VND

Mua xe KIA Cerato 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Cerato 2.0 Premium

KIA Cerato 2.0 Premium

(0 đánh giá)

675,000,000 VND

Mua xe KIA Cerato 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Tặng Bảo hiểm vật chất (Trị giá khoảng 10tr) 🎁 Phim cách nhiệt Llumar của Mỹ BH 5 năm (Trị giá 7tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Thẻ bản đồ GPS Vietmap 🎁 Áo trùm xe K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Morning 1.25 MT

KIA Morning 1.25 MT

(0 đánh giá)

299,000,000 VND

Mua xe KIA Morning 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe 🎁 30 lít xăng K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Morning 1.25 AT

KIA Morning 1.25 AT

(1 đánh giá)

339,000,000 VND

Mua xe KIA Morning 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Phiếu ưu đã bảo dưỡng 20.000 Km (Trị giá 5tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe 🎁 30 lít xăng K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI

KIA Morning 1.25 Deluxe

KIA Morning 1.25 Deluxe

(0 đánh giá)

355,000,000 VND

Mua xe KIA Morning 2019 có những ưu đãi sau: **************************** Quà tặng 🎁 Phiếu ưu đã bảo dưỡng 20.000 Km (Trị giá 5tr) 🎁 Thảm lót sàn 🎁 Áo trùm xe 🎁 30 lít xăng K/M GIẢM GIÁ XE CỰC SỐC Hỗ trợ trả góp 80% - lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn ************************************* LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI