Giải pháp Call Center | 15 sản phẩm

Tổng đài CooCenter-S30

Tổng đài CooCenter-S30

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CooCenter-S30 giải pháp tông đài chuyên nghiệp bao gồm các tính năng tổng đài ip, callcenter, tích hợp crm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hệ thống chăm sóc khách hàng.

Tổng đài CooCenter-S10 +

Tổng đài CooCenter-S10 +

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CooCenter-S10 + giải pháp tông đài chuyên nghiệp bao gồm các tính năng tổng đài ip, callcenter, tích hợp crm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hệ thống chăm sóc khách hàng.

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MODUL CEM

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MODUL CEM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MODUL CEM

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
BỘ KIỄM SOÁT THANG MÁY CEM S9032

BỘ KIỄM SOÁT THANG MÁY CEM S9032

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

BỘ KIỄM SOÁT THANG MÁY CEM S9032

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
HỆ THỐNG KIỄM SOÁT VÀO RA QUA MẠNG DIU230

HỆ THỐNG KIỄM SOÁT VÀO RA QUA MẠNG DIU230

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HỆ THỐNG KIỄM SOÁT VÀO RA QUA MẠNG DIU230

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
ĐẦU ĐỌC CẦM TAY S3020

ĐẦU ĐỌC CẦM TAY S3020

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐẦU ĐỌC CẦM TAY S3020

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY S610f

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY S610f

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY S610f

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
ĐẦU ĐỌC CEM S610

ĐẦU ĐỌC CEM S610

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐẦU ĐỌC CEM S610

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
BỘ KIỄM SOÁT 2 CỬA DCM300 CUA SEM

BỘ KIỄM SOÁT 2 CỬA DCM300 CUA SEM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

BỘ KIỄM SOÁT 2 CỬA DCM300 CUA SEM

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
AC2000AE CHO SÂN BAY

AC2000AE CHO SÂN BAY

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

AC2000AE CHO SÂN BAY

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
ỨNG DỤNG CỦA AC2000SE LIFE

ỨNG DỤNG CỦA AC2000SE LIFE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

ỨNG DỤNG CỦA AC2000SE LIFE

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
BỘ ĐIỀU KHIỂN AC2000SE LITE

BỘ ĐIỀU KHIỂN AC2000SE LITE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

BỘ ĐIỀU KHIỂN AC2000SE LITE

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
CẤU HÌNH HỆ THỐNG AC2000SE

CẤU HÌNH HỆ THỐNG AC2000SE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

CẤU HÌNH HỆ THỐNG AC2000SE

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH AC2000SE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH AC2000SE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH AC2000SE

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SEM

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SEM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SEM

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bảo An Số 4 Trần hưng đạo - Phan chu trinh - -Hoàn Kiếm - Hà Nội 04.39332570