Giàn năng lượng mặt trời | 34 sản phẩm

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành dung tích 300l 58-28

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành dung tích 300l 58-28

(1 đánh giá)

11,280,000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành dung tích 300l 58-28 - bonnuocvn.com

Máy KAMIKURA inox 430 / 160 L

Máy KAMIKURA inox 430 / 160 L

(1 đánh giá)

4,632,000 VND

Sản phẩm : Máy Kamikura Inox 430 - 140L Mã số : KMV-12B Giá bán : 5,790,000 đ Giá KM : 4,632,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 05 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 200 L

Máy PLASMA inox 430 / 200 L

(1 đánh giá)

9,659,000 VND

Sản phẩm : Máy Plasma Inox 430 - 200L Mã số : PLV-20B Giá bán : 10,659,000 đ Giá KM : 9,659,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 180 L

Máy PLASMA inox 430 / 180 L

(1 đánh giá)

8,593,000 VND

Sản phẩm : Máy Plasma Inox 430 - 180L Mã số : PLV-18B Giá bán : 9,593,000 đ Giá KM : 8,593,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 160 L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 160 L

(1 đánh giá)

8,053,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-160L Mã số : STT-15B Giá bán : 9,053,000 đ Giá KM : 8,053,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 250L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 250L

(1 đánh giá)

12,464,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-250L Mã số : STV-24B Giá bán : 13,464,000 đ Giá KM : 12,464,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 200L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 200L

(1 đánh giá)

10,220,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-200L Mã số : STV-20B Giá bán : 11,220,000 đ Giá KM : 10,220,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 320 L

Máy PLASMA inox 430 / 320 L

(1 đánh giá)

14,988,000 VND

Sản phẩm : Máy Plasma Inox 430 - 320L Mã số : PLV-30B Giá bán : 15,988,000 đ Giá KM : 14,988,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 250 L

Máy PLASMA inox 430 / 250 L

(1 đánh giá)

11,790,000 VND

Sản phẩm : Máy Plasma Inox 430 - 250L Mã số : PLV-24B Giá bán : 12,790,000 đ Giá KM : 11,790,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 140 L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 140 L

(1 đánh giá)

6,446,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-140L Mã số : STT-12B Giá bán : 7,446,000 đ Giá KM : 6,446,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 180 L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 180 L

(1 đánh giá)

9,863,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-180L Mã số : STT-18B Giá bán : 10,863,000 đ Giá KM : 9,863,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 200 L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 200 L

(1 đánh giá)

11,070,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-200L Mã số : STT-20B Giá bán : 12,070,000 đ Giá KM : 11,070,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 250L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 250L

(1 đánh giá)

13,484,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-250L Mã số : STT-24B Giá bán : 14,484,000 đ Giá KM : 13,484,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 320L

Máy SOLAR STAR Sơn Tĩnh Điện / 320L

(1 đánh giá)

17,105,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star STD-320L Mã số : STT-30B Giá bán : 18,105,000 đ Giá KM : 17,105,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy KAMIKURA inox 430 / 140 L

Máy KAMIKURA inox 430 / 140 L

(1 đánh giá)

4,632,000 VND

Sản phẩm : Máy Kamikura Inox 430 - 140L Mã số : KMV-12B Giá bán : 5,790,000 đ Giá KM : 4,632,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 05 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 160 L

Máy PLASMA inox 430 / 160 L

(1 đánh giá)

6,994,000 VND

Sản phẩm : Máy Plasma Inox 430 - 160L Mã số : PLV-15B Giá bán : 7,994,000 đ Giá KM : 6,994,000 đ Công nghệ : CN Nhật Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 180L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 180L

(1 đánh giá)

9,863,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 180L Mã số : GRT-18B Giá bán : 10,863,000 đ Giá KM : 9,863,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN inox 430 / 320L

Máy GREEN inox 430 / 320L

(1 đánh giá)

15,830,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 320L Mã số : GRV-30B Giá bán : 16,830,000 đ Giá KM : 15,830,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN inox 430 / 250L

Máy GREEN inox 430 / 250L

(1 đánh giá)

12,464,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 250L Mã số : GRV-24B Giá bán : 13,464,000 đ Giá KM : 12,464,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN inox 430 / 200L

Máy GREEN inox 430 / 200L

(1 đánh giá)

10,220,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 200L Mã số : GRV-20B Giá bán : 11,220,000 đ Giá KM : 10,220,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng