Giàn năng lượng mặt trời | 34 sản phẩm

Máy GREEN inox 430 / 180L

Máy GREEN inox 430 / 180L

(1 đánh giá)

9,098,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 180L Mã số : GRV-18B Giá bán : 10,098,000 đ Giá KM : 9,098,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN inox 430 / 160L

Máy GREEN inox 430 / 160L

(1 đánh giá)

7,415,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 160L Mã số : GRV-15B Giá bán : 8,415,000 đ Giá KM : 7,415,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN inox 430 / 140L

Máy GREEN inox 430 / 140L

(1 đánh giá)

5,936,000 VND

Sản phẩm : Máy Green Inox 430 - 140L Mã số : GRV-12B Giá bán : 6,936,000 đ Giá KM : 5,936,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 320L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 320L

(1 đánh giá)

15,830,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-320L Mã số : STV-30B Giá bán : 16,830,000 đ Giá KM : 15,830,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 250L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 250L

(1 đánh giá)

12,464,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-250L Mã số : STV-24B Giá bán : 13,464,000 đ Giá KM : 12,464,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 180L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 180L

(1 đánh giá)

9,098,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-180L Mã số : STV-18B Giá bán : 10,098,000 đ Giá KM : 9,098,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức. Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 160L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 160L

(1 đánh giá)

7,415,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-160L Mã số : STV-15B Giá bán : 8,415,000 đ Giá KM : 7,415,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy SOLAR STAR inox 430 / 140L

Máy SOLAR STAR inox 430 / 140L

(1 đánh giá)

5,936,000 VND

Sản phẩm : Máy Solar Star Inox 430-140L Mã số : STV-12B Giá bán : 6,936,000 đ Giá KM : 5,936,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy PLASMA inox 430 / 140 L

Máy PLASMA inox 430 / 140 L

(1 đánh giá)

5,589,000 VND

Sản phẩm : Máy PLASMA Inox 430 - 140L Mã số : PLV-12B Giá bán : 6,589,000 đ Giá KM : 5,589,000 đ Công nghệ : CN Nhậ Bản Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 140L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 140L

(1 đánh giá)

6,446,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 140L Mã số : GRT-12B Giá bán : 7,446,000 đ Giá KM : 6,446,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 160L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 160L

(1 đánh giá)

8,053,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 160L Mã số : GRT-15B Giá bán : 9,053,000 đ Giá KM : 8,053,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 200L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 200L

(1 đánh giá)

11,070,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 200L Mã số : GRT-20B Giá bán : 12,070,000 đ Giá KM : 11,070,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 250L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 250L

(1 đánh giá)

13,484,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 250L Mã số : GRT-24B Giá bán : 14,484,000 đ Giá KM : 13,484,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng
Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 320L

Máy GREEN Sơn Tĩnh Điện / 320L

(1 đánh giá)

17,105,000 VND

Sản phẩm : Máy Green STD - 320L Mã số : GRT-30B Giá bán : 18,105,000 đ Giá KM : 17,105,000 đ Công nghệ : CN CHLB Đức Bảo hành : 06 năm

Trung Tâm Phân Phối VLXD 12/23 Phan Văn Hớn, KDC Bà Điểm 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 0862562958 Thêm vào giỏ hàng