GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

(1 đánh giá)

Mã SP: KT-06
25,000 VND

Xuất xứ :Nhà xuất bản thống kê năm 2006

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Đã qua sử dụng

Ngày cập nhật :08-09-2015 12:01:51

Bảo hành :1 năm

Giáo trình Pháp luật kinh tế của ThS.Ngô Tăng Phước biên soạn do Nhà Xuất bản Thống kê xuất bản năm 2006. Đây là sách hay không thể thiếu đối với các bạn sinh viên ngành luật, kinh tế, kế toán và cả đối với lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản trị

Số lượng:
Mua ngay Thêm vào giỏ hàng

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

MUA BÁN SÁCH CŨ 365

03/66 Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

0963338726

[email protected]

https://muabansachcu365.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Sách gồm 5 chương. Cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

     BÀI 1: HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

        I. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

          1. Các văn bản luật

          2. Các văn bản dưới luật

          3. Các văn bản khác

        II. NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT KINH TẾ

          1. Các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế

          2. Nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế

        III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỒI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

     BÀI 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

        I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

          1. Doanh nghiệp phải có tên gọi

          2. Doanh nghiệp phải có trụ sở

          3. Doanh nghiệp phải có tài sản

          4. Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

        II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

          1. Quyền của doanh nghiệp

          2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

        III. GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ

        IV. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

          1. Chia doanh nghiệp

          2. Tách doanh nghiệp

          3. Sáp nhập doanh nghiệp

          4. Hợp nhất doanh nghiệp

          5. Chuyển đổi công ty

          6. Luật doanh nghiệp quy định hình thức tổ chức lại công ty đạt được các kết quả sau đây

        V. GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

          1. Các nguyên nhân, thủ tục giải thể doanh nghiệp

          2. Phá sản doanh nghiệp

          3. Phân biệt giải thể và phá sản

          4. Tạm ngừng kinh doanh

        VI. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA TỪNG LOẠI DOANH NGHIỆP

          1. Trình tự đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp

          2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp

          3. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, Danh sách thành viên góp vốn

CHƯƠNG II: CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

     BÀI 3: CÔNG TY

        I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TY

        II. PHÂN LOẠI CÔNG TY

          1. Công ty đối vốn

          2. Công ty đối nhân

        III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

          1. Các nguyên nhân kinh tế - xã hội làm xuất hiện, phát triển công ty

          2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về công ty

          3. Sự hình thành, phát triển của công ty và pháp luật của công ty ở Việt Nam

        IV. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

          1. Khái niệm

          2. Đặc điểm của công ty

          3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty

          4. Cơ cấu tổ chức

          5. Một số quy định khác

        V. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

          1. Khái niệm

          2. Đặc điểm

          3. Cơ cấu tổ chức của công ty

          4. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, những hạn chế đối với chủ sở hữu công ty

        VI. CÔNG TY HỢP DANH

          1. Khái niệm

          2. Đặc điểm

          3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn

          4. Cơ cấu tổ chức

          5. Một số vấn đề khác về công ty hợp danh

        VII. CÔNG TY CỔ PHẦN

          1. Khái niệm công ty cổ phần

          2. Đặc điểm công ty cổ phần

          3. Phân loại cổ phần, quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông

          4. Cổ phiếu

          5. Cơ cấu tổ chức

          6. Một số quy định khác

     BÀI 4: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

        I. KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

        II. ĐẶC ĐIỂM

        III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

        IV. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

          1. Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

          2. Bán doanh nghiệp tư nhân

          3. Tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp

     BÀI 5: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

        I. KHÁI NIỆM

        II. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

        III. PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

        IV. CÁCH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

          1. Đề nghị thành lập

          2. Lập hội đồng thẩm định

          3. Quyết định thành lập mới công ty Nhà nước

          4. Đăng ký kinh doanh

          5. Đăng báo

        V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

          1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Nhà nước có Hội đồng quản trị

          2. Cơ cấu tổ chức đối với doanh nghiệp Nhà nước không có Hội đồng quản trị

     BÀI 6: HỢP TÁC XÃ

        I. KHÁI NIỆM

        II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP TÁC XÃ

        III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA XÃ VIÊN

          1. Quyền của hợp tác xã

          2. Nghĩa vụ của hợp tác xã

        IV. XÃ VIÊN

          1. Quyền và nghĩa vụ của xã viên

          2. Điều kiện trở thành xã viên

          3. Chấm dứt tư cách xã viên

        V. CÁCH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

          1. Khởi xướng thành lập hợp tác xã

          2. Hội nghị thành lập hợp tác xã

          3. Đăng ký kinh doanh

        VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ

          1. Đại hội xã viên

          2. Ban quản trị hợp tác xã

          3. Chủ nhiệm hợp tác xã

          4. Ban kiểm soát

CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

     BÀI 7: HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

        I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

          1. Định nghĩa hợp đồng

          2. Bản chất của hợp đồng

          3. Hiệu lực của hợp đồng

          4. Hợp đồng vô hiệu

          5. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

          6. Phân loại hợp đồng

        II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

          1. Giao kết hợp đồng dân sự

          2. Thực hiện hợp đồng dân sự

          3. Sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng dân sự

          4. Những nội dung khác về hợp đồng dân sự

          5. Các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng

          6. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng dân sự

        III. HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

          1. Khái niệm hợp đồng thương mại

          2. Đặc điểm

          3. Các loại hợp đồng trong hoạt động thương mại theo quy định của luật thương mại

          4. Những vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ trong hoạt động thương mại

          5. Chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại

CHƯƠNG 4: PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

     BÀI 8: PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

        I. KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP LÂM VÀO TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN

        II. PHÂN LOẠI PHÁ SẢN

        III. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT PHÁ SẢN

          1. Bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ nợ và của chủ doanh nghiệp mắc nợ

          2. Bảo vệ quyền lợi của người lao động

          3. Góp phần bảo đảm trật tự xã hội, tạo môi trường kinh doanh an toàn, văn minh

        IV. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

        V. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THẨM PHÁN TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN

        VI. TỔ QUẢN LÝ TÀI SẢN

        VII. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUYỀN NỘP ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

          1. Chủ nợ

          2. Người lao động

          3. Cổ đông công ty cổ phần

          4. Thành viên hợp danh

          5. Chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước

          6. Doanh nghiệp, hợp tác xã

        VIII. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ CẤM HOẶC BỊ HẠN CHẾ

        IX. HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

        X. THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

          1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản

          2. Thủ tục phục hồi kinh doanh

          3. Thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ

          4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

          5. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

CHƯƠNG 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

     BÀI 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

        I. CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRONG KINH DOANH

        II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ BẰNG CON ĐƯỜNG TÒA ÁN

          1. Hệ thống Tòa án ở nước ta

          2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại của Tòa án nhân dân

          3. Các trường hợp nguyên đơn được lựa chọn Tòa án

          4. Những nguyên tắc tố tụng cơ bản trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án

          5. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng con đường Tòa án

        III. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ BẰNG CON ĐƯỜNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

          1. Khái niệm trọng tài và các trung tâm trọng tài, ưu điểm của việc giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài

          2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại

          3. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thương mại

          4. Tố tụng trọng tài thương mại

 

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

MUA BÁN SÁCH CŨ 365

03/66 Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn

[email protected]

https://muabansachcu365.gianhangvn.com

0963338726

Sản phẩm xem thêm