Công dụng: Dùng trong lấy máu 
Màu sắc: Xanh
Quy cách: Gói 1 cái