HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave - Bộ truyền tín hiệu - ADF Web Vietnam

(0 đánh giá)

Mã SP: HD67734-2-A1 -IEC 61
Vui lòng gọi

Xuất xứ :ADF Web

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :29-07-2020 10:17:45

Bảo hành :12 tháng

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG

Số 10, Khu O, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình

039 868 0915

doanthixuanhao91@gmail.com

https://givimisurevietnam.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Công ty TNHH TM DV Song Thành Công

Zalo: 039 8680 915

Email: hao@songthanhcong.com

********************

Chúng tôi xin gi đến quý khách hàng  sn phm ti ưu cho các ng dng công nghip.

 

Item Series Vietnam Brand
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67115 - 232 / 422 - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67118 - 485 / 232 - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67290 - CAN / 232 - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67011 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67511 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67411 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67012 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67001 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67002 - CANopen / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67502 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67138 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67141 - DeviceNet / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67151 - DeviceNet / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67038-2 - Ethernet / 232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67038-5 - Ethernet / 485 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67648 - Ethernet / Serial ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67238 -Optic Fiber / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67033 -Optic Fiber / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67034 -Optic Fiber / 232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67212 -J1939 / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67050 -J1939 / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67021 -M-Bus / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67024 -M-Bus / USB  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67029 -M-Bus / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67045 -PROFIBUS / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67561 -PROFIBUS / 232  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67562 -PROFIBUS / 232   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A022 - PROFINET / Serial ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67324-B2-E-232-2GB  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67116 - 485 / 422 - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67118 - 485 / 232 - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67011 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67511 - CAN / Modbus   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67411 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67012 - CAN / Modbus   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67001 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67002 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67502 - CANopen / Modbus    ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67138 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67141 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67151 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67038-2 -Ethernet / 232 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67038-5 - Ethernet / 485 ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485   ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67648 - Ethernet / Serial ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67238 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67035 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67036 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67212 -J1939 / Modbus  ADF Web Vietnam
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG

Số 10, Khu O, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình

doanthixuanhao91@gmail.com

https://givimisurevietnam.gianhangvn.com

039 868 0915

Sản phẩm xem thêm